Karnak

Karnak, Mısır'ın Teb kentindeki Amun Tapınağı'nın antik bölgesinin günümüzdeki adıdır. Mısırlılar siteyi aradı Nesut-Towi, "İki Ülkenin Tahtı", Ipet-Iset, "Koltukların En Güzeli" yanı sıra Ipt-Swt, "Seçilmiş Nokta" olarak da verilir Ipetsut, "En Seçilmiş Yerler".

Orijinal adı, dünyanın başlangıcında kaos sularından yükselen ilkel höyük üzerinde kurulan ilk şehir olan Thebes olduğuna dair eski Mısır inancıyla ilgilidir. O zaman, yaratıcı-tanrı Atum (bazen Ptah veya Ra) yaratılış işine başlamak için höyüğün üzerinde duruyordu. Tapınağın bulunduğu yerin bu orijinal zemin olduğu düşünüldü ve bu nedenle tapınak bu noktada yükseltildi. Karnak'ın eski bir gözlemevi ve tanrı Amun'un doğrudan dünya insanlarıyla etkileşime gireceği bir ibadet yeri olduğuna inanılıyor.

Tarihsel Bakış

Amun Tapınağı dünyadaki en büyük dini yapıdır (bazıları Kamboçya'daki Angkor Wat'ın daha büyük olduğunu iddia etse de) ve sadece Amun'u değil, Osiris, Montu, Isis, Ptah gibi diğer tanrıları ve hatırlanmak isteyen Mısır hükümdarlarını onurlandırır. siteye yaptıkları katkılar. Orta Krallık'ın başlangıcından (2040 - 1782 BCE) Yeni Krallık'a (1570 - 1069 BCE) ve Ptolemaik Hanedanlığı (323 - 30 BCE) boyunca her yeni hükümdarın eklenmesiyle yüzyıllar boyunca kademeli olarak inşa edildi. .

Hatta, Eski Krallık yöneticilerinin (c. 2613 - c. 2181 BCE), bazı harabelerin stili ve kralın III. M.Ö.) Yeni Krallığın oradaki Festival Salonunda. Kral seçimi, salonunu inşa etmek için anıtlarını kaldırmış olabileceğini, ancak yine de onların hatırlanmasını istediğini gösteriyor. Tapınağın uzun tarihi boyunca yapılar düzenli olarak kaldırıldı, yenilendi veya genişletildi. Kompleks, birbirini izleyen her hükümdarla birlikte büyümeye devam etti ve bugün kalıntılar 200 dönümlük bir alanı kaplıyor. Sadece ana tapınağa Notre Dame Katedrali büyüklüğünde üç yapının sığabileceği tahmin ediliyor.

Amun Tapınağı, 2000 yılı aşkın bir süredir sürekli büyüme ile sürekli kullanımdaydı ve Mısır'daki en kutsal yerlerden biri olarak kabul edildi. Tapınağın idaresini denetleyen Amun rahipleri, Yeni Krallığın sonlarına doğru Teb hükümetinin kontrolünü ele geçirebilecekleri noktaya kadar giderek daha zengin ve güçlü hale geldiler. Yukarı Mısır ve Aşağı Mısır'daki Per-Ramesses kentindeki firavununki.

Rahiplerin gücünün artması ve bunun sonucunda firavunun pozisyonunun zayıflığı, Yeni Krallığın düşüşüne ve Üçüncü Ara Dönem'in (1069 - 525 BCE) başlamasına katkıda bulunan ana faktör olarak kabul edilir. Tapınak kompleksi MÖ 666'daki Asur istilasında ve yine MÖ 525'teki Pers istilasında hasar gördü, ancak her ikisinde de onarıldı ve yenilendi.

Aşk tarihi?

Ücretsiz haftalık e-posta bültenimize kaydolun!

Sadece ana tapınağa Notre Dame Katedrali büyüklüğünde üç yapının sığabileceği tahmin ediliyor.

MS 7. yüzyılda Mısır'ın Arap İstilası sırasında yeniden keşfedildi ve bu sırada bir alanda toplanan muazzam miktarda mimari nedeniyle 'müstahkem köy' anlamına gelen "Ka-ranak" olarak adlandırıldı. Avrupalı ​​kaşifler MS 17. yüzyılda Mısır'da ilk kez seyahat etmeye başladıklarında, onlara Thebes'teki büyük harabelerin Karnak'a ait olduğu söylendi ve bu isim o zamandan beri site için kullanılıyor.

Amun ve Erken Tapınak

Amun (Amun-Ra olarak da bilinir), Mentuhotep II'den sonra Mısır'ı c'de birleştiren küçük bir Theban tanrısıydı. 2040 BCE, öne çıktı. İki eski tanrının, Atum ve Ra'nın (sırasıyla yaratıcı tanrı ve güneş tanrısı) güçleri Amun'da birleştirildi ve onu hem yaratıcı hem de yaşamın koruyucusu olan tanrıların yüce kralı yaptı. Karnak bölgesi, orada herhangi bir yapı inşa edilmeden önce Amun için kutsal olmuş olabilir veya her ikisi de Thebes'te tapılan Atum veya Osiris için kutsal olabilir.

Site zaten kutsal bir alan olarak ayrılmıştı, çünkü orada evlere veya pazarlara dair hiçbir kanıt bulunamadı, sadece ilk tapınak inşa edildikten çok sonra inşa edilen dini temalı binalar veya kraliyet apartmanları bulundu. Eski Mısır'da kişinin dini inançları günlük hayatından ayrılmadığı için, tamamen laik bir binayı dini bir mekandan ayırmanın zor olacağını düşünebilirdi ama bu böyle değil ya da her zaman böyle değil. Karnak'ta sütunlara ve duvarlara bırakılan yazıtlar ve sanat eserleri, sitenin en eski zamanlardan itibaren dini nitelikte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Alanda dikildiği düşünülen ilk anıt, Amun-Ra'nın onuruna bir sütun dikmiş olan II. Wahankh Intef II'ye (MÖ 2112 - 2063) aittir. Bu iddia, Kral'ın Festival Salonundaki Thutmose III listesine işaret eden ve sitenin ilk olarak Eski Krallık'ta dini amaçlar için geliştirildiğini iddia eden bilim adamları tarafından itiraz edildi. Ayrıca bazen harabelerin bazı mimarisinde Eski Krallık tarzlarına işaret ederler.

Bununla birlikte, mimari bağlantının iddiayla hiçbir ilgisi yoktur, çünkü Eski Krallık'ın stili (büyük piramit inşaatçılarının yaşı), geçmişin ihtişamını çağırmak için daha sonraki çağlarda sıklıkla taklit edilmiştir. Orada herhangi bir Eski Krallık hükümdarı inşa ettiyse, anıtları sonraki krallar tarafından kaldırıldı ve bazı bilginler Thutmose III'ün kral listesinin işaret ettiğini iddia ediyor.

Wahankh Intef II, Herakleopolis'teki etkisiz merkezi hükümete karşı savaş açan ve II. Mentuhotep'in (MÖ 2061-2010) kuzey krallarını devirmesi ve Mısır'ı Theban yönetimi altında yeniden birleştirmesinin yolunu açan Theban hükümdarlarından biriydi. Mentuhotep II iktidara geldiğinde, Deir el-Bahri'de Karnak'tan doğrudan nehrin karşısına kendi cenaze kompleksini inşa etti ve bu, bazı bilginlere, o sırada orada Amun için önemli bir tapınağın zaten var olduğunu düşündürdü; sadece Wahankh Intef II anıtı değil.

Mentuhotep II, Amun'u zafere ulaşmasına yardım ettiği için onurlandırmak için bölgede bir tapınak inşa etmiş ve ardından kompleksini bunun karşısına inşa etmiş olabilir, ancak bu iddia spekülatiftir ve hiçbir kanıt bunu göstermez. Büyük olasılıkla, morg kompleksinin yerini, nehrin karşısındaki kutsal alana yakınlığı nedeniyle seçmiştir; onu motive etmek için o sırada olay yerinde bir tapınak olması gerekmezdi.

Karnak'ta bilinen ilk inşaatçı, Mentuhotep II'nin nehrin karşısındaki morg kompleksini onurlandırmak ve yansıtmak amacıyla Amun'a bir avlusu olan bir tapınak inşa eden Orta Krallık kralı I. Senusret'tir (MÖ 1971-1926). O zaman I. Senusret, büyük kahraman Mentuhotep II'nin mezarına yanıt olarak Karnak'ın asıl mimarı olacaktı. Bununla birlikte, bu yöndeki tüm iddialar spekülatif kalır ve açıkça bilinen tek şey, herhangi bir tapınak inşa edilmeden önce bölgenin kutsal kabul edildiğidir.

I. Senusret'i takip eden Orta Krallık hükümdarlarının hepsi tapınağa kendi dokunuşlarını eklediler ve alanı genişlettiler, ancak Yeni Krallık'ın hükümdarları mütevazı tapınak alanlarını ve binalarını muazzam kapsam ve ayrıntıya sahip devasa bir komplekse dönüştürecekti. 4. Hanedan kralı Khufu'nun (MÖ 2589-2566) Büyük Piramidini Giza'da inşa etmesinden bu yana Karnak gibisi denenmemişti.

Yeni Krallık Gelişmeleri

Yeni Krallığın firavunları, Amun Tapınağı'na dikkat çekti. Seti I (M.Ö. 1290-1279) ve özellikle, halefi II. Ramses (Büyük, M.Ö. 1279-1213), daha önce Yeni Krallık'ta büyük oranlarda inşa edilmiş olan Hipostil Salonu'na süslemeler ve sütunlar ekledi. . Bu, tanrıyı onurlandırmak ve firavunun insanların ebedi hatırasındaki yerini sağlamak için yapıldı. Mısırbilimci Elizabeth Blyth'in çalışmasına atıfta bulunan bilgin Corinna Rossi şöyle yazıyor:

Karnak'ın önemi, evrenin en büyük hükümdarı Amun ile tüm Mısır halkını temsil eden dünyanın en büyük hükümdarı firavun arasındaki temas noktası olmasında yatıyordu. Böylece, özellikle Yeni Krallık'tan itibaren, sonsuza kadar hatırlanmak isteyen her kral, bu en önemli tapınağın görkemine katkıda bulunmaya fiilen zorlandı. (41)

Yeni Krallığın tüm firavunları, Set I ve Ramses II'den önce ve sonra Karnak'a katkıda bulundu. Sahadaki fiili çalışma, Thebes'teki Büyük Hapishaneden mahkumların, toplum hizmeti yapan kişilerin veya ücretli işçiler, duvarcılar ve sanatçılar tarafından zorla çalıştırıldı. Yeni Krallık, Hyksos olarak bilinen yabancı hükümdarları kovduktan sonra Mısır'ı birleştiren I. Ahmose'nin (MÖ 1570 - 1544) saltanatı ile başladı. Theban prensi Ahmose I, Karnak'taki tapınağa katkıda bulunarak tanrı Amun'a zaferinden dolayı teşekkür etti. Mısır tarihinin en bereketli saltanatlarından birine sahip olan ve birçok inşaat projesinin hatırlanmasını garanti eden Amenhotep III (M.Ö. 1386 - 1353), Thebes'teki Amun Tapınağı'na katkıda bulunduğundan emin.

Halefi Akhenaten (MÖ 1353-1336), Amun'a ve Mısır'ın diğer tanrılarına tapınmayı yasakladı, tüm tapınakları kapattı ve kişisel tanrısı Aten'i evrenin tek yüce tanrısı seviyesine yükseltti. Yine de, katkısı Amun'a değil, daha sonraki firavun Horemheb (M.Ö. 1320 - 1295) tarafından Mısır tanrılarını restore ettiğinde ve Mısır'ın hafızasını silmeye çalıştığında yok edilen Aten'e bir tapınak olmasına rağmen, Karnak'a katkıda bulundu. Tarihten Akhenaten'in saltanatı. Yeni Krallık'taki bu eklemeler, yenilemeler ve gelişmelerin sonucu, sürekli artan muazzam büyüklükte ve kapsamda bir kompleksti. Tarihçi Margaret Bunson şöyle yazıyor:

Karnak, yeryüzünde inşa edilmiş en dikkat çekici dini kompleks olmaya devam ediyor. 2000 yılı aşkın süredir inşa edilmiş 250 dönümlük tapınak ve şapel, dikilitaş, sütun ve heykeller, Mısır sanatının ve mimarisinin en güzel yönlerini büyük bir tarihi taş anıtta birleştirir. Üç bölüm olarak tasarlanmıştır. İlki kuzeybatıdan güneybatıya doğru uzanırken, ikinci kısım orijinal tapınağa dik açıdadır. Üçüncü bölüm sonraki krallar tarafından eklenmiştir. Amun Tapınağı'nın yıkık durumunda bile belirgin olan planı, tümü taşın gücünü ve kompleksin anıtsal yönlerini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış bir dizi iyi koordine edilmiş yapı ve mimari yenilik içeriyordu. Karnak, Mısır'ın diğer tüm büyük tapınaklarında olduğu gibi, bir rampa ve Nil'e giden bir kanalla süslenmişti ve bu türbenin girişinde sıra sıra koç başlı sfenksler de vardı. Bir zamanlar sfenksler Karnak'a ve güneydeki Luksor'daki tanrının başka bir tapınağına katıldı. (133)

Amun'a ve bir dizi onursal tanrı ve tanrıçaya adanmış bu devasa kompleksin merkezinde, yaz gündönümünde gün batımıyla mükemmel bir şekilde hizalanan tanrının evinin iç kutsal alanı vardı. Aslında Karnak'ın tamamı, tanrının iradesini ve insanlık için isteklerini anlamak için oradaki rahipler tarafından yorumlanacak olan göksel olaylarla uyumludur.

Sitenin Yapısı ve Çalışması

Karnak, avlulara, salonlara ve tapınaklara açılan bir dizi sütundan (tepeye doğru daralan kornişlere uzanan anıtsal geçitlerden) oluşur. Birinci pilon, ziyaretçiyi daha da ileriye davet eden geniş bir avluya açılıyor. İkinci direk, 337 fit (103 m) x 170 fit (52 m) ölçülerindeki Hipostil Mahkemesine açılır. Salon, 72 fit (22 m) yüksekliğinde ve 11 fit (3,5 m) çapında 134 sütun tarafından desteklenmektedir.

Toprağın ilk adandığı tanrı, bir Theban savaş tanrısı olan Montu olabilir ve Amun kültünün yükselişinden sonra bile ona adanmış bir bölge vardı. Ancak tapınak büyüdükçe, Bunson'un yukarıda bahsettiği üç bölüme ayrıldı ve Amun'a, güneşin hayat veren ışınlarını simgeleyen eşi Mut'a ve oğulları ay tanrısı Khonsu'ya adandı. Bu üç tanrı Theban Triad olarak tanındı ve Osiris, İsis ve Horus üçlüsü ile Osiris kültü onu ele geçirene kadar en popüler tanrılar olacaklardı (sonunda Mısır tarihinin en popüleri olan İsis Kültü haline geldi).

Tapınak kompleksi, orijinal tapınaktan Orta Krallık'ın Amun'una, Osiris, Ptah, Horus, Hathor, Isis ve Yeni Krallık firavunlarının borçlu olduklarını hissettikleri diğer tüm tanrılar dahil olmak üzere birçok tanrı için onursal bir siteye dönüştü. minnettarlık. Tanrıların rahipleri bölgeyi yönetti, ondalık ve hediyeler topladı, yiyecek ve öğüt dağıttı ve tanrıların insanlar için iradesini yorumladı. Yeni Krallık'ın sonunda Karnak'ta 80.000'den fazla rahip çalışıyordu ve oradaki yüksek rahipler firavundan daha zengindi.

Amun kültü, Yeni Krallık hükümdarları için III. Amenhotep'in saltanatından itibaren, muhtemelen daha önce sorunlara neden oldu. Amenhotep III'ün gönülsüz girişimleri ve Akhenaten'in dramatik reformu dışında, hiçbir hükümdar rahibin gücünü önemli ölçüde frenlemek için hiçbir şey yapmaya çalışmadı ve belirtildiği gibi, her kral Amun'un tapınağına ve Theban rahiplerinin zenginliğine katkıda bulundu. duraklama olmadan.

Üçüncü Ara Dönem'in (c. 1069 - 525 BCE) bölünmüşlüğü sırasında bile, Karnak hala saygı görüyordu ve Mısır hükümdarları buna ellerinden geleni eklemeye devam ettiler. Üçüncü Ara Dönemin sonlarına doğru Mısır, önce MÖ 671'de Esarhaddon yönetiminde Asurlular tarafından işgal edildi ve daha sonra MÖ 666'da Asurbanipal tarafından işgal edildi ve Thebes yıkıldı, ancak Karnak'taki Amun Tapınağı değil. Aynı paradigma, MÖ 525'te Persler ülkeyi işgal ettiğinde kendini tekrarladı. Asurlular aslında Thebes ve onun büyük tapınağından o kadar etkilendiler ki Mısırlılara şehri yıktıktan sonra yeniden inşa etmelerini emrettiler.

Persler, firavun Amyrtaeus (MÖ 404 - 398) tarafından Mısır'dan sürüldü ve Mısır yönetimi yeniden başladı; Karnak'taki inşaat gibi. Firavun I. Nectanebo (MÖ 380 - 362) tapınağa bir dikilitaş ve bir sütun (bitmemiş) ekledi ve belki de onu gelecekteki istilalardan korumak için alanın etrafına bir duvar inşa etti. Nectanebo I, Philae'deki İsis Tapınağı'ndan da sorumlu olan eski Mısır'ın büyük anıt inşaatçılarından biriydi. Ülkenin son yerli Mısır krallarından biriydi. Persler MÖ 343'te geri döndüğünde Mısır özerkliğini kaybetti.

Ptolemaioslar ve Roma'nın Gelişi

MÖ 331'de Büyük İskender Mısır'ı Perslerden aldı ve ölümünden sonra generali Ptolemy, İskender'in imparatorluğundaki payı olarak ülkeyi talep etti. Ptolemy I (MÖ 323 - 283) uyumlu, çok uluslu bir devlet yaratmak için Mısır ve Yunan kültürünü harmanlamaya çalıştı, ancak dikkatinin çoğunu İskenderiye'ye odakladı. Daha sonraki halefi Ptolemy IV (MÖ 221-204), ancak dikkatini Karnak'a çevirdi ve orada tanrı Osiris'e adanmış bir yeraltı mezar odası olan bir hipogeum inşa etti. Ptolemaios Hanedanlığı onun hükümdarlığı altında çözülmeye başladı ve bu dönemin başka hiçbir hükümdarı Karnak bölgesine ekleme yapmadı. Hanedan, Kleopatra VII'nin (l. 69 - 30 BCE) ölümüyle sona erdi ve ardından Mısır, Roma tarafından alındı.

Romalılar da dikkatlerini İskenderiye'ye odakladılar ve Thebes'i ve tapınağını görmezden geldiler. MS 1. yüzyılda, güneydeki Nubyalılarla bir savaş sırasında veya sonrasında Teb'i yağmaladılar ve şehri harabeye çevirdiler. Bu tarihten sonra, giderek daha az insan şehri veya tapınağı ziyaret etti.

MS 4. yüzyılda Hristiyanlık, Büyük Konstantin (MS 306 - 337) yönetimindeki Roma İmparatorluğu tarafından benimsendi ve artık zulüm görmeyen yeni inanç daha fazla güç ve daha geniş kabul görmeye başladı. İmparator II. Constantius (MS 337 - 361), Karnak'ı da içeren imparatorluktaki tüm pagan tapınaklarını kapattı, ancak bu zamana kadar Thebes, harabelerde yaşayan birkaç sakiniyle hayalet bir kasabaydı. Bölgenin Kıpti Hristiyanları, MS 4. yüzyılda Amun Tapınağı'nı kilise olarak kullanmışlar ancak daha sonra burayı terk etmişlerdir. Şehir ve tapınak kompleksi daha sonra çürümeye bırakıldı.

MS 7. yüzyılda Araplar Mısır'ı işgal etti ve müstahkem bir köy ("el-Ka-ranak") olduğuna inandıkları için büyük yapıyı "Karnak" olarak adlandıran ilk kişiler oldular. Bu, yerel sakinlerin MS 17. yüzyılın ilk Avrupalı ​​​​kaşiflerine verdiği isimdi ve site o zamandan beri biliniyordu. Bugün Karnak, dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi çeken büyük bir açık hava müzesidir. Mısır'daki en popüler turistik yerlerden biridir ve dünyanın en etkileyici kalıntıları arasındadır.

Baalbek, Stonehenge, Büyük Piramit, Nemrut Dağı, Angkor Wat ve diğerleri gibi antik mekanlarda olduğu gibi Karnak da büyüklüğü, kapsamı ve tapınağın vinçsiz, kamyonsuz bir zamanda nasıl inşa edildiğine dair olasılıklarla ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. , günümüzün çok önemli olduğunu düşündüğü modern teknolojinin hiçbiri olmadan. Orta Krallık'tan MS 4. yüzyıla kadar Mısır'ın tarihi Karnak'ın duvarlarında ve sütunlarında anlatılıyor ve bugün insanlar bölgeyi ziyaret edip yazıtları gördükçe, eski Mısır hükümdarlarının sonsuza kadar yaşayacakları umudunu yerine getiriyorlar. Thebes'teki Amun Tapınağı'na yaptıkları katkılarla kaydedilen büyük işleri sayesinde.


Karnak Thebes şehrinde bulunur ve şehir merkezine ve Luksor tapınağına bir milden fazla uzaklıktadır. Rıhtımlar ve tören yolları, üç bölgeyi Nil'e bağlar. Firavunların mezar tapınakları ve Krallar ve Kraliçeler Vadileri, Nil'in Batı kıyısında, Teb'in karşısındadır. Karnak, Mısır için dini bir merkezdi ve Amun/Amun-Ra kültünün merkeziydi.

Karnak'taki mevcut yapılar Yeni Krallık dönemine aittir. Bu binalar muhtemelen eski yapıların yerini aldı ancak günümüze hiçbir kalıntısı kalmamıştır. Roma dönemine kadar birbirini takip eden hükümdarlar, Karnak'ın binalarını yeniden inşa ettiler, eklediler veya restore ettiler. Karnak'ta inşa etmek, firavunun ölümsüzlüğünü ve tanrıların lütfunu sağlamanın bir yoluydu.

Firavunlar görevlendirildi oymalar Bu, Karnak'taki bina projelerini detaylandırdı. Restorasyon çalışmalarını da kayıt altına aldılar. Bu kayıtlar, firavunların restorasyonların yeni binalar kadar önemli olduğuna inandıklarını gösteriyordu. Bir firavun, selefinin, özellikle de babasının başlattığı bitmemiş projeleri de tamamlardı.

A çeşitli sahneler tapınakların sütunlarını ve duvarlarını süsledi. Bazıları, tapınağın belirli bir bölgesinde gerçekleştirilen ritüelleri veya festivalleri gösterir. Diğer yazıtlar, bir binanın veya bir nesnenin adanmasını anlatır. Bir firavunun askeri başarılarının kayıtları bazı binaları süsledi. Mısırlılar bu süslemeleri boyadılar ama rengin çoğu aşındı.

© kötüjohnius - Karnak'ta Duvar Rölyefleri


Karnak: Eski Mısır Tapınak Kompleksi

Karnak, Teb'de (günümüzde Luksor) Nil Nehri'nin doğu kıyısında yer alan eski bir Mısır tapınağı bölgesidir. Bazı antik şehirlerden daha büyük bir alan olan 100 hektardan fazlasını kaplar.

En büyük alanı kaplayan sitenin merkezi sektörü, Thebes ile ilişkili bir erkek tanrı olan Amun-Ra'ya adanmıştır. Ana tapınağının hemen etrafındaki alan, antik çağda, "en seçkin yer" anlamına gelen &ldquoIpet-Sun&rdquo olarak biliniyordu.

Merkezi alanın güneyinde, karısı tanrıça Mut'a adanmış daha küçük bir bölge var. Kuzeyde, şahin başlı savaş tanrısı Montu'ya adanmış başka bir bölge var. Ayrıca, doğuda, antik çağda çoğu kasten yok edilen ve güneş diski olan Aten'e adanmış bir alan var.

Karnak'taki inşaat 4.000 yıl önce başladı ve yaklaşık 2.000 yıl önce Romalıların Mısır'ı kontrol altına aldığı zamana kadar devam etti. Karnak'ta çalışan her Mısır hükümdarı kendi mimari izini bırakmıştır. UCLA Digital Karnak projesi bu değişiklikleri çevrimiçi olarak yeniden yapılandırdı ve modelledi. Modelleri, 2000 yılı aşkın bir süre içinde yavaş yavaş inşa edilen, yıkılan ve değiştirilen diğer birçok bina arasında şaşırtıcı bir dizi tapınak, şapel, geçit şeklinde "pilon" ve rdquo gösteriyor.

Karnak, en hafif tabirle antik ziyaretçiler üzerinde büyük bir etki bırakırdı. Mısırbilimci Heather Blyth, "Karnak: Bir Tapınağın Evrimi" adlı kitabında "Direkler ve büyük muhafaza duvarları, parlak mücevher benzeri renklerle seçilmiş kabartmalar ve yazılarla beyaza boyanmıştı, bu da onların ihtişamını artırıyordu" diye yazıyor (Routledge, 2006).

&ldquoYüksek duvarların ardında, mavi gökyüzünü delen altınla kaplı dikilitaşlar, türbeler, daha küçük tapınaklar, sütunlar ve heykeller, altın, elektrum ve lapis lazuli gibi değerli taşlarla işlenmiş bakışlar, tozlu altın sıcağında parlamış olmalı.&rdquo

Blyth, Karnak'taki en eski inşaat kanıtlarının, 4.000 yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış bir Mısır hükümdarı olan Wah-Ankh Intef II'nin saltanatına tarihlendiğini belirtiyor. Onun "sekiz kenarlı" bir kumtaşı sütunu Amun-Ra'nın adını taşır ve "[kralın] onu o tanrının anıtı olarak yaptığını" söyler. &rdquo

Bu, "kesinlikle bir tapınağı ya da en azından Karnak'ta Amun'a adanan bir türbeyi ima etmelidir," diye yazıyor Blyth. UCLA Dijital yeniden yapılanma ekibi, dijital modellerini Kral I. Senwosret'in (saltanatı 1971-1926 B.C.) döneminde başlatıyor ve ortasında bir avlu bulunan, Amun-Ra'ya adanmış bir kireçtaşı tapınağı gösteriyor. Takımın yazdığına göre, ön tarafında, tabanları "Osiris [yeraltı tanrısı] kılığında nişanlı kral heykelleri ile süslenmiş" bulunan 12 sütun bulunuyor. Bugün tapınağın çok az bir kısmı kaldığı için bu yeniden yapılanma biraz varsayımsaldır.

Karnak, kabaca 1550'den 1070 B.C.'ye kadar uzanan ve en büyük binaların birçoğunun inşa edildiği işlerin hızlandığı Yeni Krallık'a kadar mütevazı bir bölge olarak kalacaktı.

Karnak'ın 'direkleri'

Yeni Krallık'ta başlayan ve sonraki yüzyıllarda devam eden Mısır hükümdarları, Karnak'ta yavaş yavaş bir dizi 10 "pilon" yarattılar. Bir tür geçit işlevi gören bu direkler, bir duvar ağı aracılığıyla birbirine bağlandı.

Genellikle onları inşa eden hükümdarı betimleyen sahnelerle süslenirlerdi ve birçoğunda ayrıca renkli pankartların dalgalanacağı bayrak asaları vardı.

Karnak'ta direkler ana kutsal alanın yakınında başlar ve iki yöne gider. Altı sütundan oluşan bir set batıya, Nil Nehri'ne bakar ve küçük sfenkslerden oluşan bir cadde ile çevrili bir girişte sona erer. Dört direkli başka bir set, törenler için kullanılan bir alay yolu boyunca güneye bakar.

Wadjet Salonu

UCLA Digital Karnak projesine göre Wadjet Salonu (adı kullanılan sütunların tarzından gelir) ilk olarak Thutmose I (hükümdarlığı MÖ 1504-1492) tarafından ana kutsal alanın yakınında, dördüncü ve beşinci direkler arasında inşa edilmiştir. Yaklaşık 246 fit x 46 fit (75 metre x 14 metre) ölçülerindedir ve kralın taç giyme töreni ve jübile (heb-sed) festivali için kullanılmıştır.

Heb-sed festivali genellikle bir kralın tahta çıkmasından 30 yıl sonra ve daha sonra her üç yılda bir yapılırdı. Araştırmacı Pat Remler, "Mısır Mitolojisi, A'dan Z'ye" (Chelsea House, 2010) adlı kitabında, "Festival sırasında kral, Mısır'ı yönetmeye devam etme yeteneğini göstermek için güç gösterileri sergileyen bir heb-sed mahkemesinin etrafında koştu" diye yazıyor.

Hatshepsut & Thutmose III

Hatshepsut, kabaca MÖ 1479'dan 1458'e kadar hüküm süren Mısır'ın kadın bir firavunuydu. Karnak'ta Karnak'taki ana mabedi yenileyerek yerinde bir "Ma&rsquoat Sarayı" yarattı. Ayrıca tanrının taşınabilir kabuğunu (teknesini) tutmak için kırmızı kuvarsitten yapılmış bir şapel yarattı.

Hatshepsut'un halefi III. Thutmose tahta geçtiğinde, kadın firavunun resimlerinin yok edilmesini emretti ve kuvarsit şapelinin yıkılıp yerine kendi şapelini yaptırdı.

Karnak'taki mirası, merkezi kutsal alanın doğu tarafında inşa edilen sütunlu bir yapı olan Ahkmenu'nun inşasını emrettiği için tamamen yıkıcı değildi. Büyük Piramitler inşa edilmeden önceki Mısır krallarının bir listesini içerir.

Ayrıca Ahkmenu'nun bitişiğinde bir &ldquocontra tapınağı&rdquo yarattı. Digital Karnak ekibi, &ldquoİşitme kulağının &lsquoşapel olarak bilinen&rsquo, tapınak Thebes halkının Amun-Ra ile bir kral heykeli talep etmesine izin verdi&rdquo yazıyor. Ayrıca kral, ana kutsal alanın güneyine “kutsal bir göl” inşa etti.

Büyük Hipostil Salonu

Belki de Karnak'taki en muhteşem bina, ana kutsal alanın hemen batısında, ana giriş yolu boyunca inşa edilen "Büyük Hipostil Salonu" idi. 1290-1279 yılları arasında hüküm sürmüş bir kral olan I. Seti (aynı zamanda Sety de denir) tarafından yaptırılan bu yapı, &ldquo büyük bir alanı kapsıyor Paris'in Notre Dame Katedrali'nin tamamını barındıracak kadar büyük&rdquo yazıyor Memphis Üniversitesi Büyük Hipostil Salonu Proje ekibi web sitelerinde.

Bina yaklaşık 337 fit (103 metre) ile 170 fit (52 metre) arasındadır. Araştırmacılar, en büyük on iki tanesi 70 fit (21 metre) yüksekliğinde olan ve yapının orta kısmını destekleyen toplam 134 sütun olduğunu belirtiyorlar. Diğer 122 sütun yaklaşık 40 fit (12 metre) uzunluğundadır.

Dış duvarlarda, Seti ve halefi II. Ramses'in Libya, Suriye ve Levant'tan düşmanları vurduğunu gösteren sahneler var. İnşa edildikten kısa bir süre sonra, salon muhtemelen taç giyme ve heb-sed törenleri için bir ortam haline geldi ve bu işlevde Wadjet salonunun yerini aldı.

Khonsu Tapınağı

Khonsu, Amun-Ra ve tanrıça Mut'un çocuğuydu. Karnak'ta kendisine adanan bir tapınak, Amun-Ra'nın ana tapınağı ile Mut'u onurlandıran güney bölgesi arasına uygun şekilde inşa edildi.

1186 - 1155 B.C. arasında hüküm süren bir kral olan III. Ramses tarafından yaptırılan tapınak, yaklaşık 230 fit (70 metre) x 88 fit (27 metre) boyutlarındadır. Salonundaki sütunlar yaklaşık 23 fit (7 metre) boyundadır. Dijital Karnak ekibi, &ldquoTapınakta yalnızca tanrı heykelinin barınması için bir oda süiti değil, aynı zamanda ayrı bir ağaç kabuğu (tekne) odası da bulunuyordu, diye yazıyor.

Yeni Krallık'ın sona ermesinden sonra Karnak'ta inşaat periyodik olarak devam etti. Yaklaşık 2700 yıl önce hüküm süren Kral Taharqa, Mısır'ın çoğunu kontrol etmeye gelen Nubia'dan (günümüz Sudan) bir hükümdarlar hanedanının parçasıydı. Karnak'ın "kutsal gölü" ile ilgilendi ve yanına kısmen yer altı anıtı olan "gölün yapısını" inşa etti.

Blyth'e göre, bugün gizemli olmasına rağmen ciddi şekilde hasar görmüştür, &ldquobu, hiçbir paralelliği olmayan şaşırtıcı ve esrarengiz bir anıttır&rdquo yazıyor. &ldquoO, &ldquoRe-Horakhte'ye [iki gök tanrısının bir bileşimine] adanmıştı; bu, yer üstündeki açık güneş avlusunu açıklarken, yeraltı odaları güneşin yeraltı dünyasından gece geçişini simgeliyordu.&rdquo Özellikleri arasında bir &ldquonilometer&rdquo için kullanılan bir yapı vardı. Nil'in su seviyesini ölçün. Bu durumda, sayaç sembolik bir kullanıma sahip olacaktı.

Nectanebo I ve sonu

Karnak'taki son büyük inşaat programı, eski Mısır'ın 30. yüzyılın kralı ve son hanedanı Nectanebo I tarafından yürütüldü. 380 ve 362 yılları arasında hüküm sürdü. Hanedanlığı sona erdikten sonra Mısır, Pers, Yunanistan veya Roma'dan gelen insanlar tarafından yönetilecekti.

Nectanebo, ek bir tapınakla birlikte sitenin etrafına büyük bir çevre duvarı inşa etti. Ayrıca batı girişinde Karnak'ta yeni bir pilon inşaatına başladı (her ne kadar bitirememiş olsa da).

Mısır'ın kontrolünü ele geçiren yabancı asıllı hükümdarlar, bir dereceye kadar Karnak'ta çalışmaya devam ettiler. Ptolemy IV (hükümdarlığı MÖ 221-205), yeraltı dünyasının tanrısı Osiris'e adanmış bir dizi ritüel yeraltı mezarlığı yaratacaktı.

&ldquoBina bir &lsquohypogeum&rsquo bir yeraltı mezar yeri işlevi gördü. Bunların çoğu eski Mısır'dan biliniyor, ancak tipik olarak bu alanlar kutsal hayvanlar için mezarlar içeriyordu. Karnak örneği, bunun yerine Osiris'in küçük heykelciklerinin gömülmesine hizmet etti,&rdquo yazıyor dijital Karnak ekibi.


Sadece yüzeyini çizdiniz Karnak aile öyküsü.

1962 ve 1997 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Karnak yaşam beklentisi en düşük noktasında 1988'de ve en yüksek noktada 1997'deydi. Karnak'ın ortalama yaşam süresi 1962'de 59 ve 1997'de 85 idi.

Alışılmadık derecede kısa bir yaşam süresi, Karnak atalarınızın zorlu koşullarda yaşadığını gösterebilir. Kısa bir ömür, bir zamanlar ailenizde yaygın olan sağlık sorunlarını da gösterebilir. SSDI, 70 milyondan fazla ismin aranabilir bir veritabanıdır. Doğum tarihlerini, ölüm tarihlerini, adresleri ve daha fazlasını bulabilirsiniz.


Karnak Tapınağı

Luksor, Mısır antik uygarlığı söz konusu olduğunda Mısır'ın en değerli miraslarından biridir. Çok sayıda inanılmaz antik anıt ile Luksor'un en büyük tapınaklarından biri Karnak Tapınağı'dır.

Karnak Tapınak Kompleksi, köy şeklinde bir dizi tapınak, şapel ve diğer yapılardan oluşur ve bu nedenle bu komplekse Arapça Karnak'ta “müstahkem köy” anlamına geldiği için Karnak adı verilmiştir.

Karnak Tapınağı nerede?

Karnak tapınağı, Mısır'ın güneyinde, Nil Nehri kıyısının doğu tarafında, Luksor Valiliği'ndeki Karnak'ta yer almaktadır.

Karnak Tapınağı ne zaman inşa edildi?

Karnak Tapınağı, MÖ 2055'ten MS 100'e kadar uzanır. Bir kült tapınağı olarak inşa edilmiş ve tanrılar Amun, Mut ve khonsu'ya adanmıştır. Dini amaçlı yapılmış en büyük yapı olan Karnak Tapınağı, eski Mısırlılar tarafından "en seçkin yerler" olarak biliniyordu.

Amun, Mut ve Khonsu tanrıları kimlerdi?

Amun

Amon, Ammon ve Amen olarak da bilinen Amun, Mısır'ın güneş ve hava tanrısıydı. En önemli tanrılardan biri olarak kabul edilen Amun, Yeni Krallığın yükselişinin başlangıcında MÖ 1570'ten 1069'a kadar uzanan eski Mısır uygarlığıdır.

Mut

Maut ve Mout olarak da bilinen Mut, eski Mısırlılar tarafından tapılan bir tanrıçaydı. Adının anlamı &lsquomother&rsquo'dur ve bu nedenle ana tanrıça olarak bilinirdi. Bazıları için dünyadaki her şeyin annesi olarak biliniyordu ve diğerleri için onu ay çocuğu tanrı khonsu'nun annesi olarak kabul ettiler.

Khonsu

Tanrıça Mut'un oğlu olarak bilinen Khonsu, eski Mısır'ın Ay tanrısıydı. Adının anlamı &lsquotraveler&rsquo.

Karnak Tapınağının Önemi

Yeni Krallık sırasında, Karnak Tapınak Kompleksi antik inancın merkeziydi, güç Thebes'te (günümüz Luksor) yoğunlaştı ve önemi muazzam boyutuna yansıdı.

Dini önemine ek olarak, Yeni Krallık firavunları için bir hazine, yönetim merkezi ve saray olarak da hizmet vermiştir. Bu güne kadar dünyanın herhangi bir yerinde inşa edilmiş en büyük tapınak kompleksi olarak kabul edilir.

1500 yıllık bir süre içinde gelişti, nesilden nesile firavunlara eklendi ve Mısır'da benzersiz olan tapınaklar, kutsal alanlar, direkler ve diğer süslemeler koleksiyonuyla sonuçlandı.

While the height of its importance was during the New Kingdom and during the reigns of famous pharaohs such as Hatshepsut, Tuthmose III, Seti I and Ramesses II, all contributed significant additions to the complex, construction continued into the Greco-Roman Period with the Ptolemies, Romans, and early Christians all leaving their mark there.

Visiting the Karnak Temple Complex

Karnak is divided into three compounds: the precinct of Amun, the precinct of Mut, and the precinct of Montu however, for most visitors the largest of these, the precinct of Amun, is enough. It is a complicated layout alone dwarfs every other site that you will visit in Egypt.

The precinct of Amun contains all of the most famous sections of the Karnak complex, including the dizzying Great Hypostyle Hall. This hall of 134 massive columns is one of the most impressive places in all of Egypt. Going into the detailed description of the different elements that make up the complex is a near-endless task that we will leave to a tour guide to explain it while you awe at it.

Instead, we will simply suggest that you allow plenty of time to explore this huge complex and admire the many impressive sights within it. Imagine how awe-inspiring it must have been over 2000 thousand years ago when these huge structures were newly constructed.

Like all of the major sights in Egypt, Karnak has a sound and light show that is offered in several different languages. The show takes place 3 times a night, but you should consult your tour guide or your hotel about the languages of the various showings.

Wadjet Hall

Wadjet Hall was first built by Thutmose I, near the main sanctuary, between the fourth and fifth pylons. The hall measures about 246 feet by 46 feet it was used for the king&rsquos coronation and heb-sed festival.

The heb-sed festival usually would take place 30 years after a king came to the throne and then every three years afterwards. During this festival, the king would run around a heb-sed court performing feats of strength to demonstrate his ability to continue to rule Egypt.

The Great Hypostyle Hall

Great Hypostyle Hall is perhaps the most fantastic building at Karnak. It was built to the west to the main sanctuary, along the main entranceway. It was constructed by King Seti, a king who ruled from 1290 to 1279 B.C.

The building is about 337 feet by 170 feet. There are 134 columns in total the largest twelve are 70 feet high and support the central part of the structure. The other 122 columns are about 40 feet tall.

On the outside walls are scenes showing Seti and his successor, Ramesses II, smiting their enemies from Libya, Syria and the Levant. Not long after its construction, the hall became the setting for coronation and heb-sed ceremonies, replacing the Wadjet hall.

Karnak&rsquos Pylons

Starting in the New Kingdom and continuing in the centuries after, Egyptian rulers would gradually create a series of 10 pylons at Karnak. These pylons would function as gateways of sorts they were connected to each other through a network of walls.

The Pylons were often decorated with scenes depicting the ruler who built them.

At Karnak, the pylons start near the main sanctuary and go in two different directions. One set of six pylons faces west, towards the Nile River and ends in an entrance lined with an avenue of small sphinxes and the other set of four pylons faces south along a processional route used for ceremonies.

Interesting Facts about the Karnak Temple

● Karnak is an open-air museum. It is considered to be the largest religious building or site in the world.

● The 54,000 square feet Great Hypostyle Hall in the Karnak Temple is large enough to fit the Cathedral of Notre Dame comfortably.

● Over eighty thousand servants and slaves were assigned the task of serving Amon-Ra in Karnak, showing his power and importance at the time, also 5,000 statues were erected in his honor.

Visit the open city museum of Luxor, Temple of Karnak, through one of our Egypt tours.


Facts About Karnak

 • Karnak is the world’s largest surviving religious building
 • Cults worshipped Osiris, Horus, Isis, Anubis, Re, Seth and Nu
 • The priests at Karnak grew fabulously wealthy rivalling and often exceeding the pharaoh in wealth and political influence
 • Gods often represented individual professions
 • Ancient Egyptian gods at Karnak were frequently represented as totemic animals such as falcons, lions, cats, rams and crocodiles
 • Sacred rituals included the embalming process, the “opening of the mouth” ritual, wrapping the body in cloth containing jewels and amulets, and placing a death mask over the face of the deceased
 • Polytheism was practised unbroken for 3,000 years, save for the Pharaoh Akhenaten’s imposition of Aten worship until the temple was closed by the Roman emperor Constantius II
 • Only the pharaoh, the queen, priests and priestesses were allowed inside the temples. Worshipper had to wait outside the temple gates.

Karnak’s Sprawl of History

Today, the Temple of Amun is the world’s largest surviving religious building. It is dedicated to Amun and a host of other Egyptian gods including Osiris, Isis, Ptah, Montu, Ptah and Egyptian pharaohs looking to commemorate their contributions to the vast site.

Built over the centuries, each new king beginning with the early Middle Kingdom (2040 – 1782 BCE) to the New Kingdom (1570 – 1069 BCE) and even through to the essentially Greek Ptolemaic Dynasty(323 – 30 BCE) contributed to the site.

Egyptologists content Old Kingdom (c. 2613 – c. 2181 BCE) rulers initially built there on the site based on the architectural style of sections of the ruins and Tuthmose III (1458 – 1425 BCE) list of Old Kingdom kings inscribed in his Festival Hall. Tuthmose III’s selection of kings implies he demolished their monuments to make way for his hall but still wanted their contributions to be recognised.

During the temple’s long history buildings were regularly renovated, expanded or removed. The complex grew with each succeeding pharaoh and today the ruins sprawl across 200 acres.

The Temple of Amun was in continuous use during its 2,000-year history and was recognized as one of Egypt’s most sacred sites. The priests of Amun supervising the temple’s administration became increasingly influential and wealthy eventually subverting secular control of Thebes’ government towards the end of the New Kingdom when government rule was split between Upper Egypt in Thebes and Per-Ramesses in Lower Egypt.

The emergent power of the priests and the pharaoh’s subsequent weakness is believed by Egyptologists to be a major contributing factor to the New Kingdom decline and the turbulence of the Third Intermediate Period (1069 – 525 BCE). The Temple of Amun complex was extensively damaged during the 666 BCE Assyrian invasions and again during the Persian invasion of 525 BCE. Following these invasions, the temple was repaired.

Following Egypt’s annexation by Rome in the 4th century CE Egypt Christianity became widely promoted. In 336 CE Constantius II (337 – 361 CE) ordered all pagan temples to be closed leading to the Temple of Amun being deserted. Coptic Christians used the building for their services but the site was once more abandoned. In the 7th century CE Arab invaders rediscovered it and gave it the name “Ka-ranak,” which translate as ‘fortified village.’ In the 17th-century European explorers travelling in Egypt were told the splendid ruins at Thebes were those of Karnak and the name has been associated with the site ever since.

The Emergence And Rise Of Amun

Amun began as a minor Theban god. Following Mentuhotep II’s unification of Egypt in c. 2040 BCE, he gradually accumulated followers and his cult gained influence. Two older gods, Atum Egypt’s creator god and Ra the sun god, were merged into Amun, raising him to the king of the gods, as both the creator and preserver of life. The area around Karnak is believed to have been sacred to Amun prior to the construction of the temple. Alternatively, sacrifices and offerings to Atum or Osiris may have been performed there, as both were regularly worshipped at Thebes.

The sacred nature of the site is suggested by the absence of remains of domestic homes or markets. Only religiously purposed buildings or royal apartments have been discovered there. At Karnak inscriptions surviving on the walls and columns together with artwork, clearly identify the site as religious from its earliest times.

Karnak’s Structure

Karnak comprises a series of monumental gateways in the form of pylons leading onto courtyards, hallways and temples. The first pylon leads onto an expansive courtyard. The second pylon leads onto the magnificent Hypostyle Court a majestic 103 meters (337 feet) by 52 meters (170 feet). 134 columns 22 meters (72 feet) tall and 3.5 meters (11 feet) in diameter supported this hall.

Montu, a Theban war god, is thought to have been the original god in whose name the ground was originally dedicated. Even following the emergence of the cult of Amun a precinct in the site remained dedicated to him. As the temple expanded, it was divided into three sections. These were dedicated to Amun, his consort Mut symbolizing the life-giving rays of the sun and Khonsu their son the moon god. These three gods eventually became known as the Theban Triad. They remained Egypt’s the most popular gods until the cult of Osiris with its own triumvirate of Osiris, Isis, and Horus overtook them before evolving into the Cult of Isis, the most popular cult in Egypt’s history.

Over the years, the temple complex expanded from the original Middle Kingdom temple of Amun to a site honouring numerous gods including Osiris, Isis, Horus, Hathor and Ptah together with any deity the pharaohs of the New Kingdom felt gratitude towards and wished to recognise.

The priesthoods administered the temples, interpreted the gods’ will for the people, collected offerings and tithes and gave counsel and food to devotees. By the end of the New Kingdom, over 80,000 priests are believed to have staffed Karnak and its high priests became wealthier and more influential than their pharaoh.

From the reign of Amenhotep III onwards, the cult of Amun posed political problems for the New Kingdom monarchs. Aside from Amenhotep III’s irresolute reforms Akhenaten’s dramatic reformation, however, no pharaoh was able to significantly restrain the priest’s rising power.

Even during the chaotic Third Intermediate Period (c. 1069 – 525 BCE), Karnak continued to command respect obliging Egypt’s pharaohs to contribute to it. With the invasions initially in 671 BCE by the Assyrians and again in 666 BCE Thebes was decimated but the Temple of Amun at Karnak survived. So impressed were the Assyrians by Thebes’ great temple that they ordered the Egyptians to rebuild the city after they had destroyed it. This was repeated during the Persian invasion in 525 BCE. After the Persians were expelled from Egypt by the pharaoh Amyrtaeus (404 – 398 BCE), construction at Karnak recommenced. The pharaoh Nectanebo I (380 – 362 BCE) erected an obelisk and an unfinished pylon and also constructed a protective wall around the city.

The Ptolemaic Dynasty

Alexander the Great conquered Egypt in 331 BCE, after defeating the Persian Empire. Following his death, his vast territory was divided amongst his generals with his general Ptolemy later Ptolemy I (323 – 283 BCE) claiming Egypt as his share of Alexander’s legacy.

Ptolemy I, focused his attention on Alexander’s new city of Alexandria. Here, he looked to meld Greek and Egyptian culture to create a harmonious, multi-national state. One of his successors Ptolemy IV (221 – 204 BCE) took an interest in Karnak, constructing a hypogeum or underground tomb there, dedicated to the Egyptian god Osiris. However, under Ptolemy IV’s rule, the Ptolemaic Dynasty began a slide into disarray and no other Ptolemaic kings of this period added to the Karnak site. With the death of Cleopatra VII (69 – 30 BCE), the Ptolemaic dynasty ended and Rome annexed Egypt, ending its independent rule.

Karnak Under Roman Rule

The Romans continued the Ptolemaic focus on Alexandria, initially largely ignoring Thebes and its temple. In the 1st century CE the Romans sacked Thebes following a battle to the south with the Nubians. Their pillaging left Karnak in ruins. Following this devastation, visitors to the temple and the city dwindled.

When the Romans adopted Christianity in the 4th century CE, the new faith under the protection of Constantine the Great (306 – 337 CE), gained increasing power and widespread acceptance across the Roman Empire. The emperor Constantius II (337 – 361 CE) consolidated Christianity’s hold on religious power by directing all pagan temples in the empire be closed. By this time, Thebes was largely a ghost town except for a few hardy inhabitants living in the ruins and its great temple lay deserted.

During the 4th century CE, Coptic Christians living the area used the Temple of Amun as a church, leaving behind sacred images and decorations before finally abandoning it. The city and its lavish temple complex were then deserted and left to gradually deteriorate in the harsh desert sun.

In the 7th century CE an Arab invasion overtook Egypt. These Arabs gave the sprawling ruins the name “Karnak” as they thought it was the remnants of a great, fortified village or “el-Ka-ranak”. This was the name local inhabitants gave early 17th-century European explorers and this became the name the archaeological site has been known by ever since.

Karnak continues to fascinate its visitors by its sheer scale, and the engineering skill required to build such a monumental temple complex at a time where there were no cranes, no trucks, or any the modern technology which even today would struggle to construct the monumental site. The history of Egypt from its Middle Kingdom through to its eventual decline in the 4th century is writ large on Karnak’s walls and columns. As the throngs of visitors stream through the site today, little do they realise they are fulfilling the hopes of ancient Egypt’s vanished pharaohs that their great deeds recorded on the Temple of Amun at Thebes would be immortalized forever.

Reflecting On The Past

Today Karnak is a massive open-air museum drawing thousands of visitors to Egypt from all around the globe. Karnak remains one of Egypt’s most popular tourist destinations.

Header image courtesy: Blalonde [Public domain], via Wikimedia Commons


Karnak - History

Karnak Wall Describing Conquest of Judah
Photo by Don Knebel

In about 2000 B.C., an Egyptian pharaoh named Sesostris ordered construction of a new temple near Luxor, Egypt. For 1300 years, his successors kept building on the same site until the complex of temples, halls and obelisks now called Karnak had grown into the largest collection of religious structures in the world. Grateful pharaohs built and decorated walls at Karnak to thank the gods for enabling their military successes. One of those walls can date the reigns of Biblical Kings David and Solomon.

Amun was one of the most important of the gods worshipped at Karnak. An annotated wall drawing shows Amun delivering about 150 captured cities, each identified by hieroglyphs, to a pharaoh named Sheshonq. The translated names of the cities include Arad, Beth-Shean, Megiddo and other cities of ancient Israel. Scholars recognized that the Karnak wall memorializes an Egyptian campaign against “the fortified cities of Judah” the Bible says succeeded because King Rehoboam had abandoned the laws of Yahweh. The Bible identifies the conquering pharaoh as Shishak, which scholars say is another name for Sheshonq. So we have two records of the same military campaign, with only the god mandating the outcome differing between them.

Using Greek and Egyptian records, scholars have determined that Sheshonq ruled Egypt from about 943 to 922 B.C. Somewhat arbitrarily, they have dated his campaign against Judah to 925 B.C., three years before his reign ended. Since the Bible says the campaign occurred in Rehoboam’s fifth year, his father Solomon must have passed the throne to him in 930 or 931 B.C. Because Solomon reigned for 40 years, his father David died in about 970 B.C.

Jerusalem is missing from Karnak’s long list of captured cities. The Biblical version of Sheshonq’s campaign (2 Chronicles 12) provides the reason. Sheshonq (or Shishak) spared Jerusalem (and Rehoboam) in exchange for “the treasurers of the temple of the Lord [Yahweh] and the treasurers of the royal palace.”

For people curious about whether events described in the Bible really happened, a visit to Karnak can provide some insight. It also provides an opportunity to view some truly spectacular ancient structures.

For years, Don Knebel, an Indianapolis attorney, law professor, speaker and civic leader, has traveled with his wife Jen to interact with the world’s people and learn about their customs and their religions. The idea for this book came when he discovered that not all people find western bathroom plumbing an improvement. From that exposure of his cultural bias, he began looking in the places he visits for stories and pictures reflecting our common humanity and the beliefs and traditions that both divide and unite us. Some of the stories describe people we can never forget. A few are about bodies that end up in more than one place. Some of the stories are quirky, some are inspirational and some contradict common assumptions. All help show our connections to each other and only one is about toilets. The 101 stories are arranged in roughly chronological order, providing a quick and fascinating tour through the 10,000-year history of western and near eastern civilization. If you plan to travel, this book can suggest where to go. If you don’t plan to travel, this book can tell you what you’ll miss.


Karnak temple consists of a group of temples, largest space of them, and the center of the temple it covers sixty-one acres belong to Amun-Ra, the male god of Thebes, we can see in the south of the central area his wife the goddess Mut. And more other temples like the temple of khonso, the temple of Ptah, the Ipt temple, the temple of Osiris and temple of Month.
Karnak temple wasn’t only for gods but also the Egyptian rulers who wish to be memorized added their own architectural mark to it over the centuries, from the beginning of the Old Kingdom, Middle Kingdom, New Kingdom, and Ptolemaic Dynasty.

First Pylon:-

An avenue of ram-headed Sphinxes leads to the first pylon. Ram head symbolizing to god Amun, there are 20 rams on each side, it was built to protect the temple. The first Pylon is the main entrance to the temple and the last building at Karnak.

Great Court:-

Great Court is 100m in length and 80m in wide it contains ten papyrus columns every column is 21m in height. Now only one column still stands is known as a kiosk of Taharqa who was the fourth king of the 25 Dynasty. There is the statue of Ramesses II it shows the king stand to wear the double crown of upper and lower Egypt, at his feet we found his wife princes.

The Great Hypostyle Hall:-

The Great Hypostyle Hall is the most amazing building at Karnak. It 103m in length and 52m in width, it consists of 134 gigantic stone columns, there are the largest 12 columns which are 22.40 m in height and 3.5m in diameter, while the other 122 columns are 14.75 m in height. It built by King Seti who ruled from 1290 to 1279 B.C. The outer walls of the northern wing describe Seti’s battle. The south wall inscribed with Ramesses II’s peace treaty with the Hittites.

Sacred Lake:-

The 120m by 77m Karnak Temple Sacred Lake is the largest of it’s kind. King Tuthmosis III(1473-1458 B.C) dug it and was used by priests for purification and other rituals like navigation, it was the home of sacred geese of Amun. It lined with stone and provided with stairways descending into the water. We can find the storerooms and homes of priests surrounded the lake.

Karnak Temple is one of the most important attractions in Egypt, where is a lot of tourists around the world come to visit it, so if you prefer to visit this historical monument and the other archaeological sites in Egypt you can check our luxury Egypt tours and choose your journey to Egypt, or other option you can enjoy it’s Nile cruise tour between Luxor and Aswan which is the most adventurous experience to do in Egypt.


The Shatterer Karnak

One of the greatest hand-to-hand combatants the galaxy has ever seen, Karnak (with his enlarged cranium) is somewhat of an enigma within Inhuman society. He is incredibly powerful and gifted with the sight to see flaws and weaknesses in all things, yet he is not a true Inhuman, having never been exposed to the Terrigen Mists. Still, as a member of the Inhuman royal family, he has played a crucial role in the history of his people, helping his cousin Black Bolt become the king of Attilan.

The Shatterer is Born

Millennia ago, the alien Kree Supreme Intelligence experimented on alien species to breed super-soldiers to serve in the Kree Empire’s interminable war against the shape-shifting Skrulls. On Earth, 25,000 years ago, the Kree turned prehistoric humans into Inhumans, who settled on the island Attilan off Atlantis’ coast. The Inhumans later discovered Terrigen Crystals from which they derived Terrigen Mists to unlock each Inhuman’s super-powered potential. Developing the sacred rite of Terrigenesis, they exposed children to the mists at their coming-of-age, with the Genetics Council strictly controlling which Inhuman couples could have children.

In the first half of the 20th century, Karnak was born into the House of Agon, the Inhuman Royal Family, the second son of philosopher priest Mander and ocean biologist Azur. Terrigenesis leaves his brother Triton unable to survive out of water unassisted, so the couple decide to raise Karnak without Terrigen mutation, instead enrolling him in his father’s religious seminary in the Tower of Wisdom where he trains in physical and mental disciplines.

In his teens, Karnak’s innate powers developed without direct Terrigen exposure due to generations of familial mutation, allowing him to sense weaknesses in people and objects. Backed by his fighting skills, this ability earns him the nickname “the Shatterer.” Shortly after this power emerged, Karnak sensed that Attilan was vulnerable. He also realized that the Inhumans’ monarch secretly removed the Slave Engine and hid it to protect mankind. Karnak informs Black Bolt, the previous king’s son, and they confronted the monarch in a challenge that ended with Black Bolt taking the crown. Karnak’s mother later died in a mysterious undersea mishap after Karnak turned eighteen and left the seminary.

Doğuştan yetenekli

Karnak has an extrasensory ability, virtually effortless and enhanced by mental discipline, to perceive stress points, fracture planes, or weaknesses in objects, people, and even societies. By striking or applying pressure at these points, he can split or shatter objects as hard as diamond. He has strengthened all the striking surfaces of his body in his hands in particular, so they are covered with dense calluses. Karnak can shatter objects with sufficient precision as to send shrapnel larger than he could lift to strike specific targets. Combining this power with his exceptional martial arts skills, he can knock people out with a single tap, render insensate beings of far greater strength than he or even slay most opponents with a single blow, though he rarely chooses to do so. When Karnak battled Mantis after Phyla-Vell took Crystal hostage and the Inhumans pursued the Guardians to Knowhere, he complimented her on her combat skills but noted that he would find the weakness in her technique. She bested him before he got the chance.

Karnak can refocus this perception to probe for subterranean structures, locate weak points in force fields, sense the location of specific machinery from across a space station, spot underwater objects too small for sonar to detect, analyze weaknesses in alien computer firewalls, and learn how to pilot unfamiliar alien spacecraft within a few seconds. Karnak’s superior genetic structure and intensive exercise regimen allows him to lift one ton, and his Inhuman metabolism affords him slightly superior reaction time, endurance, and speed than the most perfect human specimen. He has physically conditioned his mind and body to peak levels of efficiency, and he retains voluntary control over most of his body’s autonomic functions including breathing, heartbeat, bleeding, reaction to pain, and healing rate. Extremely lithe and flexible, he can expand and contract muscles and contort his body into seemingly painful positions. As an Inhuman male, his natural lifespan is about 120 years (compared to mid-70s for a human male). However, like all Inhumans, his immune system is weaker than a human’s.

Familiar Foes

Maximus, Black Bolt’s power-hungry brother, is one of Karnak’s primary foes as he constantly vies for the throne, which Karnak defends. Once Karnak and Gorgon foolishly release Maximus from confinement to confirm that Black Bolt had not broken a sacred Inhuman vow never to slay another of their kind.

Karnak also stands with Attilan when it repels incursions by Chinese soldiers, Doctor Victor von Doom, the Silver Surfer (Norrin Radd), Mandarin, Ultron-7, and the Fifth Dimension tyrant Xemu.

Royal Allies

Though the extended House of Agon has many branches, Karnak’s closest associates are peers close to his age: his brother Triton, cousins Black Bolt, Medusa and Medusa’s sister, Crystal, and Bolt’s cousin Gorgon, the latter his closest compatriot. Gorgon’s impulsive, aggressive nature is a stark contrast to Karnak’s analytical calm.

When Black Bolt’s insane brother Maximus orchestrated a coup and forced the rest of the royal family into exile, they befriended the Fantastic Four. Over the next few years, Karnak and the royal family forged close bonds with many Super Heroes including the X-Men, Black Panther (T’Challa), Hulk (Bruce Banner), Spider-Man (Peter Parker), and the Avengers.

 • Azur (mother, deceased), Mander (father), Triton (brother), Blackagar Bolagon (Black Bolt), Maximus Boltagon, Crystalia Amaquelin (Crystal), Medusalith Boltagon (Medusa) (cousins), Rynda (paternal aunt, deceased), Ambur (maternal aunt), Agon (paternal uncle, deceased), Quelin (maternal uncle), Avoe, Aladi Ko Eke, Ronan, Oola Udonta, Onomi Whitemane (cousins-in-law), Ahura Boltblackagar, Luna, (cousins once removed), Magnar (paternal grandfather, presumed deceased), Zeta (paternal grandmother, presumed deceased), Kobar (maternal grandfather, presumed deceased), La (maternal grandmother, presumed deceased), Alecto, Gauntlet, Gorgon, Tusk, Unspoken (distant cousins), Symak, Tanith (distant cousins, presumed deceased), Barrage, Foxbat, Harddrive, Korath, Milena, Psynapse (distant cousins, deceased), Pietro Maximoff (Quicksilver, ex-cousin-in- law/marriage annulled), others
 • Extended Lifespan
 • Extrasensory Ability
 • Superhuman Strength
 • Superhuman Speed
 • Superhuman Endurance
 • Superhuman Agility
 • Weakness/Vulnerability Detection

Loyal to the Royal

The Kree sought to claim their creations, using their agent, Shatterstar (Arides), Fantastic Four foe Blastaar and Maximus as pawns. After defeating them, the Royal Family ventured into space seeking a new home for their people, but on the first world they visited they became embroiled in local politics between Kree allies and anti-Kree rebels. Failing to save innocents caught in the crossfire, Karnak suffered a confidence crisis, feeling his ability was only useful for destruction, but rallied after using his power to navigate Kree Space Station Web’s mazelike interior, allowing the Royal Family to escape before their rebel allies blew up Web. Returning to Earth, the Royal Family helped Kree renegade Captain Mar-Vell thwart a Kree invasion. Later, Dr. Hydro (Herman Frayne) used Terrigen to turn unwilling humans into amphibious “Hydro-Men.” Fantastic Four leader Mr. Fantastic (Reed Richards) developed an anti-Terrigen cure, but since it could also reverse Inhuman Terrigenesis, Karnak and Gorgon accompanied Reed and the Thing (Ben Grimm) to guard it. Frayne’s Terrigen supplier, Maelstrom, a renegade Deviant-Inhuman hybrid, stole the anti-Terrigen and captured the heroes, but Karnak broke free of the restraints that frustrated his stronger allies, and Maelstrom was defeated.

Finding Earth’s increasing pollution toxic, the Inhumans relocated Attilan to the Moon’s Blue Area, which possessed a breathable atmosphere, though even this remote spot did not prevent further attacks. Karnak grew concerned the Genetic Council’s increasingly harsh childbirth rulings were prompting suicides. When Medusa, now married to Black Bolt, announced her unexpected pregnancy, the Council’s Chief Justice, secretly aspiring to ascend the throne, ordered the pregnancy’s termination. With Black Bolt feeling unable to oppose them, Medusa fled to Earth, and Karnak, Gorgon, and Crystal followed to support her. Karnak became attracted to Medusa’s maid, Minxi, but to his jealous annoyance, she initiated a relationship with Gorgon instead. Eventually, after Medusa’s child Ahura was born, Black Bolt was reunited with his wife, and everyone returned to Attilan, where the Council took custody of the infant then secretly traded him to an Earth genetics lab. Aware only that Ahura had been sent to Earth, Karnak and Gorgon went looking for the boy.

They aided Daredevil (Matt Murdock) against robot Ultron-13 and in turn, he helped them locate Ahura. The demon Blackheart targeted them all as part of a ploy against his father Mephisto and exacerbated Karnak’s annoyance at Gorgon’s recklessness and success with women to bring the two Inhumans to blows. Blackheart then pulled all of them into Hell but the abductees resisted his manipulations and escaped. Distrusting the Council, Karnak and Gorgon left Ahura with human friends, planning to retrieve him once the Council stopped monitoring them. Over the next few months, Attilan suffered further attacks, including one by the mutant Apocalypse (En Sabah Nur), who transformed some of Karnak’s more distant Royal Family relatives into his murderous Riders of the Storm before being driven off. The Council’s machinations were eventually exposed and Black Bolt disbanded both the Council and monarchy, then led the Royal Family to Earth.

When the Blue Area’s atmosphere was compromised, the Royal Family saved Attilan with the Fantastic Four’s help, and it was relocated to a recently raised section of Atlantis. But being back on Earth brought Attilan within reach of forces who coveted the Inhumans’ technology. Consulting only Karnak and Medusa, Black Bolt let invading mercenaries breach Attilan’s outer defenses then triggered the island’s destruction to cover Lockjaw teleporting the city back to the Himalayas. In space, the Supreme Intelligence had been destroyed and the Kree absorbed into the rival Shi’ar Empire. Kree rebels led by Ronan the Accuser transported Attilan into space, forcing the Inhumans to fight for them. Karnak and Triton infiltrated the Shi’ar army and then the Imperial Guard, aiding Black Bolt in an assassination attempt on Shi’ar empress Lilandra. A Guard precognitive foresaw the attack, which saved Lilandra and the Inhumans narrowly escaped. Challenging Ronan, Black Bolt won the Inhumans’ freedom and they returned to the Moon. Ronan subsequently won Kree independence from the Shi’ar.

After a reality warp depowered most of Earth’s mutants including Quicksilver, Crystal’s ex-husband stole the Terrigen Crystals. The Royal Family pursued him, but U.S. forces took the crystals from Quicksilver first, rejecting diplomatic requests to return them. Black Bolt declared war and the Inhumans reclaimed the Crystals by force. Skrulls later abducted Black Bolt, replacing him with a Skrull agent. When this was discovered, Karnak breached Skrull computer systems to find Black Bolt and the Royal Family rescued him. Tired of being victims, Black Bolt took the Inhumans back into space to hunt down the Skrulls and seize control of the Kree Empire. The Shi’ar’s belligerent new ruler Vulcan (Gabriel Summers) declared war, a conflict that ended with Black Bolt and Vulcan seemingly slain and a Terrigen-bomb ripping a parsecs-wide Fault between realities.

As Medusa’s aide, Karnak represented the Empire at the Galactic Council and worked on strategies to win the Kree over to Inhuman rule, supporting Medusa in having Maximus stage false threats the Inhumans could be seen to heroically defeat. When Black Bolt was found alive, the Inhumans followed him back to Earth where they formed alliances with alien Inhumans to create the Universal Inhumans. A restored Supreme Intelligence resumed control of the Kree, ordering Earth attacked and the Inhumans wiped out, and the Universal Inhumans allied with the Future Foundation and Avengers to battle the Kree armada. The Universal Inhumans then pursued the Supreme Intelligence into space.


Erasing Tutankhamen: Horemheb’s Attempt to Rewrite History

In an attempt to rewrite history, Horemheb usurped monuments made by previous pharaohs and inscribed his own name on them. (Image: JMSH photography/Shutterstock)

The Ninth and Tenth Pylons

Like every pharaoh, Horemheb wanted to show that he is a great builder. Like other pharaohs before him, he built a great pylon, a gateway, for himself at Karnak. He actually built two pylons, called the ninth and tenth pylons. How did he build this pylons?

Akhenaten built temples at Karnak for Aten. After Akhenaten passed away, these temples reminded people of the bad times, of how the pharaoh had tried to enforce monotheism. In an effort to erase the memory of Akhenaten’s heresy, Horemheb took down Akhenaten’s temple, and filled his ninth pylon with the blocks of this temple.

This is a transcript from the video series History of Ancient Egypt. Watch it now, on Wondrium.

Erasing Tutankhamen’s Name

Horemheb also usurped all of Tutankhamen’s monuments. Every monument that Tutankhamen had been advised to erect, Horemheb had the young pharaoh’s name erased and his own inserted in its place. That is why it is so hard to find any information about Tutankhamen.

So, Horemheb was trying to systematically erase all trace of Tutankhamen, who was also seen as being associated with the heresy of his father, Akhenaten. There are so many monuments that were originally erected by Tutankhamen, from which the name of the young pharaoh has been obliterated.

The Restoration Stela

Tutankhamen erected a stela, like all Egyptian kings had done in the past. It is called the ‘Restoration Stela’, because of what it says. As the name suggests, the inscription on the stela talks about restoring old traditions. “When I became king, the temples were in disarray. There were weeds growing in them. All the statues of the gods had been melted down. The military was not respected. If it rode off, nobody attended.”

All pharaohs used to erect stelas to talk about what they thought and did. (Image: Claudio Caridi/ Shutterstock)

Tutankhamen is really saying in this inscription that Egypt had gone downhill under Akhenaten’s reign. In the end, he says, “I will restore it all. I have had new statues of the gods made. The temples are open again.” Despite the fact that Akhenaten was his father, Tutankhamen had to make this announcement because this is what the people wanted to hear.

But Horemheb, as soon as he became the king, had put his name on the stela. One will not find Tutankhamen’s name on it. If one looks at the cartouche on the stela, it will say “Horemheb”.

The Luxor Colonnade

There is another monument that was very important for Tutankhamen, but one cannot find Tutankhamen’s name there. It’s called the Luxor Colonnade. When Tutankhamen’s grandfather Amenhotep III died, he left a monument unfinished. He had started a hall with tall columns, which is why it is called a colonnade. He had built it at Luxor Temple.

When Akhenaten moved to Akhetaten, he left behind his father’s undecorated and unfinished monument. When Tutankhamen moved back from Akhetaten to Thebes, Aye probably advised him to finish this monument. Niye ya? Tutankhamen would have wanted to be associated with his grandfather—whom everybody loved—rather than his heretic father. So, Tutankhamen’s major project during the 10 years of his reign was restoring and completing the Luxor colonnade.

The Opet Festival

Tutankhamen had the artists put scenes from the ‘Opet Festival’ on the Luxor colonnade. Opet festival was the most sacred festival in Egypt. He did this to show to the people of Egypt that he was a traditionalist. It can be read as his declaration of not associating himself with his father, but with his grandfather.

The three major gods of Thebes during this time were Amun, ‘the Hidden One’, Mut, his wife, and Khonsu, their ram-headed son. These gods had statues at Karnak Temple. Karnak Temple is only about a mile and a half away from Luxor Temple. And once a year, during the festival of Opet, the statues of Amun, Mut and Khonsu, would be placed in a little boat shrine and taken from Karnak to Luxor, where they would spend a fortnight or so.

The work on the colonnade at the Luxor temple was begun by Amenhotep III and completed by Tutankhamen. (Image: Dmitri Kalvan/ Shutterstock)

During the festival, people saw the statues of the gods and arrangements were made for food and drink as well. And the king paid for it all. It was a wonderful town feast. That is what Tutankhamen had made the artists put on the Luxor colonnade.

The Opet festival declared to the subjects that their pharaoh, Tutankhamen was bringing back the old traditions. Tutankhamen took part in this festival. We know this from the scenes in the Luxor temple that show Tutankhamen making offerings to the gods.

Rewriting History

If one looks very carefully at the Luxor colonnade, one can’t find Tutankhamen’s name. His name has been erased from the monument and one finds Horemheb’s name, instead.

Horemheb was the traditionalist who tried to restore old order in Egypt. And what he had to do for official reasons, at least what he attempted to do, was erase all traces of the Akhenaten’s heresy. So, he wiped out everything, including Aye’s name. We are left with no traces, no real official records of Akhenaten, Tutankhamen, and Aye.

Horemheb had rewritten history to erase his heretic predecessors and establish himself as a true pharaoh, who had restored the old order.

Common Questions about Horemheb’s Attempt to Rewrite History

When Horemheb built the Ninth pylon at Karnak, he took down the temple built by Akhenaten, and filled the pylon with the broken blocks of Akhenaten’s temple.

Horemheb was trying to systematically erase all trace of Tutankhamen and his father Akhenaten because Akhenaten was seen as a heretic king by many.

The Restoration Stela was originally erected by Tutankhamen to declare his intention to restore traditional ways in Egypt. Later, Horemheb replaced Tutankhamen’s name from this stela with his.

List of site sources >>>


Videoyu izle: Karnak (Aralık 2021).