Tarih Podcast'leri

Antik Suriye-Mezopotamya yaklaşık. 1764 M.Ö.

Antik Suriye-Mezopotamya yaklaşık. 1764 M.Ö.


Colonial Academic Alliance Lisans Araştırma Dergisi

Antik Yakın Doğu'nun yazılı tarihi, çivi yazısı icat edildiğinde, MÖ 3200 civarında başladı. Çivi yazısı, yaklaşık üç bin yıl boyunca çeşitli biçimlerde kanıtlanmış, çok uyarlanabilir bir yazı sistemi haline geldi. Çivi yazısı, Sümerce'nin dil izolesini temsil etmek için yaratıldı ve ilk uyarlaması, Eblaite'nin Sami diline yapıldı. Ancak çivi yazısı sisteminin en başarılı uyarlaması Akadca ile olmuştur. Eski Akad dili, MÖ 2350 civarında çivi yazısına uyarlanmıştır. Çivi yazısının Akadcaya uyarlanması, Akadca/Semitik konuşan yazıcıların çivi yazısının hak ettiğini düşündükleri saygıyla karmaşık bir şekilde bağlantılıdır. Eski Akad çiviyazısı, Sümer yazıcılarının dillerinin gramer özelliklerini temsil edebilmek için işaret dağarcıklarını genişletmek için kullandıkları bilmece ilkesini dikkate alır. Eski Akad dilinde bu, karmaşık bir işaret anlamları sistemi yaratır. Eski Akadcanın dilsel torunları, Akadcanın geç bir lehçesinde MS 75 yılına tarihlenen bilinen son çiviyazılı yazıtla, sonunda Yakın Doğu'nun lingua franca'sı haline geldi. Sümerce ve Akadcanın yanı sıra çivi yazısı Elam, Hurri, Urartu ve Hitit diline başarıyla uyarlanmıştır. Bu diller Hurri ve Urartu dışında birbirleriyle akraba değildi ve farklı dil ailelerine aitti. Bu, çivi yazısı sisteminin şekillendirilebilirliğine ve Antik Yakın Doğu'da emredilen hayranlık ve saygıya işaret eder.


Antik Mezopotamya'da Tıp ve Doktorluk

Solda: Sümer tıbbi kil tableti – Nippur'dan yaklaşık MÖ 2200 tarihli tıbbi kil tablet, bilinen en eski Sümer tıp kitabı olarak kabul edilir. 2200 M.Ö. Kaynak: Samuel N. Kramer, Tarih Sümer'de başlar Sağ: Bir hastanın tedavisi.

Eski Yakın Doğu'da MÖ 1000'den önce tıp, Eski Babil ve Eski Asur dönemleri geldiğinde (MÖ 2100-1500) iyi gelişmiş bir meslekti.

MÖ 1000'den önce antik Yakın Doğu'da tıp, Eski Babil ve Eski Asur dönemleri geldiğinde (MÖ 2100-1500) iyi gelişmiş bir meslekti ve Tunç Çağı çöküşü (c. M.Ö. 1200) ve bu çalışmanın zamansal sınırlarını aşan Yeni Asur İmparatorluğu'nun müteakip yükselişi. Bu, tek bir girişimde derinlemesine araştırmak için çok geniş bir konu ve zaman periyodu gibi görünebilir, ancak bu coğrafi bölgedeki eski tıbbi uygulamalar çoğunlukla çivi yazılı tabletler aracılığıyla bilinir, bunların çok azı tıbbı içerir veya hayatta kalır. Ayrıca, konuyla ilgili mevcut araştırmaların yalnızca bir kısmı İngilizce'dir: Asurbanipal'in kütüphanesindeki tıbbi çiviyazılı metinlerin en önemli iki külliyatı yalnızca Almanca ve Fransızca'ya çevrilmiştir.[1] Majno, MÖ 3000'den Ortak Çağ'a kadar olan tüm süre boyunca Mezopotamya tıbbına ait yaklaşık bin tablet ve parça bulunduğunu kaydeder (1975, 36). Sınırlı metinsel ve tamamlayıcı arkeolojik materyaller, antik Mezopotamya'daki tıbbi uygulamalar için mevcut kanıtların özet olarak araştırılmasına izin verir. Çivi yazılı metinlerde kaydedilen açık tıbbi teori konusunda çok az şey vardı, bu nedenle tıbbi teori ve anatomi tedavi edilmeyecektir.[2]
Önce tıp pratisyenlerinin türleri ve uygulamaları anlatılacak, ardından farmasötik tıp ve cerrahi üzerinde durulacaktır. En yaygın şifa yöntemleri ise
hem dini ritüelleri hem de fiziksel tedavilerin kullanımını içeren fiziksel tedaviler ve bunları uygulayanlar öncelikli olarak ele alınacaktır. Bazı bilim adamları, Mezopotamya ilaç ve cerrahi tedavilerinin kültürel bağlamlarına yerleştirildiğinde, kehanet ve şifa ritüeli gibi dini tedavilerden ayrılmaz olduğunu, ancak tıbbın dini yönlerinden ayrı olarak incelendiğinde fiziksel tedavilerin daha fazla olduğunu öne sürüyorlar.
eski Mezopotamyalıların pek çoğundan daha yaygın, gelişmiş ve etkili.

Yunan tarihçi Herodot, Babil tıp pratiğinden bahsederken şunları söyledi:

Düzenli doktorları olmadığı için bütün hastalarını sokağa çıkarıyorlar. Gelen insanlar, ya böyle bir şikayeti tedavi etmek için kişisel olarak bulduklarından ya da başka birinin iyileştirdiğini bildiklerinden hastaya tavsiyede bulunurlar. Hasta olanın yanından, ona ne olduğunu sormadan kimsenin geçmesine izin verilmez.[3]

Eski Babil tıp uygulamasının bu tanımı, kültürün kendi metinlerine dayanarak kategorik olarak doğru değildir.[4] Hasta insanlar sokakta komşularıyla rahatsızlıklarını çok iyi tartışmış olabilirler, ancak şifa veren tapınaklar hariç bile doktorluk ve iyileşme yerleri var olmaktan çok uzaktı. Herodot bir tıp turistinin zihniyetine sahipti ve muhtemelen kendi Yunan kültürünü yüceltmekle, emik bir bakış açısı almaktan daha çok ilgileniyordu. Barber'in 2001 tarihli makalesi gibi modern metinler bile, MÖ birinci yüzyıldan önce Ortadoğu ve Mısır'da “bu medeniyetlerin tıbbi bakım veya tedavi için herhangi bir tesis kurmadığını” iddia ediyor (132). Sınırlı metinsel kanıtlara rağmen, yakından inceleme, hastane olarak adlandırılabilecek büyük tesisler olmamasına rağmen, doktorların hastaların tedavisi ve iyileşmesi için iş yerlerinde bebek karyolaları tuttuklarını ortaya koymaktadır.[5] Ugarit'ten doktor ekipmanlarının sınıflandırılmış bir listesi, bir yatak ve yorganı detaylandırıyor, cerrahi aletler ve diğer tıbbi eşyalar arasında tercüman, “ciddi şekilde hasta olan hastalar, bu durumda aynı zamanda ameliyat masası olan yatakta muayene edildi ve tedavi edildi. Ameliyat sonrası iyileşmede bir örtü pekala kullanılabilir.”[6] Bu özel tıp doktorunun kişisel envanteri, tedavi ve bakım tesislerinin şifa veren tapınakların dışında da var olduğunu göstermektedir ve kanun kodlarını içeren diğer metinler ayrıca doktorların yerleşik bir uzmanlık alanı.

Tanrılara saygıyla bir Babil Azu'nun mührü, bir otoportre ve bronz bıçak, kupa ve iğne tasvirleri. / Genel yaratıcı

Mezopotamya doktorlarının ofisleri, hastalar için yatakları, cerrahi ve farmakolojik ekipmanlarının yanı sıra profesyonel bir adı da vardı: asu veya azu, cerrahi ve bitkisel tedavilerden oluşan terapötik tıp uygulayanlar, asu'nun karşılığı olan asipu veya ashipu idi. kehanet ve dini tıp uyguladı.[7] Hammurabi Kanunları metni (c. 1700 BCE) dini şifacıları iki sınıfa ayırır: hepatoskopi uygulayan ve tahminler yapan kahinler, baru ve tanrılara veya iblislere hangi suçun hastalığa yol açtığını belirleyen şeytan kovucuları ashipu. [8] Her iki tür dinsel şifacı da belirti ve kehanetleri anlatmak için fizik muayene yaptılar ve bundan sonra her ikisi de ashipu olarak anılacak.[9] Asu doktorları, tıp ve şifa tanrıçası Gula'nın tapınakları ile ilişkili okullarda eğitildi ve kil tablet ders kitaplarının bir kombinasyonu kullanılarak eğitildi, mermi eşdeğeri ve pratik deneyim asu daha çok hastaların hastalıklarıyla ilgili hesaplarına odaklandı gibi fizik muayeneden daha
ashipu.[10] Asu ve ashipu'nun, krallar da dahil olmak üzere aynı kişilerin her iki tür şifacıya danıştığına dair kayıtlar olduğu göz önüne alındığında, rekabet etmektense barış içinde bir arada yaşama çalışmaları daha olasıydı.[11] Antik Mezopotamya'da asu ve ashipu'nun bir arada yaşaması ile çok daha sonraki, ancak Hipokrat şifacıları ve antik Yunanistan'da tanrı Asklepios'un görevlileri arasındaki ilişki arasında bir paralellik kurulabilir.[12] Asu hekimlerinin ve daha dindar meslektaşlarının uygulamaları o kadar yaygın ve sıradandı ki, hizmetleri ve ücretleri kanunla düzenlenirdi: Hammurabi Kanunları, tıbbi ücretlerin kişinin sosyal sınıfına (awelum) bağlı olarak değişen bir ölçekte olduğunu belirtir.
elitler, mushkenum halktan ve wardum kölelerdi), Babil hükümetinin bir doktorun işini denetleme hakkına sahip olduğunu ve diğer ayrıntılı kuralların yanı sıra ihmal veya komisyon hatalarının bedensel olarak cezalandırılabileceğini.[13] Çağdaş metinlerin kanıtladığı gibi, eski Mezopotamya doktorları metodik olarak eğitilmişlerdi, hastaları hem farmasötik tıp hem de cerrahi ile tedavi etmek için tesislere ve araçlara sahipti ve toplumun entegre ve düzenlenmiş bir parçasıydı.

Bitkisel ilaçlar ve diğer ilaçlar, eski Mezopotamya'da asu doktorlarının her yerde kullandığı araçlardı. Bazı tedaviler muhtemelen kullanılan bileşenlerin deneysel olarak keşfedilen özelliklerine dayanırken, diğerleri daha az etkinliğe ve daha çok batıl veya sembolik niteliklerin atfedilmesine dayanıyordu. C'den bir Sümer çivi yazısı tableti. 3000 BCE, ilişkili hastalıkların adları veya bileşenlerin miktarları tarafından sağlanacak bağlamdan yoksun olmasına rağmen, on beş farmasötik reçeteyi detaylandırmaktadır.[14] Tedavilerin unsurları fauna, botanik ve mineraldir: sodyum klorür (tuz), potasyum nitrat (güherçile), süt, yılan derisi, kaplumbağa kabuğu, Çin tarçını, mersin, asafetida, kekik, söğüt, armut, incir, köknar ve hurma .[15] Bitki anatomisinin tüm bölümlerinden yararlanıldı: dallar, kökler, tohumlar, ağaç kabuğu, özsu ve dallar.[16] Bu temel bileşenler, bal, su, bira, şarap ve bitüm araçlarında, kümes hayvanları ve dahiliye olarak uygulandı.[17] Bu, hayatta kalan birkaç metinden yalnızca biri olsa da, tablette adı geçen birkaç bileşenin müshillere, deterjanlara, antiseptiklere, merhemlere, süzüntülere ve büzücü maddelere yeniden birleştirilmesinden beklenenden daha çok yönlü bir farmasötik gelenek hakkında fikir vermektedir.[18] opiatlar bir başkaydı
eski Mezopotamyalılar tarafından kullanılan botanik tıp sınıfı: Narkotikler, Cannabis sativa (kenevir), Mandragora spp. (mandrake), Lolium temulentum (darnel) ve Papaver somniferum (afyon).[19] Afyon haşhaşlarının MÖ 3000'e kadar Sümer'de kesinlikle mevcut olduğuna dair kanıtlar var, ancak muhtemelen ashipu ve rahipler tarafından şifalı tapınaklarda kullanılmak üzere ayrılmışlardı ve ötenazi olarak baldıran ile birlikte kullanılıyorlardı.[20] Açıkça Mezopotamya farmakopesi Sümer zamanlarında bile ayrıntılıydı ve
reçete tabletinin isimsiz yazarı, hastalıkları isimlendirmek zorunda kalmadan hastalıklar ve reçeteler arasındaki ilişkiyi biliyordu.

Modern bilim adamları tarafından 'Enki ve Ninhursag' olarak bilinen Sümer destansı mitsel anlatı, şifalı bitkiler, hastalıklar ve tanrılarla ilgili bir mikro-yaratılış hikayesini ayrıntılarıyla anlatır. su ve yaramazlık Ninhursag, yeryüzünün tanrıçası ve Enki'nin eşidir.[21] Masalda Enki, sekiz bitkinin her birini yutarak hem özünü hem de kaderini belirler, her bitkinin ilişkili olduğu vücut parçasını isimlendirir ve her biri bir bitki ve bir vücut parçası ile ilişkilendirilen tanrıları doğurur. [22] NS
Bitki, anatomik konum ve tanrının efsanevi sekiz üçlüsü, fiziksel rahatsızlıkların farmasötik tedavilerinin, bitkilerin sembolik niteliklerine ve ayrıca iyileştirici etkilerin ampirik gözlemine dayanarak nasıl formüle edilebileceğini gösterir. Babil şifa ritüelleri listesinde tere, nane, sedir özü ve hurma gibi farmasötik bileşenler, dualarla birlikte kullanılır.[23] Yüz yaralanması için bir Babil reçetesi örneği, bir Mezopotamya ilaç metninde tipik olan, önlemlerin değil, bileşenlerin özgüllüğünü gösterir: "Bir adam yanağına bir darbe ile hastaysa: , çam terebentin, demirhindi, papatya, Inninnu ununu süt ve bira ile deriye yayılmış küçük bir bakır tavada karıştırır, ona bağlanır ve o iyileşir.”[24] Spiegel ve Springer, Babil'in bileşenlerinin ayrıntılı bir özetini sunar. bir c'den envanter tabletlerine dayanan çareler. 1000 BCE eczanesi: “250'den fazla şifalı bitki, 120 mineral madde ve 180 başka ilaç, alkollü içecekler, bulyon,
yağlar, bal, çeşitli şekillerde süt, yağlar, balmumu ve hayvan parçaları ve ürünleri” (1997, 74).[25] Bir asu'nun tıbbi müstahzarlarının bileşenleri, açıkça çok çeşitli ve sayısızdı.

Ugarit / Creative Commons'daki kraliyet sarayına giriş

İlaç reçeteleri, daha önce bahsedilen Ugarit'ten gelen doktor ekipman listesi tipik bir örnekse, bir asu hekiminin işyerinde hazırlanmıştır: Liste, tartı, süzgeç gibi ilaçların saklanması, tartılması, hazırlanması ve uygulanması için kalemleri içerir, karıştırma kapları ve muhtemelen malzemeleri ısıda tutmak için cımbız.[26] Mevcut malzemeleri birleştirerek oluşturulabilecek binlerce tedavi, Majno'nun insanlık tarihi boyunca yaralar hakkında söylediği gibi, büyük olasılıkla hem dini akıl yürütmeye hem de deneme yanılmaya dayanıyordu: “…uzun vadede daha iyi pansumanlar göze çarpıyordu. İnsan ve bakteri arasındaki bu kalıcı savaşta, alkol, bal ve mür gibi ilk antiseptiklerin…” doğumunu izlemek heyecan verici (1975, viii). Mitlerin, reçetelerin ve ticari envanterlerin Mezopotamya çivi yazılı metinleri bir araya gelerek ayrıntılı ve tedavi edilen ıstıraba oldukça özgü bir materia medica resmi oluşturur. bitki, hayvan ve mineral ilaçları kullanarak tedavi.

Cerrahi, modern gelişmiş ülkelerde insanların deneyimlediğinden çok uzak olsa da, antik Mezopotamya'daki cerrahi, Herodot gibi bazı bilim adamlarının onlara kredi verebileceğinden daha gelişmişti. Hammurabi Kanunları bir kez daha tıbbi uygulamalar hakkında bir bilgi kaynağıdır - bu sefer ters giden ameliyatlar için cezaları detaylandırdığı için: kemikler dikildi, kölelere damga uygulandı veya kölelerden çıkarıldı ve ameliyatlar yaralar üzerinde bronz neşterlerle yapıldı. doktorlar tarafından gözler (Spiegel ve Springer 1997, 70-74). Yüzeysel yaralar ve yılan ısırıkları da doktorlar tarafından tedavi edildi ve mahkeme kayıtlarında ve sanatta hadımların varlığından çıkarılan çıkarımlara dayanarak hadım edildi.[27] Majno, cerrahi tedavilerin kesinlikle Hammurabi tarafından belirlenen yasalara tabi olduğunu belirtmekte dikkatlidir, ancak reçeteler veya şifa ritüelleri gibi diğer tıbbi tedavilerden Kurallarda hiç bahsedilmemiştir. Bu, Mezopotamya'nın hastalık nedenselliği anlayışının bir yansımasıdır: eğer biri yara dışında bir şeyle hastalanırsa, bunun nedeni ilahidir.
kişisel bir ihlal için misilleme veya doğaüstü etkilerin hatası ve bu nedenle bir tedavinin kötü sonucu asu'nun hatası olarak kabul edilemezdi (1975, 43). Bununla birlikte, yaraların görünür ve şüphe götürmez bir şekilde dünyevi bir nedeni vardı ve bu nedenle bir doktor, yarayı yalnızca kötüleştirdiyse, bir neşter gibi sıradan araçlarla tedavi edebilmelidir, orijinal yaralanmanın işlenmesi kadar suçlamaya değer kabul edildi. .[28]

Tüm yaraların tedavisinde üç kritik adım vardır: yıkama, alçı uygulama ve yarayı bağlama.[29] Eski Mezopotamyalılar, bu üç adımdan en azından ilk ikisini anladılar ve uyguladılar, aynı c. Daha önce ilaçlar bağlamında tartışılan MÖ 3000 reçeteli tablet.30 On beş reçeteden sekizi, muhtemelen yaralar veya yaralar için harici olarak uygulanan alçıların hazırlanması içindir.[31] Bir reçete, “hastalıklı kısmın” yıkanmasını detaylandırır (bunun için Sümerce bir kelime yoktur).
Majno'nun okuyucuyu temin ettiği bira ve sıcak su ile "yara", "Bir Sümerli, bir tür sıvı sabun zaten mevcut olmasına rağmen, daha iyi bir yara yıkamayı seçemezdi" (1975, 48). Sıvalar, mineral yağın ve ardından nehir çamurunun yaraya uygulanmasından oluşan diğer ayrıntılı reçetelere kıyasla oldukça basitti.[32] Dikişler, yırtılmış damarların bağları ve dağlama, görünüşe göre asu tarafından bilinmiyordu.[33] Bununla birlikte, reçine veya yağın bir alkali ile kombinasyonunu ayrıntılı olarak açıklayan reçetelerde gösterildiği gibi sabun yapma ve damıtma teknolojilerine sahiplerdi; damıtma yoluyla gerçekleştirilebilirdi.[34] Antik Mezopotamya yara örtüsünün bazı yönleri, modern biyomedikal uygulamaların merceğinden görüldüğü gibi, yaraların bağlanması ve kapatılması gibi tamamen eksik iken, yaraların yıkanması ve yaralar için lapaların hazırlanması gibi diğerleri şaşırtıcı bir şekilde ilerlemiştir. Diğer metinler, operasyon bölgelerinin yağa batırılmış pansumanlarla giydirilmesi gibi ameliyat sonrası bakım da dahil olmak üzere, bir neşter ile ameliyat için ayrıntılı talimatlar verir.
keten bandajlar.[35] Yetersiz tanımlanmış bir operasyon, plevra veya karaciğerde irin toplanmasını rahatlatmak için alttan üste doğru sayarak üçüncü ve dördüncü kaburgalar arasındaki kesme işlemidir.[36] “Baş Hastalıkları Reçeteleri” adlı tıbbi metinde açıklanan bir operasyon, kafa derisinin altındaki bir apse üzerinde ameliyat yapmayı ve enfeksiyon kafatasını etkilemişse hasta kemiği kazımayı içerir.[37] Bu cerrahi metinler, Asu'nun yara tedavisinin üçüncü adımı olan bandaj hakkında bilgili olduğunu kesin olarak ortaya koymaktadır. Bunların yorumlanması
Üç Mezopotamya tıp metni, yara tedavisinin üç kritik basamağı hakkındaki bilgileri, yaraları diğer hastalıklardan ayıran nedensellik teorisini ve MÖ 1000'den önce yaraları tedavi etmek için kesici aletlerin ve farmasötik müstahzarların kullanımını aydınlatır.

Bir Roma “portre” büstünde (19. yüzyıl gravürü) gelenekselleştirilmiş bir görüntü / Wikimedia Commons

Hipokrat'ın (Batı tıbbının babası olarak adlandırılır) yaşamından ve öğretilerinden bin yıldan fazla bir süre önce, İlyada'da yaraların edinilmesi ve tedavisinin tanımlanmasından önce ve Mısır'daki Edwin Smith ve Ebers papirüsleri ile çağdaş tıp MÖ 1000 öncesinde Mezopotamya, teşhis, ilaç uygulamaları ve yaraların uygun tedavisini içeren köklü bir meslekti.[38] İnsan anatomisinin yalnızca hayvan leşleri kullanılarak yapılan kehanetlerden elde edilen çıkarımlarla bilinmesi koşuluyla, mikrobiyoloji çok uzak bir geleceğin kavramıydı ve başarısız bir ameliyatın teorik cezası kişinin ellerini kaybetmesiydi, tıp ve doktorluk dikkate değer biçimde ilerlemişti. Kişi, daha sonraki humoral model gibi belki de daha az deneysel bir hastalık nedensellik kavramına kişisel olarak geri dönmeden, yalnızca metin tabanlı eğitimlerine ve kişisel deneyimlerine dayanarak faaliyet gösteren asu doktorlarının pratik yaklaşımı göz önüne alındığında.
en azından tedavi için gerekçelendirme söz konusu olduğunda), bu tür ampirizmden yararlanan tıbbi uygulamanın yüzyıllar önce dini şifanın yanında gelişmiş olması muhtemel görünmektedir. Inskeep, asu kelimesinin kökeninden dolayı Mezopotamya tıbbının MÖ 3. binyıldan çok daha eski olduğunu ileri sürer: “Bu tıbbın Babil'de eski olduğu gösterilmektedir. . . Babil dilinde hekim anlamına gelen asu kelimesinin Sümerce a-zu veya ia’-zu'dan türemiş olması gerçeğiyle, "suyu (ya da petrolü) bilen adam" anlamına gelir.
su Tanrısı Ea [Enki]'nin yardımıyla su" (1969, 25). Asu mesleğinin kehanet sanatında daha da eski kökleri olmasına rağmen, MÖ 3000'de, ilaç reçetelerini ve ameliyatları detaylandıran çağdaş metinlerde örneklendiği gibi, dini şifaya nispeten karmaşık tıbbi alternatifler vardı.

Notlar

 1. Salim Mujais, "Diyarın Geleceği: Antik SyroMezopotamya'da Tıp ve Kehanet" Amerikan Nefroloji Dergisi 19 (1999): 133-134.
 2. Guido Majno, Şifa Eli: Antik Dünyada İnsan ve Yara (Cambridge: Harvard University Press, 1975), 53.
 3. Paul Kriwaczek, Babylon: Mezopotamya ve Uygarlığın Doğuşu (New York: Thomas
  Dunne Kitapları, 2010), 198.
 4. Kriwaczek, Medeniyetin Doğuşu, 198.
 5. Robert R. Stieglitz, “Ugarit'ten Bir Hekimin Ekipman Listesi” Çivi Yazısı Çalışmaları Dergisi 33 (1981): 54.
 6. Stieglitz, "Ekipman Listesi", 54.
 7. Allen D. Spiegel ve Christopher R. Springer, "Babil Tıbbı, Yönetilen Bakım ve Codex Hammurabi, yaklaşık 1700 B.C." Toplum Sağlığı Dergisi 22 (1997): 73-74 Kriwaczek, Medeniyetin Doğuşu, 198 Mujais, “Tıp ve Kehanet”, 134.
 8. Spiegel ve Springer, “Codex Hammurabi,” 73 Majno, İyileştirici El, 43.
 9. Spiegel ve Springer, “Codex Hammurabi,” 73.
 10. Spiegel ve Springer, “Codex Hammurabi,” 73-74.
 11. Mecno, İyileştirici El, 40.
 12. Spyros G. Marketos, “Kos Adasında Asklepios ve Hipokrat Tıbbı Arasındaki Paralellikler” Amerikan Nefroloji Dergisi 17 (1997): 205.
 13. Spiegel ve Springer, “Codex Hammurabi,” 70-72.
 14. Frank J. Anderson, Bitkilerin Resimli Tarihi (New York: Columbia Üniversitesi
  Press, 1977) 2 R.R. Inskeep, “Antik Çağda Sağlık Tehlikeleri ve İyileşme” Güney Afrikalı
  Arkeoloji Bülteni 24 (1969): 26.
 15. Inskeep, “Antik Çağda Sağlık Tehlikeleri ve Şifa” 26.
 16. age
 17. age
 18. Anderson, “Bitkilerin Tarihi” 2.
 19. Spiegel ve Springer, “Codex Hammurabi,” 74.
 20. Michael J. Brownstein, "Opiyatların, Opioid Peptidlerin ve Opioid Reseptörlerinin Kısa Tarihi" Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı 90 (1993): 5391.
 21. Keith Dickson, "Enki ve Bedenlenmiş Dünya" Amerikan Doğu Derneği Dergisi 125 (2005): 499-500.
 22. Dickson, “Enki,” 506.
 23. Barbara Böck, “'Sürtünme' Ritüelini Gerçekleştirdiğinizde: Tıp ve Sihir Üzerine
  Eski Mezopotamya” Yakın Doğu Araştırmaları Dergisi 62 (2003): 7-8.
 24. Mecno, İyileştirici El, 38.
 25. Mecno, İyileştirici El, 48.
 26. Stieglitz, "Ekipman Listesi", 54-55.
 27. Spiegel ve Springer, “Codex Hammurabi,” 74 Majno, İyileştirici El, 46.
 28. Mecno, İyileştirici El, 43.
 29. Mecno, İyileştirici El, 46.
 30. Mecno, İyileştirici El, 46-51.
 31. Mecno, İyileştirici El, 48.
 32. age
 33. age
 34. Mecno, İyileştirici El, 50.
 35. Mecno, İyileştirici El, 52.
 36. age
 37. age
 38. Spiegel ve Springer, “Codex Hammurabi,” 71-88.

Alıntılanan Eserler

Anderson, Frank J. Bitkilerin Resimli Tarihi. New York: Columbia University Press, 1977.

Barber, Kenneth E. “Antik Dünyada Hastaneler ve Tedavi Tesisleri.” İçinde Bilim ve Zamanları, cilt. 1, Neil Schlager ve Josh Lauer tarafından düzenlendi, 131-134. Detroit: Gale, 2001.

Bock, Barbara. “'Sürtünme' Ritüelini Gerçekleştirdiğinizde: Antik Mezopotamya'da Tıp ve Büyü Üzerine.” Yakın Doğu Araştırmaları Dergisi 62 (2003): 1-16.

Brownstein, Michael J. “Opiyatların, Opioid Peptidlerin ve Opioid Reseptörlerinin Kısa Tarihi.” Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı 90 (1993): 5391-5393.

Dickson, Keith. "Enki ve Bedenlenmiş Dünya." Amerikan Doğu Derneği Dergisi 125 (2005): 499-515.

Inskeep, R.R. “Antik Çağda Sağlık Tehlikeleri ve İyileşme”. Güney Afrika Arkeoloji Bülteni 24 (1969): 21-29.

Marketos, Spyros G. “Kos Adasında Asklepios ve Hipokrat Tıbbı Arasındaki Paralellikler.” Amerikan Nefroloji Dergisi 17 (1997): 205-208.

Mücahit, Salim. "Diyarın Geleceği: Antik Suriye-Mezopotamya'da Tıp ve Kehanet." Amerikan Nefroloji Dergisi 19 (1999): 133-139.

Spiegel, Allen D. ve Christopher R. Springer. “Babil Tıbbı, Yönetilen Bakım ve Codex Hammurabi, yaklaşık MÖ 1700.” Toplum Sağlığı Dergisi 22 (1997): 69-89.

Stieglitz, Robert R. “Ugarit'ten Bir Hekimin Ekipman Listesi.” Çivi Yazısı Çalışmaları Dergisi 33 (1981): 52-55.


Hammurabi ve Babil İmparatorluğu

Hammurabi (ayakta), kraliyet nişanını Şamaş'tan alırken tasvir edilmiştir. Hammurabi dua işareti olarak ellerini ağzının üzerinde tutar (Hammurabi kanunları stelinin üst kısmındaki kabartma). / Fotoğraf MBZT, Louvre Müzesi, Paris, Wikimedia Commons

Kendi yazıtlarına, mektuplarına ve saltanatından kalma idari belgelere göre, egemenliği altında yaşayanların yaşamlarını iyileştirmeye çalıştı.

Joshua J. Mark / 04.16.2018
Felsefe Profesörü
Marist Koleji

Hammurabi (Khammurabi ve Ammurapi olarak da bilinir, MÖ 1792-1750 arasında hüküm sürdü), Babil'in Amorlu Birinci Hanedanlığı'nın altıncı kralıydı, tahtı babası Sin-Muballit'ten devraldı ve krallığı tüm eski Mezopotamya'yı fethetmek için genişletti. Hammurabi tahta geçtiğinde Babil krallığı yalnızca Babil, Kiş, Sippar ve Borsippa şehirlerinden oluşuyordu, ancak birbirini takip eden askeri seferler, gerektiğinde yapılan ve bozulan dikkatli ittifaklar ve siyasi manevralar yoluyla tüm bölgeyi kontrol altında tuttu. MÖ 1750'de Babil kontrolü.

Kendi yazıtlarına, mektuplarına ve saltanatına ait idari belgelere göre, egemenliği altında yaşayanların yaşamlarını iyileştirmeye çalıştı. Modern çağda en iyi, en eski kanunlar kanunu olmasa da, diğer kültürler için bir model olarak hizmet etmeye başlayan ve İncil'den gelenler de dahil olmak üzere İbrani yazıcılar tarafından belirlenen kanunları etkilediği düşünülen kanun kanunu ile tanınır. Çıkış Kitabı.

ARKA PLAN ve GÜÇ İÇİN YÜKSELİŞ

Amoritler, MÖ 3. binyıldan önce bir noktada Eber Nari'nin (bugünkü Suriye) kıyı bölgesinden Mezopotamya'ya göç eden ve MÖ 1984'te Babil'de hüküm süren göçebe bir halktı. Hanedanlığın beşinci kralı Sin-Muballit (hükümdarlığı MÖ 1812-1793), birçok bayındırlık projesini başarıyla tamamladı, ancak krallığı genişletemedi veya güneydeki rakip şehir Larsa ile rekabet edemedi.

Larsa, Basra Körfezi'ndeki en karlı ticaret merkeziydi ve bu ticaretten elde edilen karlar şehri zenginleştirdi ve genişlemeyi teşvik etti, böylece güneydeki şehirlerin çoğu Larsa'nın kontrolü altındaydı. Sin-Muballit, Larsa'ya karşı bir kuvvete önderlik etti, ancak kralları Rim Sin I tarafından yenildi. Bu noktada tam olarak ne olduğu belirsizdir, ancak görünüşe göre Sin-Muballit, oğlu Hammurabi lehine tahttan çekilmek zorunda kalmıştır. Rim Sin'in Hammurabi'nin Larsa için daha az tehdit oluşturacağını düşünüp düşünmediği de bilinmiyor, ancak eğer öyleyse, yanlış olduğu kanıtlanacaktı. Tarihçi Durant şöyle yazıyor:

[Babil tarihinin] başlangıcında, kırk üç yıllık bir saltanat boyunca fatih ve kanun koyucu olan güçlü Hammurabi figürü yer alır. İlkel mühürler ve yazıtlar onu kısmen bize aktarıyor - ateş ve deha dolu bir genç, savaşta çok kasırga, tüm isyancıları ezen, düşmanlarını paramparça eden, ulaşılmaz dağların üzerinde yürüyen ve asla bir çatışmayı kaybetmeyen bir genç. Onun yönetimi altında, aşağı vadinin küçük savaşan devletleri birlik ve barışa zorlandı ve tarihi bir kanunlar tarafından düzen ve güvenlik içinde disiplin altına alındı. (219)

Başlangıçta Hammurabi, Rim Sin I'e alarm vermek için bir neden vermedi. Yönetimini merkezileştirerek ve düzene sokarak, babasının inşaat programlarını sürdürerek ve şehrin surlarını genişleterek ve yükselterek saltanatına başladı. Meşhur kanunlar kanununu (MÖ 1772 civarı) kurdu, halkın ihtiyaçlarına özen gösterdi, tarlaların sulanmasını geliştirdi ve kontrolü altındaki şehirlerin altyapılarının bakımını yaparken, aynı zamanda tanrılara gösterişli tapınaklar inşa etti. Aynı zamanda birliklerini düzene sokuyor ve Mezopotamya'nın güney bölgesi için seferini planlıyordu.

Bu harita Suriye-Mezopotamya'daki siyasi durumu göstermektedir c. 1764 M.Ö. Bu süre zarfında, Amorlu Krallar, Babilli Hammurabi ve Marili Zimri-Lim, çoğu aynı zamanda ağırlıklı olarak Amorlu olan çevre yönetimlerle neredeyse sürekli savaş halindeydi. İki kral, Eşnunna gibi güçleri ezdi ve Elamlılara karşı savaştı. MÖ 1761'de Babil'in Mari ve topraklarının kontrolünü ele geçirdiği biliniyor ve bunun arkasındaki nedenler bugüne kadar belirsiz. / Fotoğraf Attar-Aram Suriye, Wikimedia Commons

MEZOPOTAMYA'NIN FATİHİ

Bilgin Stephen Bertman, Hammurabi'nin kişisel karakterinin saltanatının başlarında nasıl kendi yararına çalıştığını belirtiyor:

Hammurabi yetenekli bir yönetici, hünerli bir diplomat ve hedeflerine ulaşmada sabırlı olan kurnaz bir emperyalistti. Tahtı aldıktan sonra, insanların borçlarını bağışlayan bir bildiri yayınladı ve saltanatının ilk beş yılında, Babil'in hamisi Marduk başta olmak üzere tanrıların mabetlerini dindarca yenileyerek popülaritesini daha da artırdı. Daha sonra, kendi ülkesindeki gücü güvende ve askeri güçleri hazır haldeyken, güney ve doğudaki rakip devletlere karşı beş yıllık bir seferler dizisi başlatarak topraklarını genişletti. (87)

Elamitler doğudan Mezopotamya'nın merkezi ovalarını işgal ettiğinde, Hammurabi onları yenmek için Larsa ile ittifak kurdu. Bunu başardı, ittifakı bozdu ve Nippur ve Lagash gibi diğer şehir devletleriyle ittifaklar kurarak daha önce Larsa'nın elinde bulunan Uruk ve Işın şehirlerini hızla aldı. Diğer devletlerle yaptığı ittifaklar, kral gerekli gördüğünde defalarca bozulacaktı, ancak hükümdarlar Hammurabi ile paktlar yapmaya devam ettikçe, hiçbirinin aynı şeyi başka bir ülkeye yapacağı gibi görünmüyordu. onları daha önce başkalarına yaptığı gibi.

Uruk ve Işın bir kez fethedildikten sonra döndü ve Nippur ve Lagash'ı aldı ve ardından Larsa'yı fethetti. Bu çatışmada ilk kez kullandığı anlaşılan bir teknik, koşullar izin verdiğinde diğerlerinde tercih ettiği yöntem haline gelecekti: teslim olana kadar su kaynaklarını düşmandan alıkoymak için şehre baraj yapmak ya da muhtemelen suları bir baraj aracılığıyla tutmak ve suları tutmak. daha sonra onları salarak şehri sular altında bırakmadan önce bir saldırı başlattı. Bu, daha önce Hammurabi'nin babası tarafından kullanılan ancak çok daha az etkili olan bir yöntemdi. Larsa, Rim Sin'in son kalesiydi ve düşüşüyle ​​birlikte, güneyde Babil kralına karşı duracak başka bir güç yoktu.

Mezopotamya'nın güney kısmı kontrol altındayken Hammurabi kuzeye ve batıya döndü. Suriye'deki Amorlu Mari Krallığı, uzun süredir Amorlu Babil'in bir müttefikiydi ve Hammurabi, kral Zimri-Lim (MÖ 1755-1761) ile dostane ilişkilerini sürdürdü. Zimri-Lim, Mezopotamya'nın kuzeyinde başarılı askeri seferlere öncülük etmişti ve bu zaferlerden elde edilen zenginlik sayesinde Mari, bölgedeki en büyük ve en zengin saraylardan birine sahip diğer şehirlerin kıskançlığı haline gelmişti.

Akademisyenler, Hammurabi'nin Zimri-Lim ile olan ittifakını neden bozacağını uzun süredir tartışıyorlar, ancak nedeni oldukça açık görünüyor: Mari, Fırat Nehri üzerinde önemli, lüks ve müreffeh bir ticaret merkeziydi ve büyük zenginliklere ve elbette su haklarına sahipti. Kaynaklar için pazarlık yapmak yerine şehri doğrudan elinde tutmak, herhangi bir hükümdara tercih edilirdi ve kesinlikle Hammurabi'ye öyleydi. MÖ 1761'de hızla Mari'ye saldırdı ve nedense onu fethetmek yerine yok etti.

Bu, ilk etapta neden ona karşı yürüdüğünden çok daha büyük bir gizem. Diğer fethedilen şehirler krallığa dahil edildi ve daha sonra onarıldı ve geliştirildi. Why Mari was such an exception to Hammurabi’s rule is still debated by scholars, but the reason could be as simple as that Hammurabi wanted Babylon to be the greatest of the Mesopotamian cities and Mari was a definite rival for this honor.

Zimri-Lim is thought to have been killed in this engagement as he vanishes from the historical record in that same year. From Mari, Hammurabi marched on Ashur and took the region of Assyria and finally Eshnunna (also conquered by damming up of the waters) so that, by 1755 BCE, he ruled all of Mesopotamia.

This terracotta tablet is a smaller version of the original law code stela of King Hammurabi to be used in schools and courts. The tablet was found at Nippur (modern Nuffar, Al-Qadisiyah Governorate, Iraq), southern Mesopotamia. Old Babylonian era, 1790 BCE. (Istanbul Archaeological Museums/Ancient Orient Museum, Istanbul, Turkey). / Photo by Osama Shukir Muhammed Amin, Creative Commons

HAMMURABI’S CODE & THE CARE OF THE PEOPLE

Although Hammurabi spent a considerable amount of time on campaign, he made sure to provide for the people whose lands he ruled over. A popular title applied to Hammurabi in his lifetime was bani matim, ‘builder of the land’, because of the many building projects and canals he ordered constructed throughout the region.

Documents from the time attest to the efficacy of Hammurabi’s rule and his sincere desire to improve the lives of the people of Mesopotamia. These letters and administrative works (such as directives for the building of canals, food distribution, beautification and building projects, and legal issues) support the view which Hammurabi held of himself. The prologue to his famous law code begins:

When the lofty Anu, King of the Annunaki and Bel, Lord of Heaven and Earth, he who determines the destiny of the land, committed the rule of all mankind to Marduk, when they pronounced the lofty name of Babylon, when they made it famous among the quarters of the world and in its midst established an everlasting kingdom whose foundations were firm as heaven and earth – at that time Anu and Bel called me, Hammurabi, the exalted prince, the worshipper of the gods, to cause justice to prevail in the land, to destroy the wicked and the evil, to prevent the strong from oppressing the weak, to enlighten the land and to further the welfare of the people. Hammurabi, the governor named by Bel, am I, who brought about plenty and abundance. (Durant, 219)

A diorite stele with an inscription of Hammurabi’s code of laws. Susa, Babylonia, 18th century BCE. Cast of the original now in the Louvre, Paris. (Pushkin Museum, Moscow) / Photo by James Blake Wiener, Creative Commons

His law code is not the first such code in history (though it is often called so) but is certainly the most famous from antiquity prior to the code set down in the biblical books. The Code of Ur-Nammu (c. 2100-2050 BCE), which originated with either Ur-Nammu or his son Shulgi of Ur, is the oldest code of laws in the world. Hammurabi’s code differed from the earlier laws in significant ways. The historian Kriwaczek explains this, writing:

Hammurabi’s laws reflect the shock of an unprecedented social environment: the multi-ethnic, multi-tribal Babylonian world. In earlier Sumerian-Akkadian times, all communities had felt themselves to be joint members of the same family, all equally servants under the eyes of the gods. In such circumstances disputes could be settled by recourse to a collectively accepted value system, where blood was thicker than water, and fair restitution more desirable than revenge. Now, however, when urban citizens commonly rubbed shoulders with nomads following a completely different way of life, when speakers of several west Semitic Amurru languages, as well as others, were thrown together with uncomprehending Akkadians, confrontation must all too easily have spilled over into conflict. Vendettas and blood feuds must often have threatened the cohesion of the empire. (180)

The Code of Ur-Nammu certainly relies on the concept of “joint members of the same family” in that an underlying understanding by the people of proper behavior in society is assumed throughout. Everyone under the law was expected to already know what the gods required of them, and the king was expected simply to administer the god’s will. Historian Karen Rhea Nemet-Najat writes:

The king was directly responsible for administering justice on behalf of the gods, who had established law and order in the universe. (221)

Hammurabi’s code was written in a later time when one tribe’s or city’s understanding of the will of the gods might be different from another’s. In order to simplify matters, Hammurabi’s code sought to prevent vendetta and blood feuds by stating clearly the crime – and the punishment which would be administered by the state for committing such crime – without assuming a communal understanding of the god’s will in these matters:

If a man put out the eye of another man, his eye shall be put out.

If he break another man’s bone, his bone shall be broken.

If a man knock out the teeth of his equal, his teeth shall be knocked out.

If a builder build a house for someone, and does not construct it properly,

And the house which he built fall in and kill its owner, then that builder shall be put to death.

If it kill the son of the owner of the house, the son of that builder shall be put to death.

This clay tablet mentions the names of the kings of Babylon (genealogy of the Hammurabi’s dynasty) as far as the reign of Ammiditana (reigned 1683-1647 BCE). The list also mentions the names of several Amorite tribal ancestors, to whose spirits offerings of food and drink were made. Old Babylonian Period. Probably from Sippar, Southern Mesopotamia, modern-day Iraq. (The British Museum, London). / Photo by Osama Shukir Muhammed Amin, Creative Commons

Unlike the earlier Code of Ur-Nammu, which imposed fines or penalties of land, Hammurabi’s code epitomized the principle known as Lex Talionis, the law of retributive justice, in which punishment corresponds directly to the crime, better known as the concept of ‘an eye for an eye and a tooth for a tooth’, made famous from the later law code of the Old Testament, exemplified in this passage from the Book of Exodus:

If people are fighting and hit a pregnant woman and she gives birth prematurely but there is no serious injury, the offender must be fined whatever the woman’s husband demands and the court allows. But if there is serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. (Exodus 21:22-25)

Hammurabi’s law code thus set the standard for future codes in dealing strictly with the evidence of the crime and setting a specific punishment for that crime. What decided one’s guilt or innocence, however, was the much older method of the Ordeal, in which an accused person was sentenced to perform a certain task (usually being thrown into a river or having to swim a certain distance across a river) and, if they succeeded, they were innocent and, if not, they were guilty. Hammurabi’s code stipulates that:

If a man’s wife has been pointed out because of another man, even though she has not been caught with him, for her husband’s sake she must plunge into the divine river.

The woman who did so and survived the ordeal would be recognized as innocent, but then her accuser would be found guilty of false witness and punished by death. The ordeal was resorted to regularly in what were considered the most serious crimes, adultery and sorcery, because it was thought these two infractions were most likely to undermine social stability. Sorcery, to an ancient Mesopotamian, would not have exactly the same definition as it does in the modern day but would be along the lines of performing acts that went against the known will of the gods — acts which reflected on oneself the kind of power and prestige only the gods could lay claim to. Tales of evil sorcerers and sorceresses are found throughout many periods of Mesopotamian history and the writers of these tales always have them meet with a bad end as, it seems, they also did when submitted to the Ordeal.

Fragment of a stone stele dedicated by Itur-Ashdum, Hammurabi king Hammurapi at worship. The cuneiform inscription states that a high official called Itur-Ashdum dedicated a statue of a lamma to the goddess Ashratum in her temple on behalf of King Hammurapi (reigned 1792-1750 BCE). The figure carved to the left of the inscription may represent Hammurapi with his right arm raised in worship. According to the text Hammurapi would have been facing a figure of Ashratum across the inscription. First Dynasty of Babylon,old Babylonian era, c. 1760-1750 BCE. Probably from Sippar, Mesopotamia, southern Iraq. (The British Museum, London) / Photo by Osama Shukir Muhammed Amin, Creative Commons

HAMMURABI’S DEATH & LEGACY

By 1755 BCE, when he was the undisputed master of Mesopotamia, Hammurabi was old and sick. In the last years of his life his son, Samsu-Iluna, had already taken over the responsibilities of the throne and assumed full reign in 1749 BCE. The conquest of Eshnunna had removed a barrier to the east that had buffered the region against incursions by people such as the Hittites and Kassites. Once that barrier was gone, and news of the great king weakening spread, the eastern tribes prepared their armies to invade. Hammurabi died in 1750 BCE, and Samsu-Iluna was left to hold his father’s realm against the invading forces while also keeping the various regions of Babylonia under control of the city of Babylon it was a formidable task of which he was not capable.

The vast kingdom Hammurabi had built during his lifetime began to fall apart within a year of his death, and those cities that had been part of vassal states secured their borders and announced their autonomy. None of Hammurabi’s successors could put the kingdom back together again, and first the Hittites (in 1595 BCE), then the Kassites invaded.

The Hittites sacked Babylon and the Kassites inhabited and re-named it. The Elamites, who had been so completely defeated by Hammurabi decades before, invaded and carried off the stele of Hammurabi’s Law Code which was discovered at the Elamite city of Susa in 1902 CE.

Hammurabi is best remembered today as a lawgiver whose code served as a standard for later laws but, in his time, he was known as the ruler who united Mesopotamia under a single governing body in the same way Sargon the Great of Akkad had done centuries before. He linked himself with great imperialists like Sargon by proclaiming himself “the mighty king, king of Babylon, king of the Four Regions of the World, king of Sumer and Akkad, into whose power the god Bel has given over land and people, in whose hand he has placed the reins of government” and, just like Sargon (and others), claimed his legitimate rule was ordained by the will of the gods.

Unlike Sargon the Great, however, whose multi-ethnic empire was continually torn by internecine strife, Hammurabi ruled over a kingdom whose people enjoyed relative peace following his conquest. The scholar Gwendolyn Leick writes:

Hammurabi remains one of the great kings of Mesopotamia, an outstanding diplomat and negotiator who was patient enough to wait for the right time and then ruthless enough to achieve his aims without stretching his resources too far. (83)

It is a testimony to his rule that, unlike Sargon or his grandson Naram-Sin from earlier times, Hammurabi did not have to re-conquer cities and regions repeatedly but, having brought them under Babylonian rule, was, for the most part, interested in improving them and the standard of living of the inhabitants (a notable exception being Mari, of course). His legacy as a lawgiver reflects his genuine concern for social justice and the betterment of the lives of his people.


The British mathematician Sir Andrew Wiles (born 1953) is best known for proving Fermat’s Last Theorem, which, until then, was one of the most famous unsolved problems in mathematics.

In 1637, Pierre de Fermat, wrote in the margin of a textbook that he had a wonderful proof that the equation a n + b n n > 2 . Unfortunately, no one was able to find a proof – until Wiles, some 400 years later.

Wiles had been fascinated by the problem since the age of 10, and spent seven years working on it in solitude. He announced his solution in 1993, although a small gap in his argument took two more years to fix.

He was too old to receive the Fields medal, the highest award in mathematics, which has an age limit of 40. Instead, Wiles was awarded a special silver plaque for his work.


SEDER ÖLAM - Revisited

Generations 43-49
(1280 - 2120 CE)

If you would like to support this web site and the amount of research it involves, I will be grateful and will give you access to a library of resources


***** Latest addition is Generation 49 - pre-Messianic times *** If you already visited this site, welcome back and please check the What is new page to find out about the additions since your last visit. *****

What is this site about?
Seder Olam is an ancient book compiled in Hebrew by Babylonian talmudists about 160 CE. It gives a chronology of the history of the Jewish people and the world around them since the first man Adam until the Great Revolt against the Roman rule. Seder Olam means Order (or Chronology) of the World. Some 450 years later, another book called Seder Olam Zutta (the Small Seder Olam ) was issued in Babylone to complete the former work until their time. Since then, and to distinguish the two works, the former one is referred as Seder Olam Rabbah (the Great Seder Olam ). There have been other works to continue the chronology since, but they based their work on the Seder Olam chronology. Yet, this chronology met hard challenges to resolve because it made some assumptions which should not be considered as correct with the hindsight of chronologies from other parallel civilizations which have only been deciphered in the past 100 years or so. So the Seder Olam needs some revision and corrections, and this is the goal of the present web site.

Although the Seder Olam chronology from the Creation to the Exodus is fairly detailed and almost free from debate, the periods that follow, from the time of Joshua and the Judges until later events was based on assumptions from the original author(s). Unfortunately these assumptions do not always match historical chronologies that have been established since from the Egyptian, Babylonian and Persian records. The present site presents an attempt to reconcile these differences and point to possible mistakes in the original assumptions made in the Seder Olam . And, of course, the goal is also to continue the original work until the present days. Some however say that the misleadings of Seder Olam chronology was intentional, as the Sages wanted to hide the true details, giving echo to what Daniel himself was told when he requested to understand the time of the ultimate Redemption: (Daniel 12:9) : "Go your way, Daniel for the words are shut up and sealed till the time of the end." Indeed these details are sealed from human knowledge, but the chronology thus far is not, and should not, be sealed. At the contrary, their study is commanded, as a mean to educate: (Deuteronomy 4:32) "For ask now of the days past, which were before you, since the day that God created man upon the earth."

I have divided the present chronology into 50 different "generations" of mankind from the arrival of Adam. Why 50? It will be fully explained in the last (50th) generation, which will be the Messianic times according to Jewish scriptures, but, in essence it is related to the Jubilee of the world and to the importance of the number 7. Since the Creation, God has established the Shabbat, which is the 7th day. Then the Israelites were ordered to respect it as a "rest" day (rest in the sense of stopping one's daily activity and dedicate that day to prayer and study in order to connect with the Creator), and to also observe the 7th month (Tishri) as a renewal of the year cycle. They were also commanded to respect the 7th year as a rest year for the land (the so-called Shmita or Shemitah ). The number 7 is tied to day-month-year cycles and has no other source than the Bible and the Shabbat. After 7 cycles of 7 years, totalling 49 years, they were ordered to respect the Jubilee year, the 50th year. This cycle is mirrored into the chronology of the world which will continue for 49 generations, until the last generation, the 50th one. The world, as it is known to Jews, is supposed to last 6000 years: this gives 50 generations of 120 years each. So each "generation" of the present chronology covers 120 years of Jewish history. The period of 120 years is also given by God, at a certain point of time in the Biblical narrative, as the maximum number of years that humans can live.

I hope you will enjoy going through these pages and, as this is a work in progress, do come back and check the updates in the What is New section. If you have comment or message to send me, please do so by using the Contact form.

To read the text of the Seder Olam Rabbah , see the links in this page.

Albert Benhamou
May 2013
Private Tour Guide in Israel -- Click here to visit my other Web Site, in case you plan a visit to Israel
Certified by the Ministry of Tourism


(click on the image to jump to the corresponding history page)

Where Bible meets History
Summary of the chronology of the Bible and quick links below to major periods in Biblical and Jewish History with maps:

BIBLICAL
- the six "days" of the Creation
- the Flood, 2104 BCE
- the Tower of Babel, 1764 BCE
- the Covenant with Abraham, 1729 BCE
- Joseph becomes Viceroy of Egypt, 1531 BCE
- the Exodus, 1306 BCE

Map for the Biblical period (Google Maps)

View Biblical period in a larger map

KINGDOM
- completion of the First Temple, 1008 BCE
- the Israelite pagan temple of Dan, one of the two high places established by Jeroboam, 979 BCE
- Assyrian conquest: end of the kingdom of Israel, 718 BCE
- Babylonian conquest: end of the kingdom of Judah and destruction of the First Temple, 587 BCE

Map for the period of the Judges until the First Temple (Google Maps)

View Judges and Kingdom period in a larger map

PERSIAN
- Cyrus the Persian authorizes the Return to Sion, 539 BCE
- Queen Esther and the festival of Purim, 475 BCE

Map for the period of the two kingdoms of Israel and Judah,
until the exile to Babylon and the return to Sion during the Persian rule

View The Two Kingdoms in a larger map

GREEK
- Alexander the Great in Judea, 332 BCE
- revolt of the Maccabees and the festival of Chanukkah, 167-164 BCE
- new alliance between the Maccabees and Rome, 161 BCE
- start of the Hasmonean dynasty, 142 BCE

Map for the period of the Greek rule until the end of the Hasmonean dynasty

View Greek and Hasmonean in a larger map

ROMAN
- Pompey in Jerusalem, 63 BCE
- end of the Hasmonean dynasty, reign of Herod, 40 BCE
- Judea becomes Roman province, 6 CE
- crucifixion of Jesus, 33 CE
- destruction of the Second Temple, 70 CE
- the Great Revolt of Bar-Kochba, 132-135 CE

DIASPORA
- the end of the Sanhedrin institution was prophecized and so was the end of the Roman Empire as a result
- the rise of Islam and the Hijrah , 622 CE
- more to come.

COMPARISON WITH TRADITIONAL SEDER OLAM CHRONOLOGY
The chronology established by the author(s) of the ancient Seder Olam Rabbah leads to many discrepancies with historical facts. For a comparison of this chronology with the present revision, click here


Bible and Archaeology
The items below are related to people, places, events, or customs mentioned in the Bible:

BIBLICAL
- the legendary Sumerian kings who lived long lifes before the Flood, like the early Biblical characters
- cultic offerings of the fruits of human labour took place in the Late Chalcolithic, at the time of Abel and Cain
- the Bronze Age started at a time mentioned in the Bible, and the Early Bronze Age disappeared for no reason at the time of the Flood
- the origin of the Hebrews
- the obsession of Ancient Egypt with the Cult of the Dead
- Gilgal Rephaim, remains of the old kingdom of Bashan, of the Anakim giants
- the Epic of Gilgamesh and the Epic of Atrahasis echoe the Biblical account about the Flood
- Assur, the Biblical ancestor of the Assyrians
- the city-state of Ur mentioned in the Bible
- the Code of Hammurabi echoes the Noachide laws of the Bible for the post-Flood humanity
- the name Jerusalem is mentioned in ancient Egyptian texts, contemporary to Biblical Salem
- the ruins of the kingdoms of Sodom and Gomorrah have been found
- the Cave of Machpelah, burial place of the patriarchs
- the Tomb of Rachel, on the road to Bethlehem, a location as described in the Bible

EGYPTIAN
- the Hapiru people, assumed to be the Hebrews, mentioned in the Statue of King Idri-mi
- the Ipuwer Papyrus describes the plagues that fell upon Egypt at the time of the passage of Abraham
- Ahmose I had massive silos built to store grain, as per the recommendation from Joseph
- the Tempest Stele of Ahmose I may be describe the disaster that caused famine in Egypt at the time of Joseph
- a hieroglyph text dating from Amenhotep III's reign mentions the Hebrew tetragram name for God
- the tale of the conquest of Sichem by the Apiru (Hebrews) mentioned in the Amarna letters
- the Great Hymn of Aten, from Pharaoh Akhenaton, suggests he was influenced by the Hebrews
- the empty tomb of Pharaoh Horemheb may be the result of his Biblical end
- the Biblical story of the heathen prophet Balaam is proven by Archaeology
- the stele of Beth-Shean recalls the victory campaign of Seti I in Canaan before the Israelites came in
- the altar that Joshua built on Mount Ebal has been found
- the Tomb of Joseph in Sichem, where the Bible stated Joshua had buried him

KINGDOM
- the Merneptah Stele is the first archaelogical item that mentions the name 'Israel'
- the Biblical name of Jabin, king of Hazor, is mentioned in a tablet found in the ruins of that city
- archaeologists have found the location of the camp of general Sisera who oppressed the Israelites for two decades
- the writing (as symbols for words) was born in Sumer, but the alphabet was introduced in Canaan by the Israelites
- a jar was found with the ancient Hebrew alphabet bearing the rare name of one of Saul's sons, "Eshbaal"
- the clay seals found in Tell El-Hesy confirm that there was a central power (monarchy) at the time of David ca. 1000 BCE
- an inscription on a limestone slab confirmed the Biblical name of Ekron, one of the five cities founded by the Philistines
- one relief in the Temple of Karnak shows Pharaoh Shoshenq (the Biblical Shishak) fighting Israelite enemies
- the Mesha Stele refers to several Biblical characters from the time of the Israelite kingdom
- the Tel-Dan Stele refers to the names of King David, Israel and Joram
- the Bat Creek inscription, found in North America, with inscription in Paleo-Hebrew: forgery or genuine? You decide !
- the Joash Inscription refers to the reparations King Joash directed over the Temple
- the Zakku Stele refers to Ban-Hadad, the Biblical king of Aram at the time of the Israelite kingdom
- the Uzziah Tablet, related to the relocated tomb of Uzziah king of Judah who died a leper
- the religious reform of King Hezekiah (ca. 720 BCE) is proven by archaeology, including a toilet seat used to defile the high place

ASSYRIAN
- the Kurkh Stele depicting the Battle of Qarqar won by Shalmanezer III against a large coalition
- the Black Obelisk of Shalmanezer III refers to Biblical kings, Hazael for Aram and Jehoash for Israel
- the eclipse of 763 BCE was announced by Amos the Prophet for the turn to the new Biblical millennium 3000
- the Shiloah plaque testifies of the work caried out by King Hezekiah to protect Jerusalem from the Assyrians
- the Annals of Sennacherib mentions King Hezekiah
- Sennacherib's violent assault on the Israelite city of Lachish is commemorated on many reliefs
- the Throne of Solomon is depicted in one of the reliefs of the conquest of Lachish
- the Biblical names of Hezekiah and Jerusalem are mentioned in clay cylinders from Nineveh
- the assassination of Sennacherib by his sons is reported in the Bible
- the tax-system set by King Menasseh is proven by bullae listing cities and districts mentioned in the Bible

BABYLONIAN
- the Battle of Carchemish and the Battle of Meggido are mentioned in historical annals and the Bible
- the name of a servant of Nebuchadnezzar mentioned in the Bible has been found in a cuneiform tablet
- the year when Nebuchadnezzar spoiled Egypt is indicated precisely in the Bible and in a clay tablet
- the royal "rations" allocated to the captive king of Judah, Jehoiakim, are mentioned on a clay tablet
- the names of the captors of Prophet Jeremiah, as mentioned in the Bible, is confirmed by Archaeology !
- the Biblical Book of Ezekiel has been found inscribed in stones, with identical text, in his shrine in Iraq
- the importance of royal dreams is echoed in the Bible and in annals such as the Cylinder of Nabonides

PERSIAN
- the proclamation of religious freedom by Cyrus the Great is mentioned in the Bible and in the Cylinder of Cyrus
- a drachm-type coin was found in Judea and features the name of the new Judean province in the Persian Empire
- the History of Berossus, written about 280 BCE, borrowed from the Bible (but before the Septuagint)
- the introduction of alphabet in the Persian Empire dates from the time of their emancipation of the Israelites

The compilation of the Jewish Bible (Tanakh) was completed in 440 BCE by Nehemiah. Its first translation in Greek, known as the Septuagint, was completed about 200 years later around 230 BCE.


Bible and Knowledge
The items below are related to people, places, events, or customs mentioned in the Bible:
- Creation and Evolution
- the start of Bronze Age with Tuval-Cain
- the water of the Universe and the Flood
- Jabob mastered the rules of Genetics some 3500 years before they were "discovered"
- the number Pi and the Temple of Solomon
- The division of the day into 24 hours: click here
- the transmission of knowledge from Solomon to the Phoenicians to the Greeks
- the Phoenicians learn about the "trade winds" and become the greatest maritime nation of their time
- the Continental Drift and the seven continents, alluded to in the Scriptures
- Thales, the father of Philosophy, meets Jeremiah the Prophet
- Pythagoras, the Father of Mathematics, is influenced by the "doctrine of the Jews"
- Aristotle studies the Hebrew manuscripts held in Babylon and "borrows" from the Jewish "philosophy"
- the Greek philosophers are accused of plagiarism from the Hebrew scriptures (see also the Sibylline Oracles)
- the Moon phase was given by the Sages 2000 years ago with a precision lower than half a second
- the first anesthesia practiced on a man?
- how to cure someone from rabies, explained in the Talmud some 1700 years before Pasteur
- the division in "fair allocation", as opposed to proportional allocation, explained 1800 years before its mathematical understanding
- the Talmud stated, some 1600 years ago, that "the world looks like a ball"
- the creation of public schools, free for all children, with no more than 25 pupils per class
- the Sabbation river that "rests" on Shabbat days ( Saturday = Saturn Day ), and the Romans' 7th planet ( Saturn )
- the Zohar describes the shape and rotation of the Earth over 1000 years before Galileo
- is there "life" after death? The Talmudists thought so
- Resh Lakish gives the number of stars in the Universe
- Samuel describes of the Pleiades star cluster
- Rabba gives an estimate of the size of the Earth
- Abaye calculates the 28 years Solar Cycle, which was only 'discovered' in 1843
- Rabbi Aha describes the rotation of the Earth on its axis
- Maimonides (12th century) gave his advice on how Education should be delivered to children
- Bahya (14th century) mentions the lightning rod as a protection against fire from the sky
- Isaac Newton studies the sizing of the Temple of Solomon, among other Biblical studies
- Abraham bar Hiyya resolved the quadratic equations
- the 19 years cycle that synchronises the lunar and solar calendars
- the Zohar predicted the time of the Industrial Revolution
- the periodicity of the comets was known to Talmudists 1600 years before Halley "discovered" it
. and more to come.Text of the Seder Olam Rabbah
Links below to the text of the Seder Olam Rabbah, with annotations, in PDF format
- Part 1 - From Adam to Jacob, click here
- Part 2 - From Jacob to Joseph in Egypt, click here
- Part 3 - Sojourn in Egypt until the Exodus, click here
- Part 4 - Calculations about the Flood, click here


From the 1800s to Today

From the 1500s onward, till around the year 1800, life expectancy throughout Europe hovered between 30 and 40 years of age.

Since the early 1800s, Finch writes that life expectancy at birth has doubled in a period of only 10 or so generations. Improved health care, sanitation, immunizations, access to clean running water, and better nutrition are all credited with the massive increase. 

Though it’s hard to imagine, doctors only began regularly washing their hands before surgery in the mid-1800s. A better understanding of hygiene and the transmission of microbes has since contributed substantially to public health.

Disease was still common, however, and impacted life expectancy. Parasites, typhoid, and infections like rheumatic fever and scarlet fever were all common during the 1800s.

Even as recently as 1921, countries like Canada still had an infant mortality rate of about 10%, meaning 1 out of every 10 babies did not survive. According to Statistics Canada, this meant a life expectancy or average survival rate in that country that was higher at age 1 than at birth—a condition that persisted right until the early 1980s. 

Today most industrialized countries boast life expectancy figures of more than 75 years, according to comparisons compiled by the Central Intelligence Agency. 


The Rise and Fall of Smallpox

Smallpox is believed to have first infected humans around the time of the earliest agricultural settlements some 12,000 years ago. No surviving evidence of it, however, predates the so-called New Kingdom of Egypt, which lasted from about 1570 B.C. to 1085 B.C. 

A few mummies from that era contain familiar-looking skin lesions. Ramses V, for example, who ruled for roughly four years in the 12th century B.C., looks to have had the raised bumps on his face and body for which smallpox is named (it’s derived from the Latin word for “spotted”). 

Moreover, an ancient Egyptian papyrus scroll briefly describes what could be smallpox, as do Hittite clay tablets. The Hittites, who lived in the Middle East, even accused the Egyptians of infecting them during a war between the two empires.

Many historians speculate that smallpox likewise brought about the devastating Plague of Athens in 430 B.C. and the Antonine Plague of A.D. 165 to 180, the later of which killed an estimated 3.5 million to 7 million people, including Emperor Marcus Aurelius, and hastened the decline of the Roman Empire. 

At any rate, it reached Europe no later than the 6th century, when a bishop in France unmistakably described its symptoms𠅊 violent fever followed by the appearance of pustules, which, if the patient survived, eventually scabbed over and broke off. By that time, the contagious disease, caused by the variola virus, had spread all across Africa and Asia as well, prompting some cultures to worship special smallpox deities.

In the Old World, the most common form of smallpox killed perhaps 30 percent of its victims while blinding and disfiguring many others. But the effects were even worse in the Americas, which had no exposure to the virus prior to the arrival of Spanish and Portuguese conquistadors. 

Tearing through the Incas before Francisco Pizarro even got there, it made the empire unstable and ripe for conquest. It also devastated the Aztecs, killing, among others, the second-to-last of their rulers. In fact, historians believe that smallpox and other European diseases reduced the indigenous population of North and South America by up to 90 percent, a blow far greater than any defeat in battle. 

Recognizing its potency as a biological weapon, Lord Jeffrey Amherst, the commander-in-chief of British forces in North America during the French and Indian War, even advocated handing out smallpox-infected blankets to his Native American foes in 1763.

English doctor Edward Jennerꃞveloped the first smallpox vaccine in 1796.

DEA Picture Library/Getty Images

Knowing that no one can contract smallpox twice, survivors of the disease were often called upon to try and nurse victims back to health. Throughout much of the last millennium, this involved herbal remedies, bloodletting and exposing them to red objects. 

One prominent 17th-century English doctor realized that those who could afford care actually seemed to be dying at a higher rate than those who couldn’t. Yet that didn’t stop him from telling a smallpox-infected pupil to leave the windows open, to draw the bed sheets no higher than his waist and to drink profuse quantities of beer.

Far more effective was inoculation, also called variolation, which involved taking pus or powdered scabs from patients with a mild case of the disease and inserting them into the skin or nose of susceptible, healthy people. Ideally, the healthy people would suffer only a slight infection this way and, in so doing, would develop immunity to future outbreaks. 

Some people did die, but at a much lower rate than those who contracted smallpox naturally. Practiced first in Asia and Africa, variolation spread to the Ottoman Empire around 1670 and then to the rest of Europe within a few decades. Its first proponent in the present-day United States was Cotton Mather, a Puritan minister best known for vigorously supporting the Salem witch trials. Benjamin Franklin, who lost a son to smallpox, was another early American supporter.

Variolation notwithstanding, smallpox continued wreaking havoc on princes and paupers alike. In the 17th and 18th centuries, it killed several reigning European monarchs, including Habsburg Emperor Joseph I, Queen Mary II of England, Czar Peter II of Russia and King Louis XV of France, as well as an Ethiopian king, a Chinese emperor and two Japanese emperors. 

Queen Elizabeth I of England and U.S. President Abraham Lincoln also apparently contracted smallpox during their time in office, though they fortuitously lived to tell the tale. Meanwhile, in Europe alone, an estimated 400,000 commoners were succumbing to smallpox annually.

Finally, in 1796, English doctor Edward Jenner performed an experiment that would, in good time, cause the virus’ downfall. By inserting pus from a milkmaid with cowpox, a disease closely related to smallpox, into the arms of a healthy 8-year-old boy and then variolating him to no effect, Jenner was able to conclude that a person could be protected from smallpox without having to be directly exposed to it. This was the world’s first successful vaccine, a term that Jenner himself coined. He tried to get his results published by the prestigious Royal Society, only to be told not to “promulgate such a wild idea if he valued his reputation.” 

A free smallpox vaccination clinic in France, circa 1905.

Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images

Persisting anyway, his vaccine gradually started catching on. The advantages over variolation were many. Unlike a variolated person, a vaccinated person could not spread smallpox to others. Moreover, the vaccine seldom left a rash and proved fatal in only the rarest of circumstances. 

𠇏uture generations will know by history only that the loathsome smallpox existed and by you has been extirpated,” U.S. President Thomas Jefferson wrote to Jenner in 1806. The following year, Bavaria declared vaccination mandatory, and Denmark did the same in 1810.

Because the vaccine originally had to be transferred from arm to arm, its use spread slowly. It was also much less effective in tropical countries, where the heat caused it to quickly deteriorate. Nonetheless, one country after another managed to rid itself of the disease. The last reported U.S. case came in 1949. 

Spurred by two new technological advances𠅊 heat-stable, freeze-dried vaccine and the bifurcated needle—the World Health Organization then launched a global immunization campaign in 1967 with the goal of wiping out smallpox once and for all. That year, there were 10 million to 15 million cases of smallpox and 2 million deaths, according to WHO estimates. Yet just a decade later, the number was down to zero. No one has naturally contracted the virus since a Somali hospital worker in 1977 (though a laboratory accident in England did kill someone in 1978).

After searching far and wide for any remaining trace of smallpox, the WHO’s member states passed a resolution on May 8, 1980, declaring it eradicated. “The world and all its peoples have won freedom from smallpox,” the resolution stated, adding that this “unprecedented achievement in the history of public health … demonstrated how nations working together in a common cause may further human progress.” 

Today, guarded laboratories in Atlanta and Moscow hold the only known stores of the virus. Some experts say these should be destroyed, whereas others believe they should be kept around for research purposes just in case smallpox somehow remerges.


Khorsabad (Eleanor Guralnick, 2010)

Khorsabad: The Sculptures, vol. 3

This publication will present all of the known surviving Khorsabad sculptures. Together, they will represent the sculptured decorations of two major palace courtyards, at least three major palace rooms, and a number of new fragments that will enhance our knowledge of the throne room sculptural decorations, and fragments from at least two or three additional rooms from which nothing had been thought to survive. Approximately 1000 unreconstructed large sculpture fragments were assigned to Chicago in the division of finds in 1930 that have not been registered into the collection, photographed or published. The currently exhibited body of published sculptures in Chicago will be nearly doubled. Other sculptures to be published for the first time are in the British Museum and the Iraq Museum in Baghdad. The growing global interest in the Middle East and its cultural heritage places this project in a very favorable position for world-wide interest. The well publicized and enormous losses to the Iraqi cultural heritage insist that the portion of that heritage that survives in museums should be made available to the international public.


Mongol Influence

The Mongol Yuan Dynasty, founded by Kublai Khan (1215–1294), issued its own form of paper currency called chao the Mongols brought it to Persia where it was called djaou veya djaw. The Mongols also showed it to Marco Polo (1254–1324) during his 17-year-long stay in Kublai Khan's court, where he was amazed by the idea of government-backed currency. However, the paper money was not backed by gold or silver. The short-lived Yuan Dynasty printed increasing amounts of the currency, leading to runaway inflation. This problem was unresolved when the dynasty collapsed in 1368.

Although the succeeding Ming Dynasty (1368–1644) also began by printing unbacked paper money, it suspended the program in 1450. For much of the Ming era, silver was the currency of choice, including tons of Mexican and Peruvian ingots brought to China by Spanish traders. Only in the last two, desperate years of Ming rule did the government print paper money, as it attempted to fend off the rebel Li Zicheng and his army. China did not print paper money again until the 1890s when the Qing Dynasty began producing yuan.

List of site sources >>>


Videoyu izle: Mezopotamya Uygarlıklarının Muhteşem Yapıları - Ziggurat Nedir? (Ocak 2022).