Tarih Podcast'leri

Yeni Cumhuriyet

Yeni Cumhuriyet


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Dorothy Düz ve kocası Willard Düz, her ikisi de derinden etkilendiler. Amerikan Yaşamının Vaadi, gazeteci Herbert Croly tarafından yazılmış bir kitap. 1914'te Croly, Long Island'daki evlerinde Dorothy ve Willard ile buluşmaya davet edildi. Oradayken, Croly, derginin yeni atanan editörü Norman Hapgood'un yorumunu yaptı. Harper'ın Haftalık, Amerika'nın ihtiyaç duyduğu liberal dergi haline getirmeyi başaramadı. Dorothy, üçünün kendi günlüklerini başlatmalarını önerdi.

Kitabın ilk baskısı Yeni Cumhuriyet 7 Kasım 1914'te yayınlandı. Willard Straight parayı sağladı ve Herbert Croly ilk editörü oldu. Dergi, Croly'nin arkadaşı Walter Lippmann'ın da dahil olduğu küçük bir yayın kurulu tarafından yönetiliyordu. Tüm dış katkılar yayın kuruluna sunuldu ve dergide yer alabilmesi için tüm üyeler tarafından kabul edilmesi gerekiyordu. İlk katkıda bulunanlar arasında Walter Weyl, Randolph Bourne, Charles Beard, Amy Lowell, Henry Brailsford ve H. G. Wells vardı.

İlk yayınlandığında, Yeni Cumhuriyet kapak dahil 32 sayfadan oluşuyordu ve resim içermiyordu. İlk baskısı 875 kopya sattı, ancak bir yıl sonra tiraj 15.000'e ulaştı. NS Yeni Cumhuriyet Theodore Roosevelt'in ve İlerici hareketin güçlü bir destekçisi oldu.

Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi üzerine Herbert Croly, Amerikan tarafsızlığını savundu. NS Yeni Cumhuriyet Norman Angell ve Harold Laski gibi İngiliz savaş eleştirmenlerinin makaleleri yayınlandı. Ancak battıktan sonra LusitanyaCroly, Amerika'yı savaşa girmeye çağırdı. Kongre Almanya'ya savaş ilan ettikten sonra, Yeni Cumhuriyet Woodrow Wilson'a tam destek verdi. Bu, tarafsızlığa hala inananları ve derginin editörü Max Eastman'ı üzdü. Kitleler, şikayet etti Yeni Cumhuriyet Başkan Wilson'ın sözcüsü haline gelmişti.

Savaştan sonra Herbert Croly, Woodrow Wilson'ı çok daha fazla eleştirmeye başladı ve Versay Antlaşması'nı "bir imha barışı" olarak nitelendirdi. Ayrıca, "anlaşmanın kötülüklerini düzeltmek yerine sürdürecek" bir örgüt olan Milletler Cemiyeti'nden de hoşlanmadı. Satış Yeni Cumhuriyet Birinci Dünya Savaşı sırasında 43.000'e ulaştı, ancak 1920'lerde azaldı.

Willard Straight, 1918'deki grip salgını sırasında öldü, ancak Dorothy Straight, şimdi zarar eden bir girişim haline gelen şeyi finanse etmeye devam etti. Herbert Croly, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki en önde gelen edebi şahsiyetlerden bazılarını dergiye yazmaya ikna etmeye devam etti. Bunlar arasında Edmund Wilson, Waldo Frank, Jane Addams, Bertrand Russell, H. Wells, Virginia Woolf ve John Maynard Keynes vardı.

Bruce Bliven, editör olarak Herbert Croly'nin yerini aldı. Yeni Cumhuriyet 1930'da. Bliven geleneğini sürdürdü. Yeni Cumhuriyet Amerika'nın sorunlarına merkezin solundaki çözümleri savunmak ve 1932'de cumhurbaşkanı için sosyalist aday Norman Thomas'ı destekledi. Dört yıl sonra Bliven, Franklin D. Roosevelt'e geçti.

için yazan yazarlar Yeni Cumhuriyet Savaşlar arasında H. L. Mencken, John Dos Passos, Willa Cather ve Michael Gold vardı. 1946'da Henry A. Wallace editör oldu ve onun liderliğinde tiraj yaklaşık 100.000 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Wallace, Aralık 1947'de cumhurbaşkanlığı için aday olmaya karar verdiğinde istifa etti. Yerine derginin kurucularının oğlu Michael Whitney Straight getirildi. sirkülasyonu Yeni Cumhuriyet 1950'lerde 30.000'e düştü ve bir yorumcu bunu "solun o cılız sesi" olarak nitelendirdi.

Vicdani retçiler olarak derginize başvuruyoruz çünkü derginiz, insancıl bilgeliğe olan sonsuz inancımızı incelikli analizlerle, diğerlerinden daha güçlü bir şekilde dile getiriyor. İnsan iradesinin kaba baskısının kötü öğretisini asla onaylamadın. Yokluğunda devletin mekanize ve vicdansız hale geldiği hoşgörünün erdemini öğütlediniz ve uyguladınız.

Haksız oyun mekanizması hakkında bir şeyler biliyorsun. Sahte şibbolethlerin zulmünü anlıyorsun. Askeri psikolojinin tehdidini takdir ediyorsunuz. Vicdani retçilerin davasına yardımcı olmanız için stratejik olarak konumlanmış olarak size sesleniyoruz. Aşağıdaki gerçeklere dikkat etmenizi rica ediyoruz:

İnsan zihninin evriminde, fiziksel yeterlilik ile entelektüel ahlaki yeterlilik arasında giderek genişleyen bir boşluk keşfederiz. Bu ayrım, yaşam değerlerimize o kadar derinden gömülüdür ki, fiziksel olarak fazla uzman olmaktan utanırız. Kandan ve demirden adam, tapınmamız gereken ilgiye bütünüyle layık bir varlık olarak daha ince algılarımıza hitap etmez. (İbadet ettiğimiz Tanrı ne bir şoven, ne de bir militaristtir.) Ama Voltaire - o sıska bacaklı ve kansız yüzlü kişi - bu harika ismin sesiyle en büyüğümüzde ve en küçüğümüzde ne büyük bir gurur fışkırıyor! Ve tatlı dilli İsa - ölen kişinin ayaklarına sersemletici dünya ne kadar uygun bir haraç bırakabilir ki, iyi niyet ve sevgi dolu nezaket, düşman insanların kalplerini yatıştırabilir.

Yaşamın karmaşıklığı ve zenginliği, tüm enerji biçimlerinin az ya da çok özgürce oynamasına izin verdi ve giderek daha da öyle. Fiziksel kahramanlık eylemlerinin performansına eğitim ve mizaç tarafından en iyi uyum sağlayan birçok adam var; Bazı erkekler, entelektüel cesaret eylemlerinin performansına daha doğal olarak uygunken, bazıları da ahlaki cesaret eylemlerinde parlıyor.

Her türden insanı, birçoğunun umutsuzca uygun olmadığı dar bir şekilde belirli bir adanmışlığa zorlamak gibi insanlık dışı bir düzene neden izin veriyorsunuz? Hoşgörü, hepsi de birbirinin özel yetkinliğine saygı duymaya istekli, farklı tipte uygulayıcıların varlığından doğar. Savaş zamanında (barış zamanında olduğu gibi) en kahramanca işlerden bazılarının, davayı savunmak için silaha sarılmayanlar (ve istendiğinde de, istemeyenler) tarafından yapıldığını söylemek aşırılık olmaz. Tamamen askeri olandan başka cesaret türleri de vardır. Makul olalım.

Hiçbir resmi yıldırmanın yok edemeyeceği tek gerçek, savaşa (askeri) katılımın cinayet işlemekle eşdeğer olduğu bir insan tipinin olmasıdır. Yapamaz, cinayet işlemeyecek. Tanrı'nın yeryüzünde onu cinayet eylemini (olduğunu bildiği şeyi) işlemeye zorlayabilecek hiçbir insan gücü yoktur. Ona duygusal, aptal, tembel, mollycoddle, kadın diyebilirsiniz - lütfen "itibarsız" ne varsa. Ama işte orada, muazzam bir gerçek. Vicdanlarından dolayı kötü muamele görecek mi? Yoksa vicdanlılığından dolayı (denderleri gibi) saygı mı görecek? Bu kadar mühim bir meseleyi şansa veya soğuk idare mekanizmasına bırakamayız. Duyarlı içgörü sahibi insanlar, Amerika'da tüm vicdani retçiler için yeterince misafirperver bir sosyal ortamın hazırlanmasına yardımcı olmalıdır.

Vicdani retçilere karşı içgüdüsel saygımızı kendimize hatırlatmamızda fayda var. Bir adam, bir cinayet davasında görevlendirilen bir jüride görev yapmaya çağrıldığında, ölüm cezasına karşı vicdani retleri varsa, onurlu bir şekilde görevden muaf tutulabilir. Aklı başında düşündüğümüzde, vicdanlı bir insanı onurlandırmaktan çekinmeyiz, yeter ki, o sadece bir gönül dostu değil, insanlığın aktif bir dostu olsun. Erkekliğin sınavı hizmette yatar; belirli bir tür hizmette değil (belirli bir zihin ve beden tipine uygun), ancak insanlığa gerçekten verilen gerçek hizmette.

Dolayısıyla hoşgörünün felsefi değeri. Savaş zamanında gerçek hoşgörüyü canlı tutmak, rasyonalistlerin kendilerini adayabilecekleri en büyük başarıdır. Amerika bu sinsi karışıklığa yakalanmıştır; Vicdan özgürlüğünün -sadece dışsal biçimi ve sembolü- geleneğine saplantılı olarak, gerçek bir bağışın yaşayan ihtiyacını ve övünen vicdan özgürlüğümüzün esaslı bir uygulamasını gerçekleştirmeyi başaramadı. Eksik olan gelenek değil; sadece bu geleneğe hayati bir inanç.

Güvencesiz barış zamanlarında, sosyal sınıfların neredeyse amansız bir savaş yürüttüğü ve günlük yoksulluk ve sıkıntının proletaryanın ordularını altüst ettiği zaman, dezavantajlı gruplar için yaşam, aşağı yukarı ancak onlarla kendi aralarındaki düşünceyle az çok yaşanabilir hale gelir. resmi üstler, karşılıklı anlayışın güvenceleri olarak belirli anayasal ve insani hoşgörü garantileri mevcuttur. Fikir ayrılığına yer var. Tartışma için bir nefes alanı var.

Çok sayıda vicdanlı ve yasalara saygılı vatandaş, kontrol güçlerinin veya sempatik anlayışlarının çok ötesinde, esrarengiz büyük güçlerin varlığında korkunç bir huzursuzluk hissetmeye başlamışsa, sosyal durum ne kadar umutsuz hale gelmiş olmalı. Bu inanılmaz huzursuzluk neden? Cevap basit ve anlaşılır. Açıkça adil olmayan kararlara itiraz edebilmenin -özgür insanlar için çok doğal ve değerli olan- anlamı artık yok. Çok fazla sayıda ast görevliye, iktidarsız insanlar üzerinde muazzam bir yetki veriliyor.

Yeni Cumhuriyet, Theodore Roosevelt'in İlerici Parti'nin lideri olduğu dönemde reklamını yaptığı fikirleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamak için kuruldu.

Hala temel demokratik ilerlemenin anlatarak, ikna ederek ve nasıl olduğunu göstererek ve makul fikirleri ve daha iyi sosyal duyguları yayarak geldiği bir dünyada yaşıyorlar. Gerçek dünya, ayrıcalığın ancak güç tarafından kökünden sökülebileceği bir dünyadır.


YENİ CUMHURİYETİ, İ.

YENİ CUMHURİYETİ, İ. Yeni Cumhuriyet 1900'lü yıllar boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle doğu ve ortabatı şehirlerinde ortaya çıkan yeni bir liberalizm biçiminin en önemli gazetecilik çıkışlarından biri olmuştur. ulus ekonomisi, karşılıklı yükümlülüğün tanınmasını ve özel, bireysel çıkarların peşinde koşmaktan ziyade bütünleşik bir kamu çıkarının geliştirilmesini vurguladı.

Dergi, New York'ta, insani sosyal davalarda aktif olan zengin bir çift olan Willard ve Dorothy Straight ve gazeteci Herbert Croly tarafından kuruldu. Croly, Walter Lippmann ve Walter Weyl'i editör arkadaşları olarak işe aldı. Her üç adam da yakın zamanda yeni liberal inancın önemli açıklamalarını yayınlamıştı ve 7 Kasım 1914'te çıkış yapan dergiyi Amerikan siyasi kültürünü laissez-faire bireyciliği ile Marksist sosyalizm arasında bir orta yol boyunca yönlendirmek için kullanmayı umuyorlardı.

Her haftanın sayısı kısa editoryal paragraflarla açıldı, daha uzun başyazılar, katkıda bulunanlar ve editörler tarafından imzalanmış makaleler, yazışmalar ve edebi ve sanatsal materyallerle devam etti. Filozof John Dewey ve tarihçi Charles A. Beard gibi New York şehrinin ikonları yeni yayın kuruluşundan hızla faydalandı. Feminizm, medeni haklar ve işçilerin örgütlenme hakkı gibi reformlar hakkındaki makalelere, Robert Frost gibi sanatçılar ve eleştirmenler Randolph Bourne, Van Wyck Brooks ve Floyd Dell'in yeni kültürel modernizminin önemli açıklamaları eşlik etti.

Derginin yaygın olarak Başkan Woodrow Wilson yönetiminin resmi olmayan bir sesi olarak görülmesi nedeniyle, 1917 ve 1918 yıllarında I. Editörler ve katkıda bulunanlar, siyasi müttefiklerinin çoğunu yabancılaştırarak Amerikan müdahalesini güçlü bir şekilde desteklediler. Savaşın ulusal birliğe ve dünya çapında bir demokratik devrime yol açacağını umdular ve Versailles Antlaşması'nın cezalandırıcı şartları karşısında şok oldular.

Siyasi olarak muhafazakar 1920'lerde dolaşım düştü. Weyl 1919'da öldü ve Lippmann, rasyonel bir halk için umutlarıyla birlikte dergiyi terk etti. Croly editör olarak devam etti ve liberalizmi giderek ahlaki bir fenomen olarak tanımladı. Eleştirmenler Edmund Wilson, Robert Morss Lovett, Waldo Frank ve Lewis Mumford genişletilmiş kültürel kapsama alanı sundu. Dergi, büyük partilere bir alternatif için bastırdı ve 1917'den sonra Sovyetler Birliği'ndeki Komünist reformların olgun, demokratik bir devlet üreteceğinden ihtiyatlı bir şekilde umutluydu.

Uzun süredir gazeteci olan Bruce Bliven, ekonomist George Soule ve edebiyat eleştirmeni Malcolm Cowley'in yeni editör kadrosu, 1930'daki ölümünden sonra dergiyi Croly'nin felsefi yaklaşımından uzaklaştırdı. Ancak, Başkan Franklin D. Roosevelt'in düşüncelerinden uzak kaldılar. Croly'nin uzun zamandır umduğu çiftçi-emek-profesyonel koalisyonunu sağlamlaştırsa da yeterince radikal görünmeyen New Deal. Roosevelt'i giderek artan bir şekilde vokalistlerine karşı şiddetle savunarak rotayı ancak 1937'de değiştirdiler.

Kapitalist ekonomiye giderek daha fazla güvenmeyen liberaller, 1930'larda Sovyet deneyini hararetle tartıştılar. Bliven ve Cowley'nin Komünizmin demokrasiye evrileceğine olan inancı, Joseph Stalin rejimine dair eleştirel görüşleri 1939 Nazi-Sovyet paktından sonra editörlerin beğenisini kazanan Beard ve Dewey tarafından karşılandı. Editörler, pek çok liberal gibi, konuya dahil olmak konusunda isteksizdiler. ancak Ağustos 1941'de Almanya'ya savaş çağrısında bulunarak başka bir Avrupa çatışmasına girdiler. II. Dünya Savaşı boyunca sivil özgürlüklerin korunması ve tam istihdam da dahil olmak üzere iç meseleleri geliştirmeye devam ettiler.

1946'da editör olan eski başkan yardımcısı ve açık sözlü enternasyonalist Henry A. Wallace, Başkan Harry S. Truman'ın anti-komünist dış politikasına karşı çıktı, ancak tartışmalı üçüncü taraf başkan adaylığı, Ocak 1948'de dergiden ayrılmaya yol açtı. Sovyet müdahalesi iki ay sonra Çekoslovakya'da, dergi, Wisconsin Senatörü Joseph McCarthy'nin yerel anti-komünizmine karşı çıkmasına rağmen, komünizmin yurtdışında çevrelenmesine verdiği desteği sağlamlaştırdı.

Editörler, 1950'de ülkenin siyasi mekanizmasına daha fazla erişim sağlamak için ofislerini New York City'den Washington'a taşıdılar, ancak bunu takip eden muhafazakar on yılda bir kez daha siyaset yerine kültürel eleştiriyi vurguladılar. 1960 yılında Başkan John F. Kennedy'nin seçilmesiyle özellikle sivil haklara odaklanan yeni bir siyasi odak buldular. Kennedy'nin halefi Lyndon B. Johnson'ın harcama programlarından esinlenen dergi, Vietnam'daki savaşa şiddetle karşı çıkarken, eylemci bir federal hükümete desteğini yeniden teyit etti. Temel sosyal reformların gerekli olduğu konusunda hemfikir olmalarına rağmen, karşı kültürün otorite karşıtı duruşu ve siyah güç hareketinin şiddetli retoriği editörleri rahatsız etti.

Yeni sahibi ve genel yayın yönetmeni Martin Peretz, 1970'lerin ortalarında dergiyi daha güçlü bir anti-Sovyet çizgiye yöneltti ve 1986'da editörler arasında Nikaragualı kontra isyancılarına verilen destek konusunda yoğun bir tartışmaya yol açtı. Devletin toplumsal eşitliği teşvik etme yeteneği ve isteksizce başkan adaylarını desteklerken Demokrat Parti'nin çıkar grubu siyasetini eleştirdi. Yüzyıl kapanırken, Yeni Cumhuriyet liberal tartışma için önde gelen bir forum olarak kaldı.


Ayrışma Noktası

General Antonio Luna, General Mariano Trias, (kuzeyden) Palañag Müfrezesinden Lt. Miguel Vazquel ve güneydoğu kanadını güçlendirmek için umutsuz bir girişimde bulunan Lt. Andres Bonifacio (güneyden) sonra Manila topraklarına doğru hücuma geçti. Caloocan'ın İkinci Savaşı'nın ilk aşamasında başarılı olmak. Kawiteños, Pampanga birliklerini hemen yeniden donattı ve Sta'ya ulaşmayı başardı. Mesa, San Juan, Tondo, Binondo ve hatta Calle Azcarrga'ya kadar. Bu arada, güneyden, azimli bir genç Teğmen Miguel Vazquel, Doğu Manila'ya saldırmak için bir menteşe olarak kullanılan Sucat-Pasay Savaşı'nı kazandıktan sonra Palañag'dan yürüdü.

İki Filipinli müfreze, Campo Neustro Señora del Carmel del Montaje y Agustino Recoletos'ta (şu anda SSC-R, Manila) bir araya geldi ve Intamuros'a doğru bir itmeye neden oldu. Intramuros'tan elli metre uzakta, General Wesley Merrit ve Amiral Dewey Yıldızları ve Çizgileri indirdi ve Manila'yı Filipinlilere teslim etti. Manila Antlaşması, her iki tarafın da tazminatı ve desteği olarak imzalandı.


VATANDAŞ GENÇ İŞİ VE JAY'İN ANTLAŞMASI

Bu gergin durumda, Büyük Britanya, Amerikan gemilerine el koymasına son vererek daha geniş bir çatışmayı önlemek için çalıştı ve ele geçirilen kargolar için ödeme yapmayı teklif etti. Hamilton bir fırsat gördü ve Washington'a ABD'nin müzakere etmesini önerdi. Yüksek Mahkeme Yargıcı John Jay İngiltere'ye gönderildi, Hamilton tarafından ele geçirilen Amerikan gemileri için tazminat ödenmesi talimatı verildi ve İngilizlerin 1783 Paris Antlaşması'na rağmen hala işgal ettikleri Kuzeybatı karakollarından ayrılmalarını ve Batı Hint Adaları'ndaki Amerikan ticareti için bir anlaşma kazanmalarını sağladı. Jay, kişisel olarak kölelikten hoşlanmasa da, görevi, Devrim Savaşı'nın sonunda İngilizlerle birlikte ayrılan köleler için İngilizlerden tazminat talep etmesini de gerektiriyordu.

Jay Antlaşması, onu cumhuriyetçi Fransa'ya ihanet olarak gören Demokratik Cumhuriyetçilerin korkularını doğruladı ve Federalistlerin aristokrasi ve monarşiyi desteklediği fikrini güçlendirdi. Partizan Amerikan gazeteleri kamuoyunu etkilemeye çalışırken, konuyla ilgili bir dizi makale yayınlayan Hamilton'ın ustaca yazdığı yazı, Büyük Britanya ile ticaretin faydalarını anlattı.


FRANSIZ DEVRİMİNİN KARAYİPLER MİRASI

Sonunda kölelik kurumunu ve Amerikan köle sahiplerinin yetkilerini güçlendiren Amerikan Devrimi'nin aksine, Fransız Devrimi, Fransız kolonisi Saint-Domingue'de (günümüz Haiti) 1791 köle ayaklanması da dahil olmak üzere Karayipler'deki köle isyanlarına ilham verdi. Binlerce köle, acımasız kölelik sistemini devirmek için bir araya geldi. Adanın büyük bir bölümünün kontrolünü ele geçirdiler, şeker tarlalarını yaktılar ve onları kamçı altında çalışmaya zorlayan beyaz yetiştiricileri öldürdüler.

1794'te Fransız devrimciler, Fransız imparatorluğundaki köleliği kaldırdılar ve hem İspanya hem de İngiltere, koloniyi kendi imparatorluklarına eklemek umuduyla Saint-Domingue'ye saldırdı. Eski bir ev kölesi olan Toussaint L'Ouverture, Haiti'yi kölelikten ve daha fazla Avrupa sömürgeciliğinden kurtarmak için İspanya ve İngiltere'ye karşı verilen mücadelede lider olarak ortaya çıktı. Devrimci Fransa köleliği kaldırdığı için Toussaint, İspanya ve İngiltere'yi uzak tutmayı umarak Fransa ile aynı safta yer aldı ([bağlantı]).


Haiti'deki olaylar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki partizan çekişmesini daha da karmaşık hale getirdi. Haiti'den ve diğer Fransız Batı Hint adalarından beyaz mülteci yetiştiricileri, köleler ve özgür renkli insanlarla birlikte Karayipler'i Amerika Birleşik Devletleri ve o sırada İspanya'nın elindeki Louisiana için terk etti. Bu Fransız göçmenlerin varlığı, özellikle Federalistler arasında, Fransız radikalizminin ABD'ye bulaşmasını sağlayacaklarına dair korkuları artırdı. Buna ek olarak, Fransız Devrimi'nin Amerikan kıyı şeridinin hemen dışında başarılı bir köle ayaklanmasına ilham verebileceği fikri, güneydeki beyazları ve köle sahiplerini korkuyla doldurdu.


Bu medya kaynakları, hikaye seçimi ve/veya siyasi bağlantı yoluyla liberal nedenlere karşı orta ila güçlü bir şekilde önyargılıdır. Güçlü yüklü kelimeler kullanabilirler (duygulara veya stereotiplere hitap ederek bir kitleyi etkilemeye çalışan ifadeler), yanıltıcı raporlar yayınlayabilir ve liberal nedenlere zarar verebilecek bilgileri atlayabilirler. Bu kategorideki bazı kaynaklar güvenilir olmayabilir. Tüm Sol Önyargı kaynaklarına bakın.

 • Genel olarak, hikaye seçimine ve sıklıkla solu tercih eden editoryal pozisyonlara dayanarak Yeni Cumhuriyet Solunu önyargılı olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, bilgilerin uygun şekilde temin edilmesi ve temiz bir teyit kaydı nedeniyle gerçeklere dayalı raporlama için onları Yüksek olarak değerlendiririz.

Detaylı rapor

Önyargı Değerlendirmesi: SOL
Gerçek Raporlama: YÜKSEK
Ülke: ABD (45/180 Basın Özgürlüğü)
Ortam türü: dergi
Trafik/Popülerlik: Orta Trafik
MBFC Güvenilirlik Derecelendirmesi: YÜKSEK KREDİ

Tarih

The New Republic, 1914'ten beri yayınlanan siyaset ve sanat üzerine yorumların yer aldığı liberal bir Amerikan dergisidir. İlerici Hareket'in önde gelen liderleri tarafından kurulmuş, insancıllığa odaklanan ilerlemecilik ile ahlaki tutku arasında bir denge bulmaya çalışmıştır. Öte yandan, sosyal meselelerin bilimsel analizinde bir temel aradı. Hakkında sayfalarına göre, � yılı aşkın bir süredir ilerici fikirleri savunduk ve popüler görüşlere meydan okuduk. Bugünkü vizyonumuz, yeni zamanımız için kuruluş misyonumuzu canlandırıyor. Yeni Cumhuriyet, günümüzün en kritik sorunları için yeni çözümler geliştiriyor. Zor meselelerden yakınmıyoruz, gazeteciliğimiz karmaşık meseleleri tartışıyor ve bir duruş sergiliyor. En büyük hikayelerimiz değişim taahhütleridir.”

Şu anki yazı işleri müdürü Win McCormack. Masthead'lerini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Tarafından finanse edilen / Mülkiyet

New Republic 2000'li yıllarda birçok kez sahipliğini değiştirdi, Win McCormack dergiyi Şubat 2016'da satın aldı. Win McCormack Oregon merkezli bir yayıncı ve Tin House'un üç ayda bir ve Tin House Books'un baş editörüdür. McCormack aynı zamanda Gary Hart'ın 1984 başkanlık kampanyasında Oregon Yönlendirme Komitesi Başkanı olarak görev yapan bir siyasi aktivisttir. Oregon Demokratik Partisi'nin Başkanlık Konseyi'nin başkanı ve Obama'nın Başkan Oregon Finans Komitesi üyesiydi. Yeni Cumhuriyet, reklam ve abonelikler yoluyla gelir elde ediyor.

Analiz / Önyargı

İncelemede, New Republic, hikaye seçiminde sola yaslanan yüksek kaliteli, derinlemesine gazetecilik üretiyor. New Republic sık sık şu gibi duygusal manşetler kullanır: Beyaz Milliyetçilik Uluslararası Bir Tehdittir ve bu Beto O'Rourke'nin Derin Boşluğu. The New Republic ayrıca sık sık Donald Trump: Donald Trump'ı Nasıl Kızdırır hakkında olumsuz makaleler yayınlıyor. Bu makale ve diğerlerinin çoğu, The Washington Post, Huff Post ve The Daily Beast gibi çoğunlukla ana akım sol eğilimli yayınlardan uygun şekilde alınmıştır.

Editoryal olarak, Yeni Cumhuriyet tipik olarak Barack Obama gibi Demokrat adayları onaylar. Ayrıca, başyazılar genellikle çevrecilik, eşit haklar ve Evrensel Sağlık Hizmeti gibi liberal politikalarla uyumludur.

Başarısız Doğruluk Kontrolleri

Genel olarak, hikaye seçimine ve sıklıkla solu tercih eden editoryal pozisyonlara dayanarak Yeni Cumhuriyet Solunu önyargılı olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca, uygun bilgi kaynağı ve temiz bir doğruluk kontrolü kaydı nedeniyle gerçeklere dayalı raporlama için onları Yüksek olarak değerlendiriyoruz. (D. Van Zandt 5/13/2016) Güncellendi (6/28/2020)


NATO ile Temas

Filipin Devlet Başkanı Benigno Aquino III, Halk Kurtuluş Ordusu'nun Kafadan Vuruşlarıyla Öldürüldü, Böylece Koreli-Filipinli Politikacı Lucio Kang, Sürgündeki Filipin Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Seçildi. Kang, Çin Birliklerini Yenmeye Yardım Etmek İçin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ile Temasa Geçti, Haberler Güneydoğu Asya'ya Yayıldığında, Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) Çin Komünist Rejimini Sonlandırmak İçin de Katıldı. Daha sonra BM, Filipinler'i İşgal Ettikten Sonra Çin Halk Cumhuriyeti'ni Üye Ülkelerden Attı


Star Wars'ın Eski Cumhuriyet Dönemi Anlatıldı

Eski Cumhuriyet dönemi, Skywalker destanındaki ilk filmden birkaç bin yıl önce geçiyor. Star Wars: Bölüm I - Phantom Menace. Şimdi Eski Cumhuriyet olarak adlandırılan hükümetin erişimi zaman geçtikçe genişledi ve sonunda başkentini Coruscant gezegeninde kurdu. Eski Cumhuriyet'in ilk günlerinde, Jedi'ın bir fraksiyonu, Güç'ün karanlık tarafını benimsemek için Jedi Düzeni'nden ayrıldı, Düzen tarafından yasaklanan bir uygulamaydı. Bu, Sith'in doğuşuna ve Jedi ile Sith arasında Yüz Yıl Karanlığı olarak bilinen bir savaşa yol açtı. Çatışmanın sonunda, Jedi galip geldi ve Sith'ler sürgün edildi.

Kısa bir süre sonra Jedi Düzeni, Coruscant'ta Jedi Tapınağı'nı inşa etti ve Eski Cumhuriyet ile yakın ilişkiler geliştirdi ve sonraki yüzyıllarda galakside barışın sağlanmasına yardımcı oldu. Eski Cumhuriyet'in yolları onları Mandaloryalılar ve Zygerrianlar gibi diğer uygarlıklarla çatışmaya soktu. Eski Cumhuriyet için daha da karmaşık olan meseleler, uzun süren yokluklarında gizlice yeniden inşa edilen ve daha da güçlenen Sith'in dönüşüydü. Sayısız düşmanlarıyla sürekli savaşlar, sonunda Eski Cumhuriyet'i dize getiren şeydi. Klasiklerin odak noktası olan bu çatışmalardan biriydi. Eski Cumhuriyet Şövalyeleri artık resmen Darth Revan'ın hikayesini anlatan video oyunu Yıldız Savaşları kanon. Sonunda, Jedi, Darth Bane'in İkili Yönetim kurması sayesinde hayatta kalan Sith'i yendi ve Eski Cumhuriyet'in yerini Galaktik Cumhuriyet aldı.


Jefferson ve Yeni Cumhuriyet

Amerika Birleşik Devletleri'ni yaratmanın üç ana adımı vardı. İlk adım 13 Amerikan kolonisinin İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasıydı. İkinci adım, 13 koloniyi merkezi bir hükümet ve güçlü devlet haklarına sahip 13 eyalete dönüştürmekti. Üçüncüsü ve belki de en zoru, 13 devleti bir monarşi veya kral tarafından yönetim yerine halk tarafından ve halk için yönetimi - bir cumhuriyeti - kabul etmeye ikna etmekti. Bu üç adımdan birini gerçekleştirmek kolay değildi.

Adım bir: İngiltere'den bağımsızlık mı? Tüm sömürgeciler bağımsızlık istemedi. Kurucu babalar sadece o zamanlar dünyanın en güçlü ulusunu yenmek zorunda kalmadılar, aynı zamanda İngiltere'den kopmak istemeyen Amerikan sömürgecilerini ikna etmek, görmezden gelmek veya yenmek zorunda kaldılar. Bu mücadeleye Kurtuluş Savaşı diyoruz.

İkinci adım: Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi yendi. 13 koloni 13 eyalet olarak bir araya geldi. İlk anayasa girişimi olan Konfederasyon Maddeleri, tek tek devletlere çok fazla güç verdi ve merkezi bir hükümete yeterli yetki vermedi. Bu ilk anayasa başarılı olmadı. Makaleler çok zayıftı.

Adım üç : Maddeler Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ve Haklar Bildirgesi ile değiştirilmiştir. Anayasa, Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin üç şubeyle nasıl çalışacağını ortaya koydu - Yasama Şubesi (Kongre), Yürütme Şubesi (Basın, Başkan Yardımcısı ve Kabine) ve Yargı Şubesi (Federal ve Yüksek Mahkemeler). her şubenin açık bir şekilde belirtilmiştir. Anayasa ayrıca, bir dalın çok güçlü hale gelmemesi için bir kontrol ve denge sistemi içeriyordu. Daha fazla güvence ve birey ve devlet hakları güvencesi içeren bir Haklar Bildirgesi eklendi. 13 eyaletin tümü bu yeni Anayasa'yı yasa haline getirmeyi kabul etti. Bu hükümet vizyonu sadece işe yaramadı, bugün hala yürürlükte.

Yeni Arazinin Eklenmesi: Thomas Jefferson'ın (Bağımsızlık Bildirgesi'nin çoğunun yazarı ve 3. ABD Başkanı) yönetimi altında, Fransa'nın Napolyon'undan arazi satın alındı, o kadar çok arazi ABD'nin büyüklüğü 1803'te ikiye katlandı. Biz buna Louisiana diyoruz. Satın almak. Satıştan sonra, şu anda Birleşik Devletler hükümetine ait olan bu devasa arazinin adı Louisiana Federal Bölgesi olarak değiştirildi. Lewis ve Clark keşif ekibi, buldukları şeyle dolup taşan bu uçsuz bucaksız yeni toprakları keşiflerinden döndükten sonra, insanlar batıya doğru hareket etmeye başladılar.

Böylece, çok kısa bir süre içinde, Ben Franklin, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, George Washington ve diğerleri gibi inanılmaz liderlerin yönetimi altında Amerika Birleşik Devletleri doğdu, örgütlendi ve iki katına çıktı.


Hayırsever Dernekler

Hayırsever toplumlar, on dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Amerikan manzarasının yeni ve göze çarpan bir özelliğiydi. Başlangıçta ruhların kurtuluşuna adanan, sonunda her tür toplumsal hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik olsa da, hayırsever toplumlar, evanjelik hareketin, özellikle de din değiştirmeden kaynaklanan "aktivizm"in ürettiği olağanüstü enerjilerin doğrudan sonucuydu. Presbiteryen evangelist Charles G. Finney, "Tanrı'nın lütfunun kanıtı," diye ısrar etti, "bir kişinin başkalarına karşı yardımseverliğiydi." Evanjelik kurum, ulusu Hıristiyanlaştırmak için bu güçlü gönüllü, ekümenik hayırsever toplumlar ağını kullandı. Bu örgütlerin en eskisi ve en önemlisi, çabalarını günahkarların yeni doğuma dönüştürülmesine veya dönüşümlerin meydana gelebileceği koşulların (ılımlılık toplumlarının aradığı ayıklık gibi) yaratılmasına odakladı. 1826-1827'deki en büyük altı dernek, din değiştirmeyle doğrudan ilgiliydi: American Education Society, American Board of Foreign Missions, American Bible Society, American Sunday-School Union, American Tract Society ve American Home Missionary Society. .

Dini Edebiyatın Dağılımı

1825'te kurulan American Tract Society, ondokuzuncu yüzyılın ilk on yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişen çok sayıda hayırsever toplum arasında en etkili olanlardan biriydi. Tract Society, burada gösterilene benzer binlerce ailenin çabalarıyla, alıcılarını dönüştürmeyi ve alkolizm ve kumar gibi dönüşümü engelleyen sosyal ahlaksızlıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan ulusu evanjelik broşürlerle doldurdu. Varlığının ilk on yılında American Tract Society'nin 35 milyon evanjelik kitap ve broşür dağıttığı tahmin edilmektedir.

Aile broşürleri dağıtıyor. Anderson tarafından gravür Amerikan Yolu Dergisi, Ağustos 1825. American Tract Society, Garland, Teksas (205)

Evanjelik yolları, Amerikan Yolu Derneği. [Kaydedildiniz.] YA Broşür Koleksiyonu. Nadir Kitaplar ve Özel Koleksiyonlar Bölümü, Kongre Kütüphanesi (201)

Evanjelik yolları, Amerikan Yolu Derneği. [Sonsuz ceza.] YA Broşür Koleksiyonu. Nadir Kitaplar ve Özel Koleksiyonlar Bölümü, Kongre Kütüphanesi (202)

Evanjelik yolları, Amerikan Yolu Derneği. [Sebt okulu çocuklarının velilerine.] YA Broşür Koleksiyonu. Nadir Kitaplar ve Özel Koleksiyonlar Bölümü, Kongre Kütüphanesi (203)

Evanjelik yolları, Amerikan Yolu Derneği. [Kayıpların sefaleti.] YA Broşür Koleksiyonu. Nadir Kitaplar ve Özel Koleksiyonlar Bölümü, Kongre Kütüphanesi (204)

Bu öğeye yer işareti koyun: //www.loc.gov/exhibits/religion/rel07.html#obj201

Denizcilere Misyon

On dokuzuncu yüzyıl Amerika'sındaki misyoner toplumlar, hemcinslerini dönüştürmek için çevrilmemiş hiçbir taş veya gözetimsiz hiçbir yer bırakmadı. Bu kilise, New York Genç Erkekler Kilisesi Misyoner Cemiyeti tarafından ziyarete gelen denizcilere hizmet etmek üzere inşa edilmiştir. Benzer bir tasarıma göre inşa edilmiş yüzen bir kilise, Philadelphia sahilinde demirlendi.

Bu öğeye yer işareti koyun: //www.loc.gov/exhibits/religion/rel07.html#obj206

Eski Kuzeybatıya Görevler

Evanjelik topluluk, batıya doğru genişlemenin sözde zararlı ahlaki etkisi konusunda son derece endişeliydi. Sonuç olarak, seyyar batılı nüfusa hizmet etmek üzere bakanlar göndermek için yoğun çabalar sarf edildi. Derginin bu sayısında ev misyonerAmerikan Ev Misyoner Cemiyeti'nin dergisinde, Wisconsin'in incelenen bölgelerinin bir haritası, Makedonyalı adam gibi, "[bakanların] derhal tedarik edilmesi gerektiğini" iddia eden "Green Bay'deki bir muhabirden" bir mektupla yayınlandı. talep edilmektedir." Topluluğun yürütme Komitesi, "Wisconsin'e İncil'in vaazını sağlamak için acil ve enerjik çaba sarf etmeye karar verdi.

Wisconsin'in incelenen kısmı. The Home Missionary'den harita, cilt XII, Kasım 1839. New York: N. Currier, c. 1839. Genel Koleksiyonlar, Kongre Kütüphanesi (208)

Bu öğeye yer işareti koyun: //www.loc.gov/exhibits/religion/rel07.html#obj208

Misyonerlerin Raporları

This table, compiled from data from the missionaries of the American Home Mission Society, reports on revivals in progress and other missionary activities under their auspices in 1841-1842.

Missionary Table from The Seventeenth Report of the American Home Missionary Society. New York: William Osborn, 1842. American Home Missionary Society Papers, Amistad Research Center, Tulane University, New Orleans (207)

Bookmark this item: //www.loc.gov/exhibits/religion/rel07.html#obj207

Circuit Preachinge

The Methodist Circuit rider, ministering to the most remote, inhospitable parts of the nation, was one of the most familiar symbols of the "evangelical empire" in the United States. The saddle bags, seen here, belonged to the Reverend Samuel E. Alford, who rode circuits in northwestern Virginia, eastern West Virginia, and western Maryland.

The Circuit Preacher. Engraving of a drawing by A. R. Waud, from Harper's Weekly, October 12, 1867. Copyprint. Prints and Photographs Division, Library of Congress (209)

Saddle bags. Leather, used c. 1872-1889. Lovely Lane Museum of United Methodist Historical Society, Baltimore (210)

Bookmark this item: //www.loc.gov/exhibits/religion/rel07.html#obj209

Religion Indispensable to Republican Government

Tocqueville's impression of American attitudes toward the relation of government and religion was formed on his tour of the United States in the early 1830s during the high tide of evangelicalism:

I do not know whether all Americans have a sincere faith in their religion for who can read the human heart? but I am certain that they hold it to be indispensable to the maintenance of republican institutions. This opinion is not peculiar to a class of citizens or to a party, but it belongs to the whole nation and to every rank of society.

Democracy in America. Alexis de Tocqueville, Translated by Henry Reeve. London: Saunders and Otley, 1835. Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress (211)

Bookmark this item: //www.loc.gov/exhibits/religion/rel07.html#obj211

A Thousand Years of Happiness

Time lines that traced sacred history from Adam and Eve to contemporary times were a popular form of religious art in earlier periods of American history. The one seen here, prepared by the well-known engraver, Amos Doolittle, states that in 1800 Americans entered a "fourth period" in which Satan would be bound for "1000 years" and the church would be in a "happy state."

The Epitome of Ecclesiastical History. Engraving by Amos Doolittle. New Haven: 1806. Rare Book and Special Collections Division, Library of Congress (212)


Videoyu izle: SUB สนทรพจนและการแสดง SDG ของ BTS.. เอาชนะโรคระบาดดวยคนรนอนาคต (Temmuz 2022).


Yorumlar:

 1. Kafele

  tek kelimede saçmalık

 2. Nall

  iyi anlıyorum. Soru seçimi hakkında yardımcı olabilirim.

 3. Abydos

  Evet, kalite muhtemelen çok değil ... Bakmayacağım.

 4. Tasi

  ok movie?

 5. Charley

  Bu ilginç. Bana söyle lütfen - nerede okuyabilirim?

 6. Charley

  Şimdi tartışmaya katılamam - çok meşgul. Geri döneceğim - mutlaka bu soru hakkındaki görüşümü ifade edeceğim.Bir mesaj yaz