Tarih Podcast'leri

Chaumont Antlaşması, 9 Mart 1814

Chaumont Antlaşması, 9 Mart 1814

Chaumont Antlaşması, 9 Mart 1814

İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya arasında, Napolyon'un Fransa'yı 1792 sınırlarıyla sınırlayan şartlarda barışı reddetmesi halinde, Napolyon'a karşı savaşı sonuna kadar sürdürme anlaşması.

Napolyon Ana Sayfa | Napolyon Savaşları Üzerine Kitaplar | Konu Dizini: Napolyon Savaşları


Chaumont Antlaşması

Bu, Büyük Britanya ile Avusturya arasındaki anlaşmadır. Aynı Şartları içeren antlaşmalar, aynen, aynı gün, sırasıyla Büyük Britanya ve Prusya ve Rusya arasında imzalandı. [2] Büyük Britanya ile Rusya ve Prusya arasındaki Antlaşmalar, yukarıdakilerle tamamen aynı terimlerle ifade edilmektedir. Bu nedenle Parlamento kayıtlarına eklenmezler. [3] Antlaşma Fransızca olarak hazırlanmıştır. ortak dil zamanda diplomasi. Anlaşma 9 veya 14 Mart'ta imzalandı, ancak tarihi 1 Mart'tı.

En kutsal ve bölünmemiş Üçlü Birlik adına.

Majesteleri Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığının Kralı, İmparatorluk ve Kraliyet Apostolik Majesteleri Avusturya İmparatoru, Macaristan ve Bohemya Kralı, Majesteleri Tüm Rusyaların İmparatoru ve Majesteleri Prusya Kralıdır. Fransız Hükümeti'ne Genel Barış yapılmasına ilişkin tekliflere ve Fransa'nın içerdiği Koşulları reddetmesi halinde, sefaletlere son vermek için sıhhatli bir amaç için girişilen bir Savaşın güçlü bir şekilde yürütülmesi için onları birleştiren bağları daha da yakınlaştırmak için Adil bir Güç dengesini yeniden kurarak ve aynı zamanda, eğer Yüce Allah onların barışçıl niyetlerini kutsasın, her girişimin önüne geçecek olan şeylerin düzenini korumanın araçlarını sabitlemeyi arzu ederse, gelecekteki sükûnetini güvence altına almaktır. çabalarının mutlu bir sonucu oldular, 4 Devletin her biri tarafından diğer 3 ülke ile ayrı ayrı imzalanan ciddi bir Antlaşma ile bu ikili angajmanı onaylamayı kabul ettiler.

Sonuç olarak, Majesteleri, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı Kralı, İmparatorluk ve Kraliyet Apostolik Majesteleri, Saygıdeğer Robert Stewart, Vikont Castlereagh, bir Sözü geçen Majestelerinin En Saygıdeğer Danışma Meclisi, Parlamento Üyesi, Londonderry Milis Alayı'ndan Albay ve Ins Dışişleri Bakanlığı Baş Sekreteri, &c., &c., &c ve İmparatorluk ve Kraliyet Apostolik Majesteleri, onun payı, Sieur Clement Wenceslaus Lothaire, Prens Metternich Winneburgh Ochsenhausen, Altın Post Şövalyesi, Aziz Stephen Nişanı Büyük Haçı, Rus Tarikatları Şövalyesi St. Andrew, St. Alexander Newsky ve St. Anne, Birinci Sınıf, Prusya Kara ve Kızıl Kartal Nişanı Şövalyesi, Wurtzburg St. Joseph Nişanı Büyük Haçı, Bavyera St.Hubert Nişanı Şövalyesi, Wurlemburg Altın Kartalı ve diğer birkaç kişiden, Chamberlain, Özel Meclis Üyesi, Devlet Bakanı, Konferanslar ve Dışişleri Bakanı.

Adı geçen Tam Yetkili Temsilciler, tam yetkilerini değiş tokuş ettikten sonra, usulüne uygun ve uygun biçimde bulundular, aşağıdaki Maddeler üzerinde anlaşmışlardır:

Sanat. I. Yukarıda adı geçen Yüksek Sözleşmeci Taraflar, işbu Antlaşma ile ciddi bir şekilde angaje olurlar ve Fransa'nın şimdi önerdiği Barış Koşullarına katılmayı reddetmesi durumunda, buna karşı Savaşın şiddetle kovuşturulması için kendi Devletlerinin tüm araçlarını uygulamaya koymayı taahhüt ederler. Kendileri ve Avrupa için, koruması altında tüm Milletlerin hak ve özgürlüklerinin oluşturulabileceği ve güvence altına alınabileceği bir Genel Barış elde etmek için onları mükemmel bir uyum içinde kullanmak ve kullanmak.

Bu angajman, çeşitli Devletlerin Düşmana karşı bulundurulacak birlik sayısı ile ilgili olarak halihazırda akdetmiş oldukları Şartları hiçbir şekilde etkilemeyecektir ve İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya Mahkemelerinin işbu Antlaşma ile giriştikleri anlaşılmaktadır. her biri, ortak Düşmana karşı aktif hizmette istihdam edilmek üzere, garnizonlar hariç 150.000 etkili adamı sahada tutmak.

II. Yüksek Akit Taraflar, karşılıklı olarak, ortak Düşman ile ayrı ayrı müzakere etmemeye veya Barış, Ateşkes veya Sözleşme imzalamamaya değil, ortak rıza ile taahhüt ederler. Ayrıca, karşılıklı olarak anlaşılan ve üzerinde anlaşmaya varılan Savaşın amacına ulaşılıncaya kadar Silahlarını bırakmamayı taahhüt ederler.

III. Bu büyük amacı yerine getirmek için en hızlı ve kararlı bir şekilde katkıda bulunmak için, Britanya Majesteleri, 3 Güç arasında eşit oranlarda bölünecek 1814 yılı hizmeti için 5.000.000 £ Sübvansiyon sağlamayı taahhüt eder: ve O'nun dedi ki: Ayrıca, Majesteleri, her yıl 1 Ocak'tan önce, İmparatorluk ve Kraliyet Majesteleri ile, (Tanrı korusun) Savaşın bu kadar uzun süre devam etmesi durumunda, sonraki yıl boyunca sağlanacak ek Yardımları düzenlemeyi vaat ediyor.

Yukarıda şart koşulan 5.000.000 £ tutarındaki Sübvansiyon, Londra'da, aylık taksitler halinde ve eşit oranlarda, aynısını almaya tam olarak yetkili olan ilgili Devletlerin Bakanlarına ödenecektir.

Yılın sona ermesinden önce Müttefik Kuvvetler ile Fransa arasında Barışın imzalanması halinde, 5.000.000 Sterlin ölçeğinde hesaplanan Sübvansiyon, Kesin Antlaşmanın imzalandığı ayın sonuna kadar ödenecektir ve Britanya Majesteleri, ayrıca, Askerlerinin kendi Sınırları içinde geri dönüş masraflarını karşılamak için, öngörülen Sübvansiyonun üzerinde Avusturya ve Prusya'ya 2 ay ve Rusya'ya 4 ay ödemeyi vaat ediyor.

IV. Yüksek Akit Taraflar, sırasıyla, Ordularına komuta eden Generallere, Hükümetleri ile yazışmalarına izin verilecek Subaylara, Askeri olaylar ve askeri olaylarla ilgili her şeyi bildirmek amacıyla akredite etme hakkına sahip olacaklardır. Ordular.

V. Yüksek Akit Taraflar, Fransa ile bir Barışın imzalanması konusunda, Avrupa'ya ve karşılıklı olarak Barış'ın devamını güvence altına almak için en uygun araçlar konusunda birlikte hareket etme konusunda kendilerinde karar kıldılar. Bu tür bir Pasifikleştirmeden kaynaklanan işlerin düzenini ihlal etmek için Fransa'nın yapabileceği her türlü girişime karşı Avrupa'daki ilgili Devletlerin korunması için gecikmeksizin savunma angajmanlarına.

VI. Bunu gerçekleştirmek için, Yüksek Sözleşmeci Taraflardan birinin Fransa tarafından bir saldırı ile tehdit edilmesi durumunda, diğerlerinin dostane müdahale yoluyla bunu önlemek için en yoğun çabalarını göstereceklerini kabul ederler.

VII. Bu çabaların sonuçsuz kalması durumunda, Yüksek Akit Taraflar, her biri 60.000 askerden oluşan saldırıya uğrayan Devletin yardımına koşma sözü verirler.

Sanat. VIII. Bu yardımcı birlikler sırasıyla elli bin piyade ve on bin süvari, bir topçu treni ve birlik sayısı oranında mühimmattan oluşacaktır: saldırıya uğrayan veya tehdit edilen yetkinin talep edilmesinden itibaren en geç iki ay içinde

IX. Savaş Yerinin durumu veya diğer koşullar, Büyük Britanya'nın öngörülen süre içinde İngiliz Birliklerinde öngörülen Yardımları sağlamasını ve aynı şeyi bir Savaş kuruluşunda sürdürmesini zorlaştırabileceğinden, Britanya Majesteleri, İhtiyacı olan yabancı birliklere birliklerini maaşında vermek veya bu Güce yıllık olarak Piyade için adam başına 20 sterlin ve süvari için 30 sterlin tutarında bir miktar para ödemek, şart koşulan Yardım sağlanıncaya kadar. eksiksiz olmak.

Bu yardımı Büyük Britanya tarafından sağlama şekli, her özel durumda, Britanya Majesteleri ile tehdit edilen veya saldırıya uğrayan Güç arasında, talep yapılır yapılmaz dostane bir şekilde çözülecektir: Kuvvetler konusunda aynı ilke benimsenecektir. Britanya Majesteleri, bu Antlaşmanın 1. Maddesi ile sağlamayı taahhüt eder.

X. Muavin Ordu, ihtiyacı olan Devletin Ordu Başkomutanının emri altında olacak ve kendi Generali tarafından komuta edilecek ve tüm askeri harekatlarda Savaş kurallarına göre kullanılacaktır. Yardımcı Ordu'nun ücreti, ihtiyaç duyan Devlet tarafından karşılanacak, erzak ve yiyecek ve benzeri tayınlar ve kısımlar ile mahalleler, Yardımcı Ordu kendi Sınırını geçer geçmez ve ihtiyaç duyan Devlet tarafından sağlanacaktır. söz konusu Güç ile aynı temel üzerinde, kendi Birliklerini sahada veya mahallelerde bulunduracak veya tutacaktır.

XI. Birliklerin disiplini ve idaresi yalnızca kendi Komutanlarına bağlı olacak, ayrılmayacaklar. Düşmandan alınan ganimetler ve ganimetler, onları alan Birliklere ait olacaktır.

XII. Öngörülen Yardımların miktarı, davanın zarureti için yetersiz bulunursa, Yüksek Akit Taraflar, sağlamak için gerekli görülebilecek ek Yardımlarla ilgili olarak, zaman kaybetmeden, bir gizli düzenleme yapmayı kendi kendilerine saklı tutarlar.

XIII. Yüksek Akit Taraflar, karşılıklı olarak düşmanlığa girişecekleri takdirde, öngörülen Yardımları sağlamaları, talep eden Taraf ve çağrılan Taraflar ve Savaşta Muavin olarak hareket etmeleri sonucunda Barışı yapmayacağını, ancak ortak rıza.

XIV. İşbu Antlaşma ile akdedilen Sözleşmeler, Yüksek Akit Tarafların diğer Devletlerle yapmış olabilecekleri taahhütlere halel getirmeyecek ve aynı faydalı sonucu elde etmek amacıyla diğer Devletlerle yeni sözleşmeler kurmalarını engellemeyecektir.

XV. Yukarıda belirtilen Savunma Taahhütlerini daha etkili kılmak için, Yüksek Akit Taraflar, Fransız işgaline en çok maruz kalan Güçleri ortak savunmaları için birleştirerek, bu Güçleri işbu Savunma İttifakı Antlaşması'na katılmaya davet etmeye girişirler.

XVI. Amacı Avrupa'nın dengesini korumak, Devletlerinin huzurunu ve bağımsızlığını güvence altına almak ve uzun yıllar boyunca Dünya'yı perişan eden istilaları önlemek olan işbu Savunma İttifakı Antlaşması'nı, Yüksek Akit Taraflar genişletmeyi kabul ettiler. süresi 20 yıla kadar, imza tarihinden itibaren tarih almak ve koşulların gerektirmesi halinde, sona ermesinden 3 yıl önce, geçici olarak uzatılması konusunda uzlaşmayı kendilerine saklıyorlar.

XVII. İşbu Antlaşma onaylanacak ve Onaylar 2 ay içinde veya mümkünse daha kısa sürede teati edilecektir.

Buna tanıklık etmek üzere, ilgili Tam Yetkili Temsilciler aynısını imzalamışlar ve oraya Silah Mührü'nü iliştirmişlerdir.

Rabbimizin 1814 yılında 1 Mart'ta Chaumont'ta yapılmıştır.

Büyük Britanya ve Rusya arasındaki Ek Madde.— Chaumont, 1 Mart 1814.

Britanyalı Majesteleri, şu anda İngiltere Limanlarında bulunan Rus Filosunun ve Mürettebatlarının bakımını sağlamak için 1814 yılı için uğraşıyor. Masrafın 500.000 sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Fransa ile Barış yapılması veya söz konusu filonun yıl içinde Rusya'ya dönüşünde ayrılması durumunda, Britanya Majesteleri, Barış İmzasının imzalandığı günden itibaren 4 ay boyunca bu filonun bakımını sağlayacaktır. veya Filonun İngiltere Limanlarından ayrılması.

Bu Ek Madde, bu günün Antlaşma Patentine kelimesi kelimesine eklenmiş gibi aynı kuvvet ve geçerliliğe sahip olacaktır.

Onaylanacak ve Onaylar aynı zamanda teati edilecektir.

Buna tanık olarak, ilgili Tam Yetkili Temsilciler aynısını imzaladılar ve ona Silah Mührünü yapıştırdılar.


Chaumont Antlaşması, 9 Mart 1814 - Tarih


Napolyon Savaşları Zaman Çizelgesi - Yıl 1814


9 Mart 1814
Chaumont Antlaşması . Bu, ortak düşmanları Fransa'ya karşı birlik olmaya yemin eden Avusturya, Büyük Britanya, Prusya ve Rusya arasındaki bir ittifak anlaşmasıdır.

3 Nisan 1814
Fransa'nın yeni Savunma Bakanı Pierre, Kont Dupont de l' tang . Başarılı Henri-Jacques-Guillaume Clarke .

6 Nisan 1814
Napolyon feragatini imzalar. Louis XVIII saltanat sürer.

Bu Napolyon'un ilk tahttan çekilmesidir. 22 Haziran 1815'te geri dönecek ve ikinci ve son tahttan çekildiğini ilan edecek.

Yarımada Savaşı sona erer. 2 Mayıs 1808'de başlamıştı.

12 Nisan 1814
Napolyon zehir yardımıyla intihara kalkışır. Ama geceleri midesi bulanıyor.

13 Nisan 1814
Napolyon Fontainebleau Antlaşması'nı imzalar.

20 Nisan 1814
Napolyon teslim eder Eski Muhafız konuşmasına veda .

24 Nisan 1814
Louis XVIII, Fransız anakarasına varır.

28 Nisan 1814
Frjus'ta, Napolyon panoları yılmaz, onu Elba'ya getirecek bir İngiliz firkateyni.

3 Mayıs 1814
Louis XVIII Paris'e geldi. NS İlk Burbon Restorasyonu başlar.

4 Mayıs 1814
Napolyon sürgün yeri Elba'ya varır. Portoferraio'ya iniyor.

30 Mayıs 1814
Paris'in İlk Barışı , veya Paris'in İlk Antlaşması . Fransa ve Müttefikler (Portekiz, Avusturya, Prusya, Büyük Britanya, Rusya ve İsveç) arasındaki barış anlaşması. İspanya, 20 Temmuz 1814'te Fransa ile ayrı bir antlaşma imzalayacak.

Birinci Paris Barışı, Fransız sınırlarını 1792'de yürürlükte olan sınırlar olarak tanımladı.

Ancak, Napolyon'un dönüşü nedeniyle, İkinci Paris Barışı gerekli hale gelecektir. 20 Kasım 1815'te imzalanacak. Bu ikinci antlaşma Fransa için birinci antlaşmadan daha ağır şartlar taşıyacaktır.

4 Haziran 1814
için görevde son gün Kolordu Hukuku. 1 Ocak 1800'den beri yürürlükteydi.

Anayasa Şartı (Charte Anayasanelle) kabul edildi.

20 Temmuz 1814
İspanya ve Fransa, Paris'te bir barış anlaşması imzaladı.

18 Eylül 1814
NS Viyana Kongresi toplanır. Henüz tüm delegeler gelmedi. Bu kongre 9 Haziran 1815 tarihine kadar toplanacaktır.

3 Aralık 1814
Fransa'nın yeni Savunma Bakanı Jean de Dieu Soult, Dalmaçya Dükü . Başarılı Pierre, Kont Dupont de l' tang .

24 Aralık 1814
NS Gent Antlaşması biter 1812 Savaşı . Ancak bu anlaşmanın haberlerinin ilgili her askere ulaşması biraz zaman alacaktır. Bu arada savaş 17 Şubat 1815'e kadar devam edecek.


 • Artz, Frederick B. (1934), Tepki ve Devrim: 1814–1832, P. 110
 • Chandler, David (1999), Napolyon savaşları sözlüğü, Wordsworth sürümleri
 • Schroeder, Paul W. (1996), Avrupa Siyasetinin Dönüşümü 1763–1848, Clarendon Press, s. 501–4 - çevrimiçi ileri diplomatik tarih
 • Fransa'nın barış antlaşmaları
 • Birleşik Krallık Antlaşmaları (1801-1922)
 • Napolyon Savaşları anlaşmaları
 • Avusturya'da 1814
 • Fransa'da 1814
 • Avusturya İmparatorluğu Antlaşmaları
 • Birinci Fransız İmparatorluğu'nun Antlaşmaları
 • Prusya Krallığı Antlaşmaları
 • 1814 Prusya'da
 • Rusya'da 1814
 • Birleşik Krallık'ta 1814
 • Haute-Marne
 • 1814 antlaşmaları
 • İngiliz hukukunda 1814
Bu makaleyi geliştirmeye yardımcı olun

Telif hakkı ve kopyalama Dünya Kütüphane Vakfı. Her hakkı saklıdır. Project Gutenberg'den gelen e-Kitaplar, Dünya Kütüphane Vakfı tarafından desteklenmektedir.
bir 501c(4) Üyesinin Kar Amacı Gütmeyen Destek Kuruluşudur ve herhangi bir devlet kurumu veya departmanına bağlı DEĞİLDİR.


İçindekiler

Haziran 1812'de Napolyon, İmparator I. Alexander'ı Kıta Sisteminde kalmaya zorlamak için Rusya'yı işgal etti. NS Grande Armée650.000 kadar erkekten oluşan (kabaca yarısı Fransız, geri kalanı müttefiklerden veya tebaa bölgelerinden gelen) 23 Haziran 1812'de Neman Nehri'ni geçti. Rusya bir Vatanseverlik Savaşı ilan ederken, Napolyon "İkinci Polonya Savaşı" ilan etti. ". Ancak işgal kuvveti için yaklaşık 100.000 asker tedarik eden Polonyalıların beklentilerine karşı ve Rusya ile daha fazla müzakere yapmayı düşünerek, Polonya'ya herhangi bir taviz vermekten kaçındı. Rus kuvvetleri geri çekildi ve iki ordunun yıkıcı bir savaşa girdiği Borodino'da (7 Eylül) savaşa kadar işgalcilerin kullanabileceği her şeyi yok etti. Fransa'nın taktik bir zafer kazanmasına rağmen, savaş sonuçsuz kaldı. Savaşın ardından Ruslar geri çekildi ve böylece Moskova'ya giden yol açıldı. 14 Eylül'e kadar Fransızlar Moskova'yı işgal etmişlerdi, ancak şehri neredeyse boş buldular. I. Aleksandr (Batı Avrupa standartlarına göre savaşı neredeyse kaybetmesine rağmen) teslim olmayı reddetti, Fransızları terkedilmiş Moskova şehrinde çok az yiyecek veya barınak (Moskova'nın büyük bir kısmı yanmıştı) ve kış yaklaşıyordu. Bu koşullar altında ve zafere giden net bir yolu olmayan Napolyon, Moskova'dan çekilmek zorunda kaldı.

Böylece, Başkomutan Mihail Kutuzov liderliğindeki Rus ordusunun sürekli saldırısı altındayken, geri çekilen ordunun yiyecek eksikliği, firarlar ve giderek sertleşen kış havası nedeniyle artan bir baskı altında kaldığı, feci Büyük Geri Çekilme başladı ve diğer milisler. Büyük Ordu'nun toplam kayıpları, savaş, açlık ve dondurucu hava koşulları sonucunda en az 370.000 kayıp ve 200.000 kişi ele geçirildi. Kasım ayına kadar, yalnızca 27.000 fit asker Berezina Nehri'ni yeniden geçti. Napolyon şimdi Paris'e dönmek ve ilerleyen Ruslara karşı Polonya savunmasını hazırlamak için ordusunu terk etti. Durum, ilk başta göründüğü kadar vahim değildi, Ruslar da yaklaşık 400.000 adam kaybetmişti ve orduları da benzer şekilde tükenmişti. Bununla birlikte, daha kısa tedarik hatları avantajına sahiptiler ve ordularını Fransızlardan daha hızlı doldurabildiler, özellikle de Napolyon'un süvari ve vagon kayıplarının yeri doldurulamaz olduğu için.

Rusya, İngiltere ve İsveç ittifak kurdu

1812'nin başında İngiltere sekiz yıldır Fransa ile savaş halindeydi ve üç yıldan fazla bir süredir Yarımada Savaşı'nda Portekiz ve İspanyolların yanında savaşıyordu. Sırasıyla 1807 ve 1810'a kadar Napolyon'a karşı çıkan Rusya ve İsveç, İngiltere'ye karşı onun Kıta Sistemine katılmak zorunda kalmış, ancak onunla gizli ticaret yapmaya devam etmişti. 9 Ocak 1812'de Fransız birlikleri, Kıta Sistemini ihlal eden İsveç'ten Birleşik Krallık ile yasadışı ticareti sona erdirmek için İsveç Pomeranya'sını işgal etti. İsveç mülklerine el konuldu ve İsveçli subaylar ve askerler esir alındı. Buna karşılık, İsveç tarafsızlığını ilan etti ve 5 Nisan'da Fransa ve Danimarka-Norveç'e karşı Rusya ile Saint Petersburg'un gizli Antlaşmasını imzaladı. 18 Temmuz'da Örebro Antlaşması, İngiltere ve İsveç ile İngiltere ve Rusya arasındaki savaşları resmen sona erdirdi ve Rusya, İngiltere ve İsveç arasında bir ittifak kurdu. Napolyon Haziran 1812'de Moskova'ya yürüdüğünde, ne İngiltere ne de İsveç Rusya'ya doğrudan askeri destek sağlayamadı, ancak aynı ay İngiliz ve İspanyol orduları orta İspanya'ya ilerleyip Salamanca'da Fransızları yendi ve Madrid'i ele geçirdi. 230.000 Fransız ordusu. İngiltere ayrıca Rus savaş çabalarını sübvanse etmeye yardım ederken, eski Fransız Mareşal Jean Baptiste Bernadotte olan İsveç Veliaht Prensi Charles John, İskender ile bir dostluk kurdu ve ona Fransızları nasıl yeneceği konusunda ahlaki destek, stratejik ve taktik tavsiyeler verdi. Napolyon'un kendisi hakkında değerli bilgiler (Genişletilmiş İmparatorluk Ailesi'nin bir üyesi olarak Napolyon ile çok fazla teması olmuştur). Ancak Rusya, yalnızca kendi topraklarında Fransız saldırısının yükünü taşıyordu. [3]

Fransız Grande Armée 18/19 Ekim 1812'de Moskova'dan çekildikten ve aşırı soğuk, yiyecek kıtlığı ve tekrarlanan Rus saldırıları nedeniyle ağır kayıplar verdikten sonra, Napolyon eskisi kadar yenilmez görünmüyordu. 14 Aralık'ta, son Fransız birlikleri Rus topraklarından ayrılmıştı ve Paris'in müttefikleri ciddi bir şekilde isyanı ve Çar'ın yanına katılmayı düşünüyorlardı.

Prusya'nın İhaneti

Tauroggen Konvansiyonu, 30 Aralık 1812'de Tauroggen'de (şimdi Tauragė, Litvanya), Prusya birlikleri adına (Rusya'nın işgali sırasında Grande Armée'yi artırmak zorunda kalan) Generalleutnant Ludwig Yorck von Wartenburg arasında imzalanan bir ateşkesti ve Rus Ordusu'ndan General Hans Karl von Diebitsch tarafından. Tilsit Antlaşması'na göre (9 Temmuz 1807) Prusya, Napolyon'un Rusya'yı işgalini desteklemek zorundaydı. Bu, Rus hizmetine katılan Carl von Clausewitz gibi bazı Prusyalıların Fransızlara hizmet etmekten kaçınmak için ordularını terk etmeleriyle sonuçlandı. Yorck'un en yakın Fransız şefi Mareşal MacDonald, Diebitsch birliklerinin önünde geri çekildiğinde, Yorck kendini izole edilmiş buldu. Bir asker olarak görevi yarıp geçmekti ama bir Prusyalı vatansever olarak durumu daha zordu. Anın bir kurtuluş savaşı başlatmak için uygun olup olmadığına karar vermek zorundaydı ve genç kurmay subaylarının coşkusu ne olursa olsun, Yorck'un kendi başının güvenliği konusunda hiçbir yanılsaması yoktu ve Clausewitz ile müzakere etti. Diebitsch ve Yorck tarafından imzalanan Tauroggen ateşkes Sözleşmesi, Prusya kolordusunu krallarının rızası olmadan "etkisizleştirdi". Haber Prusya'da büyük bir coşkuyla karşılandı, ancak Prusya Mahkemesi henüz maskeyi düşürmeye cesaret edemedi ve Yorck'un askeri mahkemeye kadar komutasını askıya alan bir emir gönderildi. Diebitsch, hamilinin kendi hatlarından geçmesine izin vermeyi reddetti ve general, Kalisch Antlaşması (28 Şubat 1813) kesinlikle Prusya'yı Müttefiklerin yanında yer aldığında nihayet aklandı.

Bu arada, Avusturya'nın Fransa ile ittifakı Şubat 1813'te sona erdi ve Avusturya daha sonra silahlı tarafsızlık konumuna geçti. [4] Yarım yıl sonra, Ağustos 1813'te Fransa'ya savaş ilan etmeyecekti.

Savaş beyanları Düzenle

3 Mart 1813'te Birleşik Krallık, İsveç'in Norveç'e yönelik iddialarını kabul ettikten sonra, İsveç Birleşik Krallık ile ittifaka girdi ve Fransa'ya savaş ilan etti ve kısa bir süre sonra İsveç Pomeranya'sını kurtardı. 17 Mart'ta, Prusya Kralı Frederick William III, tebaalarına silah çağrısı yayınladı. Bir Mein Volk, Fransa'ya da savaş ilan etti. İlk silahlı çatışma 5 Nisan'da Prusya-Rus kuvvetlerinin Fransız birliklerini yendiği Möckern Muharebesi'nde meydana geldi.

Bu arada Napolyon, Orta Avrupa'daki konumunu güçlendirmek için devam eden Yarımada Savaşı'ndan yaklaşık 20.000 asker çekti ve bu da İber kuvvetlerini zayıflattı ve Anglo-İspanyol-Portekiz saldırılarına karşı savunmasız bıraktı. 17 Mart 1813'te kardeşi İspanya Kralı Joseph Bonaparte Madrid'den çekildi ve bu kontrolü kaybettiğinin açık bir işaretiydi. Wellington, Mayıs sonunda Burgos'u alarak ve 21 Haziran'da Vitoria Muharebesi'nde Jourdan'ı kararlı bir şekilde yenerek kuzey İspanya'da 123.000 kişilik bir orduya liderlik etti. Mareşal Soult, büyük çaplı Pireneler Savaşı'nda (25 Temmuz - 2 Ağustos) gidişatı değiştirmeyi başaramadı.

Haziran ayında Birleşik Krallık koalisyona resmen katıldı. [5] Başlangıçta, Avusturya Fransa'ya sadık kaldı ve dışişleri bakanı Metternich, Fransa ile kıtadaki düşmanları arasında iyi niyetle bir barışa aracılık etmeyi amaçladı, ancak bedelin Ren Konfederasyonu'nun dağıtılması olduğu ortaya çıktı. Prusya ve Avusturya dışındaki tüm Alman devletlerinin Napolyon kontrolündeki birliği ve Fransa'nın Devrim öncesi sınırlarına dönüş. Napolyon, imparatorluğunu sona erdirecek böyle bir uzlaşmayla ilgilenmedi, bu nedenle Avusturya müttefiklere katıldı ve Ağustos 1813'te Fransa'ya savaş ilan etti.

1813 Bahar kampanyası

Napolyon, Rusya'ya gönderdiği kadar büyük yeni bir ordu yaratacağına söz verdi ve güçlerini hızla doğuda 30.000'den 130.000'e ve sonunda 400.000'e çıkardı. Napolyon, Lützen (Leipzig yakınlarında, 2 Mayıs) ve Bautzen'de (20-21 Mayıs 1813) Müttefiklere 40.000 zayiat verdi, ancak ordusu bu karşılaşmalar sırasında yaklaşık aynı sayıda adam kaybetti. Her iki muharebe de toplam 250.000'den fazla kuvvet içeriyordu - bu onları zaman içinde Napolyon Savaşlarının en büyük muharebeleri arasında yaptı. Napolyon'un süvarileri için at eksikliği, zaferlerini güçlü bir arayışla takip etmesine izin vermedi ve onu belirleyici sonuçlardan mahrum etti. [6]

Müttefikler kadar adam kaybetmesine rağmen, Napolyon'un zaferleri Prusyalıları ve Rusları büyük ölçüde demoralize etmişti. Kayıplar ağırdı ve Rus ve Prusya kuvvetleri darmadağındı. Her iki Müttefik ordusunun da doğudan ve Prusya askere alma depolarından gelen önemli takviyelere şiddetle ihtiyacı vardı. Birçok Rus subayı, Rusya'yı Fransızlardan kurtarma hedefine ulaşmış olarak Rusya'ya geri dönmek istiyordu. Prusyalı Frederick William, Fransa ile yenilenen bir savaşın her zaman şüpheli olduğunu düşünmüştü ve Lützen ve Bautzen'deki iki yenilgi onu barışı yeniden düşünmeye yöneltmişti. Dahası, Prusyalılar ve Ruslar, Avusturyalıları savaşa sokmaktan umutluydular ve savaşta bir mola onlara Viyana ile müzakere etme zamanı verecekti. Napolyon'un bir başka zaferi, yalnızca Ruslar ve Prusyalılar en dipte oldukları için değil, aynı zamanda 150.000 askeriyle Avusturyalılar, Fransa ile başka bir savaşın olacağının yeterli kanıtı olarak kesin bir Fransız zaferini gördükleri için olumlu bir barışa yol açmış olabilir. en istenmeyen. [7]

Bununla birlikte, Prusyalılar ve Ruslar üzerindeki iki zafere rağmen, Fransız kayıpları ağırdı ve süvarileri için kronik at eksikliği, Napolyon'un zaferlerini tam olarak kullanamayacağı ve Austerlitz veya Friedland ile aynı damarda kesin bir yenilgiye uğratamayacağı anlamına geliyordu. Napolyon'un yeni ordusu yeni askerlerle doluydu, pek çok ihtiyaçtan yoksundu ve Fransa'dan uzun yürüyüşlerinden ve Napolyon'un hızlı manevralarından yorulmuştu. Fransızlar "bir yeniden yapılanma ve iyileşme dönemine çok ihtiyaç duyuyorlardı" ve Napolyon'un tükenmiş süvarileri için atlar almak ve daha fazla takviye getirmek için zamana ihtiyacı vardı. Bu nedenle Napolyon, Müttefiklerin durumu ağır olmasına rağmen Müttefikler tarafından sunulan ateşkese sıcak baktı. Mütareke sırasında, Avusturya Şansölyesi Metternich ile Napolyon'un Avusturyalılara karşı suçlamalar yağdırdığı ve şapkasını yere fırlatıp ayağıyla damgaladığı feci bir röportaj, Avusturya'nın Fransa'ya karşı koalisyona katılmasını sağladı. [8] Napolyon o zaman bunu bilmiyordu, ancak Müttefikler düşmanlıkların askıya alınmasından ondan çok daha fazlasını elde ettikleri için ateşkes ciddi bir hata olacaktı. [9]

Bu arada, 19 Mayıs 1813'te, 15.000 kişilik bir İsveç ordusu, Danimarka'nın şehri Napolyon için tutacaklarını ve Danimarka'yı Fransa'ya geri dönülmez bir şekilde bağlayacaklarını, Kuzey Almanya'da tam İsveç işbirliğini garanti edecek bir eylemin ardından, Bernadotte'nin emri olmadan Hamburg'u işgal etti. İsveç'in Hamburg'u işgali, zengin bir finans merkezine sahip olmak Napolyon'a bir darbe olduğu ölçüde, Müttefikler için hoş bir haber olarak geldi. Bununla birlikte, Bernadotte'nin birliklerini Müttefik hatlarından bu kadar uzağa genişletme konusundaki ilk şüpheleri, Mareşal Davout şehri geri almak için büyük bir Fransız kuvvetiyle Hamburg'a yaklaştığında doğrulandı. İsveçliler 26 Mayıs'ta sessizce geri çekildiler ve Davout, Napolyon'un 1814'te tahttan çekilmesinden sonra şehri işgal edecekti. Bu, Bahar'ın Pläswitz Ateşkes Antlaşması'ndan önceki son büyük eylemi olacaktı. [10]

Pläswitz Avusturya Mütarekesi koalisyona katıldı

Savaşanlar 4 Haziran 1813'ten 13 Ağustos'a kadar süren bir ateşkes ilan ettiler ve bu süre zarfında her iki taraf da Nisan ayından bu yana yaklaşık çeyrek milyon kayıptan kurtulmaya çalıştı. Bu süre zarfında Müttefik müzakereleri sonunda Avusturya'yı Fransa'ya karşı açık bir muhalefet haline getirdi (Prusya gibi, Avusturya 1812'de Fransa'nın nominal müttefikinden 1813'te silahlı tarafsızlığa geçmişti). İki ana Avusturya ordusu Bohemya ve Kuzey İtalya'da konuşlandı ve Müttefik ordularına 300.000 asker ekledi. Toplamda, Müttefiklerin Alman cephesinde 350.000 stratejik yedeğe sahip yaklaşık 800.000 cephe askeri vardı. Ateşkesin bir sonucu olarak, Avusturyalılar ve Rusya'nın devasa insan gücü rezervleri öne çıkarken, Fransızlar sayıca ilk avantajlarını kaybettiler. [11]

Napolyon, bölgedeki toplam imparatorluk güçlerini yaklaşık 650.000'e çıkarmayı başardı (yalnızca 250.000'i doğrudan komutası altındaydı, 120.000'i Nicolas Charles Oudinot'un altında ve 30.000'i Davout'un altındaydı). Ren Konfederasyonu, Napolyon'a kuvvetlerin geri kalanının büyük bir kısmını sağladı ve Saksonya ve Bavyera ana katkıda bulundu. Buna ek olarak, güneyde Murat'ın Napoli Krallığı ve Eugène de Beauharnais'in İtalya Krallığı'nın toplam 100.000 askeri silahlıydı. İspanya'da 150–200.000 Fransız askeri, yaklaşık 150.000'i bulan İspanyol ve İngiliz kuvvetleri tarafından sürekli olarak geri püskürtülüyordu. Böylece toplamda yaklaşık 900.000 Fransız askerine tüm cephelerde yaklaşık bir milyon civarında Müttefik birlik karşı çıktı (Almanya'da oluşturulan stratejik rezerv hariç).

Ateşkes sırasında, üç Müttefik egemen, Rusya'dan İskender, Prusya'dan Frederick Wilhelm ve İsveç'ten Bernadotte (o zamana kadar üvey babasının hastalığı nedeniyle Krallığın Regent'i) savaş çabalarını koordine etmek için Silezya'daki Trachenberg Kalesi'nde bir araya geldi. Müttefik kurmaylar, Bernadotte'nin bir Fransız generali olarak on beş yıllık deneyimini ve Napolyon'a aşinalığını bir kez daha kullandığı sefer için bir plan oluşturmaya başladı. [12] Sonuç, öncelikle Bernadotte ve Avusturya Genelkurmay Başkanı Mareşal Teğmen Joseph Radetzky tarafından kaleme alınan ve bir Fabian Stratejisi kullanarak Fransızları yıpratmaya çalışan, Napolyon'la doğrudan savaşmaktan kaçınan, düşmanlarını meşgul eden ve yenilgiye uğratan Trachenberg Planı oldu. mümkün olduğunda mareşaller ve Fransız İmparatoru köşeye sıkıştırılıp çok daha üstün sayılara karşı savaşa getirilinceye kadar Fransızları üç bağımsız orduyla yavaşça kuşattı. [13]

Konferansın ardından Müttefikler üç ordusunu ayağa kaldırdı: Mareşal Gebhard von Blücher komutasındaki 95.000 Prusyalı ve Rustan oluşan Silezya Ordusu, Kuzey Ordusu, 120.000 İsveçli, Rus, Prusyalı ve Mecklenburg'dan Alman birlikleri, Hansa bölgesi ve Kuzey Almanya, İsveç'in Veliaht Prensi Bernadotte'nin bağımsız komutası altında ve sahadaki birincil Müttefik kuvvet, Müttefik egemenler Alexander, Francis ve Frederick William'ın, Prens Karl tarafından komuta edilen 225.000 Avusturyalı ve Rus'tan oluşan Kampanyayı denetlediği von Schwarzenberg. [14] [15] [16]

Düşmanlıkların yenilenmesi Fransız kayıpları ve iltica eden müttefikler

Ateşkesin sona ermesinin ardından Napolyon, Dresden'de (26-27 Ağustos 1813) inisiyatifi yeniden kazanmış gibi görünüyordu ve burada Prusya-Rus-Avusturya kuvvetlerine dönemin en orantısız kayıplarından birini verdi. 26 Ağustos'ta, Prens von Schwarzenberg komutasındaki Müttefikler, Dresden'deki Fransız garnizonuna saldırdı. Napolyon, 27 Ağustos'un erken saatlerinde Muhafızlar ve diğer takviyelerle birlikte savaş alanına geldi ve Koalisyonun 215.000'ine yalnızca 135.000 adama sahip olmasına rağmen, Napolyon Müttefiklere saldırmayı seçti. Napolyon, Müttefik Sol Kanadı'nı çevirdi ve araziyi ustaca kullanarak, onu su basmış Weißeritz Nehri'ne tutturdu ve Koalisyon Ordusunun geri kalanından izole etti. He then gave his famed cavalry commander, and King of Naples, Joachim Murat leave to destroy the surrounded Austrians. The day's torrential rain had dampened gunpowder, rendering the Austrians' muskets and cannon useless against the sabers and lances of Murat's Cuirassiers and Lancers who tore the Austrians to shreds, capturing 15 standards and forcing the balance of three divisions, 13,000 men, to surrender.

The Allies were forced to retreat in some disorder having lost nearly 40,000 men to only 10,000 French. However, Napoleon's forces were also hampered by the weather and unable to close the encirclement the Emperor had planned before the Allies narrowly slipped the noose. So while Napoleon had struck a heavy blow against the Allies, several tactical errors had allowed the Allies to withdraw, thus ruining Napoleon's best chance at ending the war in a single battle. Nonetheless, Napoleon had once again inflicted a heavy loss on the primary Allied Army despite being outnumbered and for some weeks after Dresden Schwarzenberg declined to take offensive action. [17]

However at about the same time the French sustained several serious defeats, first at the hands of Bernadotte's Army of the North on 23 August, with Oudinot's thrust towards Berlin beaten back by the Prussians, at Großbeeren. At the Katzbach the Prussians, commanded by Blücher, took advantage of Napoleon's march toward Dresden to attack Marshal MacDonald's Army of the Bober. During a torrential rainstorm on 26 August, and due to conflicting orders and a breakdown of communications, MacDonald's several corps found themselves isolated from one another with many bridges over the Katzback and Neisse rivers destroyed by surging waters. 200,000 Prussians and French collided in a confused battle that degenerated into hand-to-hand combat. However, Blucher and the Prussians rallied their scattered units and attacked an isolated French corps and pinned it against the Katzbach, annihilating it forcing the French into the raging waters where many drowned. The French suffered 13,000 killed and wounded and 20,000 captured. The Prussians lost but 4,000 men. [18]

Napoleon himself, lacking reliable and numerous cavalry, was unable to prevent the destruction of a whole army corps, which had isolated itself pursuing the enemy following the Battle of Dresden without support, at the Battle of Kulm (29–30 August 1813), losing 13,000 men further weakening his army. Realizing that the Allies would continue to defeat his subordinates, Napoleon began to consolidate his troops to force a decisive battle. [19]

The French then suffered another grievous loss at the hands of Bernadotte's army on 6 September at Dennewitz where Ney was now in command, with Oudinot now as his deputy. The French were once again attempting to capture Berlin, the loss of which Napoleon believed would knock Prussia out of the War. However, Ney blundered into a trap set by Bernadotte and was stopped cold by the Prussians, and then routed when the Crown Prince arrived with his Swedes and a Russian corps on their open flank. [20] [21] This second defeat at the hands of Napoleon's ex-Marshal was catastrophic for the French, with them losing 50 cannon, four Eagles and over 20,000 men. [22] [23] Further losses occurred during the pursuit that evening, and into the following day, as the Swedish and Prussian cavalry took a further 13,000–14,000 French prisoners. [24] [25] Ney retreated to Wittenberg with the remains of his command and made no further attempt at capturing Berlin. Napoleon's bid to knock Prussia out of the War had failed as had his operational plan to fight the battle of the central position. Having lost the initiative, he was now forced to concentrate his army and seek a decisive battle at Leipzig. [26]

Compounding the heavy military losses suffered at Dennewitz, the French were now losing the support of their German vassal states as well. News of Bernadotte's victory at Dennewitz sent shock waves across Germany, where French rule had become unpopular, inducing Tyrol to rise in rebellion and was the signal for the King of Bavaria to proclaim neutrality and begin negotiations with the Austrians (on the basis of territorial guarantees and Maximillian's retention of his crown) in preparation of joining the Allied cause. [27] A body of Saxon troops had defected to Bernadotte's Army during the battle and Westphalian troops were now deserting King Jerome's army in large numbers. Following a proclamation by the Swedish Crown Prince urging the Saxon Army (Bernadotte had commanded the Saxon Army at the Battle of Wagram and was well liked by them) to come over to the Allied cause, Saxon generals could no longer answer for the fidelity of their troops and the French now considered their remaining German allies unreliable. Later, on 8 October 1813, Bavaria officially ranged itself against Napoleon as a member of the Coalition. [28]

Battle of Nations and the Frankfurt peace proposals Edit

Napoleon withdrew with around 175,000 troops to Leipzig in Saxony where he thought he could fight a defensive action against the Allied armies converging on him. There, at the so-called Battle of Nations (16–19 October 1813) a French army, ultimately reinforced to 191,000, found itself faced by three Allied armies converging on it, ultimately totalling more than 430,000 troops. Over the following days the battle resulted in a defeat for Napoleon, who however was still able to manage a relatively orderly retreat westwards. However, as the French forces were pulling across the White Elster, the bridge was prematurely blown and 30,000 troops were stranded to be taken prisoner by the Allied forces.

Napoleon defeated an army of his former ally Bavaria at the Battle of Hanau (30–31 October 1813) before pulling what was left of his forces back into France. Meanwhile, Davout's corps continued to hold out in its siege of Hamburg, where it became the last Imperial force east of the Rhine.

The Allies offered peace terms in the Frankfurt proposals in November 1813. Napoleon would remain as Emperor of France, but it would be reduced to its "natural frontiers". That meant that France could retain control of Belgium, Savoy and the Rhineland (the west bank of the Rhine River), while giving up control of all the rest, including all of Poland, Spain and the Netherlands, and most of Italy and Germany. Metternich told Napoleon these were the best terms the Allies were likely to offer after further victories, the terms would be harsher and harsher. Metternich aimed to maintain France as a balance against Russian threats, while ending the highly destabilizing series of wars. [29]

Napoleon, expecting to win the war, delayed too long and lost this opportunity by December the Allies had withdrawn the offer. When his back was to the wall in 1814 he tried to reopen peace negotiations on the basis of accepting the Frankfurt proposals. The Allies now had new, harsher terms that included the retreat of France to its 1791 boundaries, which meant the loss of Belgium and the Rhineland (in Germany). Napoleon adamantly refused. [30]

Following the Battle of Leipzig, Bernadotte and his Army of the North parted ways with the rest of the Coalition armies, determined to see the guarantees over the Danish cession of Norway to Sweden enforced. In December 1813, Bernadotte's Army, now some 65,000, composed only of Swedish and Russian troops following the secondment of the Prussian troops to Blücher's army, attacked the Danish Army in Holstein. [31] In a lightning campaign of only two weeks the Swedes subdued the Danes. General Anders Skjöldebrand defeated the Danes at Bornhöved on 7 December 1813. Three days later, the Danish Auxiliary Corps scored a minor victory at Sehested.

However, while the Danish victory managed to ensure the retreat of the main Danish army from immediate destruction, and brought about a three-week armistice, it could not change the course of war. Following a break-down of negotiations, the armistice concluded and on 14 January 1814 Bernadotte invaded Schleswig, swiftly invested and reduced its fortresses and occupied the entire province. The Danes, heavily outnumbered, could not prevent an Allied advance on Jutland or Copenhagen, and sued for peace. It would be the final chapter in the long and bloody history of conflicts between Sweden and Denmark with the former definitively victorious.

On 14 January 1814, the Treaty of Kiel was concluded between Sweden and Denmark–Norway. By the terms of the treaty, the Kingdom of Norway was to be ceded to the King of Sweden. However, the Norwegians rejected this, declaring independence and adopting their own constitution on 17 May. On 27 July, Bernadotte and his Swedish forces (the Russians parted ways after the Danish Campaign) invaded Norway with 70,000 well-trained, well-equipped men, many of whom were veterans of the Leipzig Campaign. Facing them were 30,000 Norwegian militia, who were short on equipment and training but full of patriotic ardor and acquitted themselves well in the face of overwhelming odds. [32] Following a short war, where the Norwegians fought well, winning battles at Lier and Matrand, but could not stop the Swedes from advancing, an armistice (the Convention of Moss) was concluded on 14 August. The terms of Union were generous to the Norwegians as Bernadotte and the Swedes had no wish to inaugurate the union of Sweden and Norway with further bloodshed. [33] Norway agreed to enter into a personal union with Sweden as a separate state with its own constitution and institutions, except for the common king and foreign service. The Union between Sweden and Norway was formally established on 4 November 1814, when the Parliament of Norway adopted the necessary constitutional amendments, and elected Charles XIII of Sweden as King of Norway.

With his primary goal of detaching Norway from Denmark and binding it with Sweden achieved, Bernadotte and his Army of the North played no further major role in the war against the French beyond occupying the Low Countries and masking the French forces still garrisoned in Fortresses throughout northern Germany. [34]

While events unfolded in the East, the Peninsular War in Iberia continued to be Napoleon's "Spanish ulcer" tying down hundreds of thousands of French soldiers. [35] In 1813, Arthur Wellesley, Duke of Wellington, finally broke the French power in Spain and forced the French to retreat. In a strategic move, Wellington planned to move his supply base from Lisbon to Santander. The Anglo-Portuguese forces swept northwards in late May and seized Burgos they then outflanked the French army, forcing Joseph Bonaparte into the valley of the River Zadorra. At the Battle of Vitoria, 21 June, the 65,000 French under Joseph were routed by 53,000 British, 27,000 Portuguese and 19,000 Spaniards. Wellington pursued and dislodged the French from San Sebastián, which was sacked and burnt.

The allies chased the retreating French, reaching the Pyrenees in early July. Marshal Soult was given command of the French forces and began a counter-offensive, dealing the allied generals two sharp defeats at the Battle of Maya and the Battle of Roncesvalles. Yet, he was put again onto the defensive by the British army and its Portuguese allies, lost momentum, and finally fled after the allied victory at the Battle of Sorauren (28 and 30 July).

In the Battle of the Pyrenees Wellington fought far from his supply line but won with a mixture of manoeuvre, shock and persistent hounding of the French forces.

On 7 October, after Wellington received news of the reopening of hostilities in Germany, the Coalition allies finally crossed into France, fording the Bidasoa river. On 11 December, a beleaguered and desperate Napoleon agreed to a separate peace with Spain under the Treaty of Valençay, under which he would release and recognize Ferdinand VII as King of Spain in exchange for a complete cessation of hostilities. But the Spanish had no intention of trusting Napoleon, and the fighting continued on into France.

During the last months of 1813 and into 1814 Wellington led the Peninsular army into south-west France and fought a number of battles against Marshals Soult and Suchet. The Peninsular army gained victories at Vera pass, the Battle of Nivelle, the Battle of Nive near Bayonne (10–14 December 1813), the Battle of Orthez (27 February 1814) and the Battle of Toulouse (10 April). [36] [note 2]

After retreating from Germany, Napoleon fought a series of battles, including the Battle of Arcis-sur-Aube, in France, but was steadily forced back against overwhelming odds. During the campaign he had issued a decree for 900,000 fresh conscripts, but only a fraction of these were ever raised. In early February Napoleon fought his Six Days' Campaign, in which he won multiple battles against numerically superior enemy forces marching on Paris. [38] However, he fielded less than 80,000 soldiers during this entire campaign against a Coalition force of between 370,000 and 405,000 engaged in the campaign. [38] [note 3] At the Treaty of Chaumont (9 March) the Allies agreed to preserve the Coalition until Napoleon's total defeat. After defeating the French on the outskirts of Paris, on 31 March the Coalition armies entered the city with the Tsar Alexander I at the head of the army followed by the King of Prussia and Prince Schwarzenberg. On 2 April the French Senate passed the Acte de déchéance de l'Empereur, which declared Napoleon deposed.

Napoleon was determined to fight on, proposing to march on Paris. His soldiers and regimental officers were eager to fight on. But Napoleon's marshals and senior officers mutinied. On 4 April, Napoleon was confronted by his marshals and senior officers, led by Ney. They told the Emperor that they refused to march. Napoleon asserted that the army would follow him. Ney replied, "The army will follow its chiefs". [ kaynak belirtilmeli ]

Napoleon abdicated on 11 April 1814 and the war officially ended soon after, although some fighting continued until May. The Treaty of Fontainebleau was signed on 11 April 1814 between the continental powers and Napoleon, followed by the Treaty of Paris on 30 May 1814 between France and the Great Powers including Britain. The victors exiled Napoleon to the island of Elba, and restored the Bourbon monarchy in the person of Louis XVIII. The Allied leaders attended Peace Celebrations in England in June, before progressing to the Congress of Vienna (between September 1814 and June 1815), which was held to redraw the map of Europe.


The end of the war

On March 31, 1814, the allies entered Paris, where they invited the inhabitants to decide on their future form of government. In the evening, however, the allied leaders determined not to make peace with Napoleon. On April 2 the French Senate proclaimed the deposition of Napoleon and the Corps Législatif follwed suit the next day. On April 6 the Senate called Louis XVIII to the throne, subject to his accepting a constitutional charter. At Fontainebleau, meanwhile, the marshals had refused to follow Napoleon in his demand for a last attempt at resistance with his 60,000 troops and had prevailed on him to abdicate in favour of his son. Marmont’s decision to take his corps into the allied lines (night of April 4–5) uncovered Fontainebleau, and Napoleon agreed to abdicate both in his own name and in his son’s. The Treaty of Fontainebleau, which he accepted from the allies on April 13, assigned to him the sovereignty of Elba, the title of emperor, and an annual stipend. On April 20, he bade farewell to his troops and set out for Elba.

Wellington’s forces had already driven Soult from Spain into the south of France, and during February and March 1814 the French continued to retreat eastward from the Adour. At Toulouse on April 10, when the news of the cessation of hostilities had not yet reached the two commanders, Soult was again defeated. In Italy, Murat, having gone over to the Austrian side, had advanced from Naples to occupy Rome, Ancona, and Bologna, obliging Eugène to retire from the Adige to the Mincio. In February he opened negotiations with Eugène, which continued intermittently until news was received of the allies’ advance on Paris. Hostilities were ended a few days later by a convention (April 16) under which Eugène was to withdraw his forces from Italy.

The allies made peace with Louis XVIII’s government by the Treaty of Paris (May 30, 1814). They demanded no indemnity and even permitted the retention of nearly all the works of art that the French had taken as spoils of war. The frontiers of 1792 were restored, except that Montbéliard and western Savoy were left to France, as well as Avignon and the Comtat-Venaissin, annexed in 1791. Overseas, France renounced Tobago, St. Lucia, Mauritius, and Seychelles to Great Britain and San Domingo (France did not recognize the independence of Haiti until 1825) to Spain but regained the other colonies. Finally, France accepted in advance the allies’ division of previous French conquests at the forthcoming Congress of Vienna.


Tag Archives: Treaty of Chaumont

Napoleon defeated Prince Karl Phillip zu Schwarzenberg’s Army of Bohemia at Montereau on 18 February 1814, but Schwarzenberg was able to retreat, preventing Napoleon from achieving a decisive victory.

Representatives of the Coalition of Austria, Britain, Prussia and Russia met at Chaumont on 1 March. Eight days later they signed a treaty, which was dated 1 March, promising to continue the war and not to sign individual peace treaties with France. Britain agreed to pay £5 million in subsidies in 1814, to be evenly divided between the other three signatories. Napoleon was offered peace if he accepted the pre-Revolutionary War frontiers of France he rejected this offer.

Click here for a campaign map from West Point’s website.

Even before the signing of this treaty Prince Gebhardt von Blücher’s Army of Silesia had resumed its advance northwards. It had been reinforced back to 53,000 men after its defeats at the Battles of Champaubert, Montmirail and Vauchamps between 10 and 14 February 1814.[1]

Blücher forced Marshal Auguste De Marmont’s heavily outnumbered force to retreat. Napoleon told his brother Joseph that ‘As soon as I see what Blücher wants to do I shall try to fall on his rear and isolate him.’[2]

Blücher was heading for Paris, but David Chandler notes that Napoleon doubted that Blücher would do something as risky as resuming his advance on Paris.’[3] However, the Emperor planned to attack the Army of Silesia’s rear with 30,000 troops of the Imperial Guard. Marmont and Marshal Édouard Mortier’s corps would pin Blücher frontally.

Marshal Jacques Macdonald was to command the 40,000 troops facing Schwarzenberg, but the enemy were to be given no hint that Napoleon had moved away. He told his minister of war that ‘I hope I will have time to complete my operations [against Blücher] before the foe [Schwarzenberg] notices it and advances.’[4]

On 1 March Blücher ordered his army to cross to the north bank of the Marne after receiving reports that there were French troops advancing on him. All the bridges across the Marne had been burnt by the time that Napoleon reached the south bank. He had no bridging train, so had to wait whilst a bridge was repaired. He believed that he would have been able to decisively defeat Blücher here and to have destroyed Schwarzenberg’s army at Montereau had he possessed a bridging train.

Blücher was moving north with the intention of joining the Prussian corps of General Friederich von Bülow and the Russian corps of General Ferdinand von Winzengerode. By 5 March they had combined, giving Blücher over 100,000 men.

In the south Schwarzenberg had renewed his offensive once Napoleon headed north to attack Blücher. Macdonald had retreated, giving up Troyes. On learning of this Napoleon claimed that ‘I cannot believe such ineptitude. No man can be worse seconded than I.’[5]

The Emperor still intended to advance on Laon and attack Blücher. However, on 6 March he learnt that there was a substantial enemy force on the Plateau of Craonne. He assumed that it was Blücher’s flank or rear guard. In fact the Prussian wanted Napoleon to attack General Fabian von Osten-Sacken’s corps and Winzengerode’s infantry, commanded by General Mikhail Vorontsov. Winzengerode’s cavalry and General Friedrich von Kleist’s Prussian corps would then sweep round the French northern flank and attack their rear.

Dominic Lieven notes that this plan left a large portion of Blücher’s army unengaged, and that the flanking attack would have to move over difficult terrain that had not been properly reconnoitred. It consequently moved very slowly and failed to get into action.

Chandler gives Vorontsov and Sacken’s combined strength as 30,000, with 11,000 cavalry in the flanking attack.[6] Lieven says 10,000 cavalry, with Vorontsov’s 16,300 infantrymen fighting alone for the bulk of the day. He argues that claims that 29,000 Frenchmen opposed 50,000 Coalition troops count every soldier within a day’s march of the battlefield rather than the number who actually fought.[7] This website estimates 35,000 Frenchmen and 30,000 Coalition soldiers, noting that:

French author Houssaye gives Napoleon 30,000 men and Vorontsov 50,000 men. British military historian Digby-Smith gives 33,000 Frenchmen and 24,000 Russians. Another British author Maycock gives 30,000 Frenchmen and 20,000 Russians.

Vorontsov had a strong defensive position in the centre, based on the Heurtebise farm. Napoleon intended to pin him frontally, with 14,000 men led by Marshal Michel Ney attacking Vorontsov’s northern flank.[8] Ney attacked just after 10 am. This was earlier than planned, and the 72 guns of the Imperial Guard artillery were not ready to support him, resulting in his attack failing.

Vorontsov was able to hold his position comfortably until the early afternoon, when French reinforcements arrived. Blücher then ordered him to withdraw, as the failure of the Coalition flank attack meant that there was no reason to continue the fight. Vorontsov was reluctant to retreat, but eventually obeyed repeated orders by Sacken to fall back. His men withdrew in good order.

Chandler gives casualties of 5,000 Coalition and 5,500 French killed and wounded.[9] Lieven agrees on the Coalition casualties, but notes that the French initially admitted to 8,000 casualties until later French historians, such as Henri Houssaye, downgraded this to 5,400. He adds that, whilst the French held the battlefield at the end of the day, they captured no guns and very few men. The French could not afford battles in which they lost even the same number of men as the enemy, so this was a bad result for them.[10]

[1] Unlesss otherwise stated troop numbers are from D. Chandler, Napolyon'un Kampanyaları (London: Weidenfeld & Nicolson, 1966), pp. 984-88.


Europe 1814: Battle of Laon

In early March 1814 Prussian and Russian forces captured Soissons, but when Blücher led them against Napoleon a few days later, they were defeated in heavy battle at Craonne. Seizing this opportunity, Napoleon counterattacked Blücher at Laon in the early hours of 9 March, but it soon become clear that the Allies greatly outnumbered the French (90,000 to 37,000). Unable to break through despite repeated attempts in the face of these odds, Napoleon withdrew the following day, having suffered 6,500 casualties. wikipedia'da

9 Mar 1814 Treaty of Chaumont▲

Facing fruitless peace negotiations with Napoleon, Austria, Britain, Prussia, and Russia met in Chaumont to renew their alliance. On 9 March 1814, in a treaty dated to 1 March, the Allies agreed not to negotiate separate peace with Napoleon and called for France to revert to its pre-revolutionary borders. Each of the powers also agreed to put 150,000 soldiers in the field against France and to guarantee the future European peace against French aggression for twenty years. wikipedia'da


Treaty of Chaumont, 9th March 1814 - History

Treaty of San Ildefonso

October 1, 1800

By the Treaty of San Ildefonso (not to be confused with the earlier Treaty of San Ildefonso of 19 August 1796 which formed an alliance between France and Spain against the British) and the Treaty of Madrid, 21 March 1801, Spain returned to France the territory of Louisiana which France had ceded to Spain in 1763. "Let the Court of Madrid cede these districts to France," Talleyrand had written, "and from that moment the power of America is bounded by the limit which it may suit the interests and the tranquillity of France and Spain to assign here. The French Republic. will be the wall of brass forever impenetrable to the combined efforts of England and America." Spain was compensated by the creation in Tuscany of the kingdom of Etruria, which was given to the duke of Parma, son-in-law of Charles IV of Spain.

It was some time before the government of the United States became aware of the transfer. Having the mouth of the Mississippi, and the outlet for the produce of the western states, in the hands of the active and powerful France of Napoleon posed a potential threat to the United States. When the Spanish Intendant at New Orleans closed the navigation of the Mississippi to American citizens, forbade trade and withdrew the right of deposit at New Orleans (a right guaranteed in the treat of 1795), Pres. Jefferson ordered Robert Livingston to approach the French government about the purchase of the "island of New Orleans."

Although Napoleon Bonaparte agreed never to transfer Louisiana to a third power, he disregarded the treaty and sold Louisiana to the United States (see the documents on the "Louisiana Purchase") Spain filed a protest against the transfer, claiming that by express provision of the articles of cession to her, France was prohibited from alienating it without Spanish consent. However, Spain being in no position to undo the transfer, reluctantly acquiesced in the fait accompli.

Preliminary and Secret Treaty between the French Republic and His Catholic Majesty the King of Spain, Concerning the Aggrandizement of His Royal Highness the Infant Duke of Parma in Italy and the Retrocession of Louisiana.

His Catholic Majesty having always manifested an earnest desire to procure for His Royal Highness the Duke of Parma an aggrandizement which would place his domains on a footing more consonant with his dignity and, the French Republic on its part, having long since made known to His Majesty the King of Spain its desire to be again placed in possession of the colony of Louisiana and the two Governments, having exchanged their views on these two subjects of common interest, and circumstances permitting them to assume obligations in this regard which, so far as depends on them, will assure mutual satisfaction, they have authorized for this purpose the following: the French Republic, the Citizen Alexandre Berthier General in Chief, and His Catholic Majesty, Don Mariano Luis de Urquijo, knight of the Order of Charles III, and of that of St. John of Jerusalem, a Counselor of State, his Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary appointed near the Batavian Republic, and his First Secretary of State ad interim, who, having exchanged their powers, have agreed upon the following articles, subject to ratification:

In faith whereof we, the undersigned Ministers Plenipotentiary of the French Republic and of His Catholic Majesty, in virtue of our respective powers, have signed these preliminary articles and have affixed thereto our seals.

Done at San Ildefonso the 9th Vendemiaire, 9th year of the French Republic (October 1, 1800).

[Seal] MARIANO LUIS DE URQUIJO

Bibliyografya

American State Papers: Documents, Legislative and Executive, of the Congress of the United States . Editorship varies. Washington: Gales and Seaton, 1832, 1861. 38 vols.


Treaty of Chaumont

NS Treaty of Chaumont was a series of separately signed but identically worded agreements between the Austrian Empire, the Kingdom of Prussia, the Russian Empire and the United Kingdom dated 1 March 1814, although the actual signings took place on 9 or 19 March. The treaty was intended to draw the powers of the Sixth Coalition into a closer alliance in the event that France rejected the peace terms they had recently offered. Each agreed to put 150,000 soldiers in the field against France and to guarantee the European peace (once obtained) against French aggression for twenty years.

Following discussions in late February 1814, representatives of Austria, Prussia, Russia, and Great Britain reconvened a meeting at Chaumont, Haute-Marne on 1 March 1814. The resulting Treaty of Chaumont was signed on 9 or 19 March 1814, (although dated 1 March), by Emperor Alexander I, Emperor Francis II (with Metternich), King Frederick William III, and British Foreign Secretary Viscount Castlereagh. The Treaty called for Napoleon to give up all conquests, thus reverting France to her pre-revolutionary borders, in exchange for a cease-fire. If Napoleon rejected the treaty, the Allies pledged to continue the war. The following day Napoleon rejected the treaty, ending his last chance of a negotiated settlement.

The decisions were again ratified and put into effect by the Congress of Vienna of 1814–1815. The terms were largely written by Lord Castlereagh, the British foreign minister, who offered cash subsidies to keep the other armies in the field against Napoleon. Key terms included the establishment of a confederated Germany, the division into independent states, the restoration of the Bourbon kings of Spain, and the enlargement of Holland to include what in 1830 became modern Belgium. The treaty of Chaumont became the cornerstone of the European Alliance which formed the balance of power for decades.

Unless indicated otherwise, the text in this article is either based on Wikipedia article "Treaty of Chaumont" or another language Wikipedia page thereof used under the terms of the GNU Free Documentation License or on research by Jahsonic and friends. See Art and Popular Culture's copyright notice.

List of site sources >>>


Videoyu izle: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı (Ocak 2022).