Tarih Podcast'leri

Yunanlılar: Kayıp Medeniyetler

Yunanlılar: Kayıp Medeniyetler

Matyszak'ın kitabı, çeşitli bölgeler ve zaman dilimleri hakkında derin bilgileri açıkça yansıtan, ilgi çekici tarihi anlatımlarla doludur. Yine de, genel okuyucuların tarihsel ve politik koşulları kavrayabilmesi için karmaşıklıkları özetlemektedir. Bu nedenle, bu cildi genel okuyuculara ve halk kütüphanelerine şiddetle tavsiye ediyorum.

Antik Yunanistan'ın çoğu tarihinin aksine, Philip Matyszak'ın kitabı öncelikle Yunan anakarasının dışında meydana gelen Yunan tarihine odaklanıyor. Hikayesi, Yunan fikirlerini, bireyleri ve Büyük İskender'den önceki siyaseti anlatarak, Yunanlıların antik Akdeniz'e nasıl yayıldığını vurgulayarak başlar. İkinci bölüm İskender'in Makedonya'dan Mezopotamya'ya ve Hindistan'a yaptığı hareketi anlatarak, İskender'in ve diğerlerinin tavırlarının sefer süresi boyunca ve savaştığı çeşitli halk gruplarını nasıl değiştirdiğini aydınlatıyor. İskender'in ölümü bir dönüm noktası olarak, Üçüncü Bölüm, Seleukos, Makedon ve Ptolemaik imparatorluklarıyla sonuçlanan karmaşık güç ardıllığını anlatıyor. Burada Matyszak, Yunan keşiflerinin ve bilginlerinin Mezopotamya'dan İspanya'ya kadar Helenistik dünyaya nasıl yayıldığını vurgulamaktadır.

Dördüncü Bölüm'de Seleukos İmparatorluğu'nun siyasi ve askeri tarihine genel bir bakış sunuyor ve özellikle Helenistik ideoloji yoluyla çeşitli insan gruplarını nasıl birleştirmeye çalıştıklarını vurguluyor. Beşinci Bölüm, Seleukos İmparatorluğu'nun doğusuna, Makedon ve Ptolemaik imparatorluklarına, özellikle de Ptolemaiosların Mısır'ı, özellikle İskenderiye'yi Yunan dünyasının merkezi olarak nasıl kurduklarına odaklanıyor. O halde Altıncı Bölüm, bu imparatorlukların çöküşünü anlatıyor.

Yedinci Bölüm, Yunan kültürünün Roma mimarisini, felsefesini, dilini ve MS 1. yüzyılda Hıristiyanlığın yükselişini nasıl etkilediğini özetliyor. Sekizinci Bölüm, Bizans İmparatorluğu'nun Yunan dünyasının son büyük kalesi olduğunu, ancak MS 15. yüzyılda Osmanlı Türkleri tarafından yok edildiğini gösteriyor. Matyszak için bu, Yunan dünyasının sonunu simgeliyordu. Yunan dünyasının mirasını vurgulayan Sonsöz, Yunanlıların dünyayı etkilediği ve sürekli olarak etkilediği çeşitli yolları tanımlar. “Yunan mirası, Batı merkezli bir kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi” (190).

Yunanlılar özellikle benzersizdir, çünkü öncelikle Yunanlıların Yunanistan dışında tam olarak oynadıkları rolü vurgular.

Genel olarak, Matyszak'ın kitabı, çeşitli bölgelerin ve zaman periyotlarının karmaşık tarihine ilişkin derin bilgileri açıkça yansıtan, ilgi çekici tarihsel anlatımla doludur. Yine de, karmaşıklığı, yani genel okuyucuların, tarihsel ve politik koşulları kavrayabilmesi için kaynatıyor. Dahası, Yunanlılar özellikle benzersizdir, çünkü öncelikle Yunanlıların Yunanistan dışında tam olarak oynadıkları rolü vurgular ve antik dünyada Yunan popülasyonlarının ne kadar yaygın olduğunu açıkça aydınlatır.

Eleştiri konusunda iki konu öne çıkıyor. İlk olarak, Yunanlıların Mezopotamya'daki rolü hakkında daha fazla derinlik sağlayabilirdi. Bir kusur olmasa da, Yunanlılar kitapta ele alınan dönemlere ait çivi yazılı metinlerde Yunanlıların nasıl sunulduğunun dahil edilmesiyle zenginleşecektir. İkincisi, Yunanistan şüphesiz modern Batı'yı önemli ölçüde etkilemiş olsa da, “Bugün bir bakıma hepimiz Yunanız” (190) yorumunu yaparak sonucu çok ileri itiyor. Yunan fikirleri Batı'yı önemli ölçüde etkilemiş olsa da, tarih boyunca Batı'yı etkileyen diğer kültürleri marjinalleştirmemeye dikkat etmeliyiz.

Matyszak'ın Cambridge Üniversitesi ile Sürekli Eğitim Enstitüsü'nde öğretmen olduğunu görünce, tarih sunma konusundaki sesi, genel kitlelere yönelik kitaplara hoş bir ektir, Matyszak hem bilgili hem de ilgi çekici bir yazardır. Aynen öyle şiddetle tavsiye ederim Yunanlılar: Kayıp Medeniyetler genel kitlelere ve halk kütüphanelerine

Bibliyografya

 • Barrett, A. A. "İncelenen Çalışma(lar): Sezar'ın Oğulları: İmparatorluk Roma'nın İlk Hanedanı, Philip Matyszak tarafından." tarihçi, Cilt. 70, No. 4 (2008), s. 838-839.
 • Coro P. "KıslÄ«mu Gün 10, Yıl 31, Selevkos ve Krallar Antiochus." Babil Kaynaklarında Yunan Unsurları, Düzenleyen Antonetti, C. ve Biagi, P. Oxbow, 2017
 • Grayson, A.K. Asur ve Babil Chronicles. Eisenbrauns, 2000.
 • Moore, R. "İncelenen Çalışma: Roma'nın Düşmanları: Hannibal'den Hun Attila'ya Philip Matyszak tarafından." Klasik Görünüm, Cilt. 82, No. 4 (2005), s. 162.
 • Sherwin-White, S. M. "Babil'de Bir Seleukos Kralı Ayini mi?" Helen Araştırmaları Dergisi, Cilt. 103 (1983), s. 156-159.

Gizemli Koşullarda Kaybolan 10 Medeniyet

Neredeyse medeniyetimiz olduğu sürece, onu kaybettik. Yüzlerce yıllık kaşiflerin ormanlarla kaplı devasa tapınakları veya bir zamanlar büyük saraylar olan hazinelerle dolu dev çukurları keşfeden kayıtları var. İnsanlar bir zamanlar gelişen bu şehirleri, tarım merkezlerini ve ticaret yollarını neden terk etti? Çoğu zaman cevap bilinmez. İşte ölümü gizemini koruyan on büyük medeniyet.

1. Maya
Maya, belki de tamamen kaybolmuş bir uygarlığın, büyük anıtlarının, şehirlerinin ve yollarının Orta Amerika ormanları tarafından yutulmasının ve halklarının küçük köylere dağılmasının klasik örneğidir. Mayaların dilleri ve gelenekleri günümüze kadar varlığını sürdürse de, uygarlığın zirvesi, en büyük mimari başarılarının ve devasa tarımsal projelerinin Yucatán'da geniş bir bölgeyi kapsadığı MS ilk binyıldaydı. Meksika'dan Guatemala ve Belize'ye. En büyük Mezoamerikan uygarlıklarından biri olan Maya, piramitlerini ve teraslı çiftliklerini inşa etmek için yazı, matematik, ayrıntılı bir takvim ve sofistike mühendislikten kapsamlı bir şekilde yararlandı. Maya uygarlığının yaklaşık 900 yılında gizemli bir düşüşe başladığı sık sık söylense de, birçok kanıt, Yucatán'daki iklim değişikliğinin, kıtlık ve şehir merkezlerinin terk edilmesiyle sonuçlanan öldürücü savaşlarla birleştiğine işaret ediyor.

Maya uygarlığını gerçekten ne yok etti?

Arkeolojideki en büyük tartışmalardan biri, kapsamlı, son derece gelişmiş Maya'yı neyin yok ettiği…

2. İndus Vadisi Uygarlığı
Antik dünyanın en büyük uygarlıklarından birine basitçe İndus veya Harappan uygarlığı denir. Binlerce yıl önce, bugünün Hindistan, Pakistan, İran ve Afganistan'ı kapsayan bir bölgeye yayılmış, dünya nüfusunun neredeyse yüzde 10'unu oluşturan 5 milyona yakın insanla övünmüş olabilir. Ancak büyük yürüyüş yolları (sofistike yol kenarı drenajı ile), metalurji dükkanları ve devasa, çok katlı tuğla kovanları 3.000 yıldan fazla bir süre önce terk edildi. Maya gibi bu eski uygarlığın, halklarının büyük nüfusları için yeterli yiyecek yetiştirmesini zorlaştıran yağış düzenlerindeki kademeli değişikliklerden muzdarip olması muhtemeldir.

İklim değişikliği büyük antik uygarlıklardan birini sona erdirdi

İndus veya Harappan Uygarlığı, antik dünyanın en büyük toplumlarından biriydi.…

3. Paskalya Adası
Doğu Adası halkı, kısmen adanın kıyı şeridi boyunca sıralanmış esrarengiz, muazzam taş insan kafa heykelleri (Moai olarak adlandırılır) ile ünlü başka bir klasik "kayıp" uygarlığı temsil eder. Bu gelişen Polinezya uygarlığı, yüzyıllarca anıt inşa edip adadan adaya gitmek için yüzlerce kilometre okyanus sularında gezindikten sonra nasıl ortadan kayboldu? Jared Diamond, birçok bilim insanının şimdi kitabında inandıklarını özetliyor YıkılmakBu, Paskalya Adalılarının inanılmaz derecede sofistike olduğu, ancak yöntemlerinin sürdürülebilir olmadığıydı. Muhtemelen MS 700-1200 yılları arasında Paskalya Adası'na yerleştikleri süre boyunca adanın tüm ağaçlarını ve tarımsal kaynaklarını tüketmişler ve daha sonra yollarına devam etmek zorunda kalmışlardır.

4. Çatalhöyük
Genellikle dünyanın en eski şehri olarak adlandırılan Çatalhöyük, bugün Türkiye'nin güney-orta bölgesinde 9,000-7,000 yıl önce gelişen büyük bir şehir kurma ve tarım uygarlığının parçasıydı. Çatalhöyük'ün ilginç yanı, o zamandan beri diğer şehirlerin çoğundan oldukça farklı olan yapısıdır. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir yol içermiyordu ve bunun yerine yan yana inşa edilmiş ve çatılardaki deliklerden girilen evlerle bir tür kovan gibi inşa edildi. İnsanların buğdaydan bademe kadar her şeyi şehir surlarının dışında ektiğine ve evlerine çatılarından geçen merdivenler ve kaldırımlarla ulaştığına inanılırdı. Çoğu zaman bu insanlar evlerinin girişlerini boğa kafalarıyla süslerler ve onurlu ölülerinin kemiklerini yerdeki dolu toprakların altına gömerler. Medeniyet, Demir Çağı öncesi ve okur-yazar öncesiydi, ancak yine de, 2000 yıllık varlığının birçok noktasında muhtemelen 10.000 güçlü olan sanat ve kamusal ritüellerle dolu sofistike bir toplumun geniş kanıtını geride bıraktılar. İnsanlar neden sonunda şehri terk etti? Bilinmiyor.

Eski mezarlar, ailenin 9.000 yıl önce gerçekten önemli olmadığını gösteriyor

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük, bugün Türkiye sınırları içinde kurulmuş…

5. Kahokia
Avrupalılar Kuzey Amerika'ya varmadan çok önce, sözde Mississippians, yıldızların hareketlerini izlemek için devasa toprak piramitler ve tahtadan yapılmış Stonehenge benzeri bir yapı ile çevrili büyük bir şehir inşa etmişti. Bugün Cahokia olarak adlandırılan, kalıntılarını Illinois'de hala görebilirsiniz. MS 600-1400 arasındaki yükseklikte, şehir 6 mil kareye yayılmıştı ve merkezinde neredeyse yüz toprak höyüğün yanı sıra muazzam bir büyük meydan içeriyordu. Nüfusu, bazıları uzak köylerde yaşayacak olan 40.000 kişi kadar olabilirdi. Mezoamerika'nın şimdiye kadarki en büyük kuzeyi olan bu büyük şehrin insanları, deniz kabukları, bakır ve taşla inanılmaz sanatlar yaratan parlak sanatçılar, mimarlar ve çiftçilerdi. Hatta yerel Mississippi ve Illinois nehirlerinin bir kolunu sulama ihtiyaçlarını karşılamak için yönlendirdiler. 1200'lerden başlayarak insanları şehri terk etmeye neyin yönlendirdiği tam olarak belli değil, ancak bazı arkeologlar şehrin her zaman hastalık ve kıtlık sorunları olduğunu (konuşacak bir sağlık sistemi yoktu) ve insanların daha yeşil için ayrıldığını söylüyor ( ve daha sağlıklı) Mississippi Nehri üzerinde başka yerlerdeki meralar.

6. Göbeklitepe
Şimdiye kadar keşfedilen en gizemli insan yapılarından biri olan Göbekli Tepe, muhtemelen MÖ 10.000'de inşa edildi ve bugün Türkiye'nin güneyinde yer alıyor. Hayvanlarla çağrıştırıcı bir şekilde oyulmuş bir dizi iç içe, dairesel duvar ve stel veya monolit, yer muhtemelen bölgedeki göçebe kabileler için bir tapınak görevi gördü. Daimi bir ikamet yeri değildi, ancak bütün yıl orada birkaç rahip yaşıyor olabilirdi. Şimdiye kadar bulduğumuz ilk kalıcı insan yapısı yapıdır ve muhtemelen döneminin yerel Mezopotamya uygarlığının zirvesini temsil etmektedir. İnsanlar orada neye ibadet ediyorlardı? Ne zaman geldiler? İbadetten başka bir şey yapmak için mi oradaydılar? Asla bilemeyeceğiz ama arkeologlar bulmak için çok çalışıyorlar.

Dünyanın ilk organize dinlerinden birinin gizemli kalıntıları

Homo sapiens, evrimimizin başlangıcından beri dine sahip olabilir, ancak büyük anıtlar inşa ediyor.

7. Angkor
Çoğu insan Kamboçya'daki muhteşem Angkor Wat tapınağını duymuştur. Ancak bu, Angkor olarak adlandırılan Khmer İmparatorluğu döneminde devasa bir kentsel uygarlığın yalnızca küçük bir parçasıydı. Şehir, MS 1000-1200 yılları arasında orta çağların sonlarında gelişti ve bir milyona kadar insanı desteklemiş olabilir. Angkor'un düşmesinin savaştan doğal afete kadar pek çok iyi nedeni var. Şimdi çoğu ormanın altında yatıyor. Bir mimari ve Hindu kültürü harikası olan şehir, çoğunlukla orada kaç kişinin yaşadığından emin olmadığımız için gizemli. Birçok bölgesini birbirine bağlayan tüm yollar ve kanallar göz önüne alındığında, bazı arkeologlar, dünyanın en büyük kentsel alanı olabileceğine inanıyor.

8. Turkuaz Dağı
Her yıkılan anıt kayıp bir uygarlığı temsil etmese de, bazıları öyle. 1100'lerde Afganistan'daki bir şehrin parçası olarak inşa edilmiş muhteşem bir mimari eser olan Reçel Minaresi, arkeolojik kalıntıların buranın Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar da dahil olmak üzere birçok dinin bir arada yaşadığı kozmopolit bir alan olduğunu gösterdiğini gösteriyor. yüzlerce yıldır uyum içinde. İnanılmaz minarenin, Turkuaz Dağı olarak adlandırılan Afganistan'ın kayıp ortaçağ başkentinin bir parçası olması mümkündür.

9. Niya
Şimdi Çin'in Sincan eyaletinin Taklamakan Çölü'nde ıssız bir yer olan Niya, 1600 yıl önce ünlü İpek Yolu üzerinde bir vahada gelişen bir şehirdi. Geçtiğimiz iki yüzyıl boyunca arkeologlar, bir zamanlar ahşap evler ve tapınaklarla dolu zarif bir kasabanın tozlu, parçalanmış kalıntılarında sayısız hazine ortaya çıkardılar. Bir anlamda Niya, Çin'i Orta Asya, Afrika ve Avrupa'ya bağlayan bir ticaret yolu olan erken İpek Yolu'nun kayıp uygarlığının bir kalıntısıdır. Zengin tüccarlar ve dini hacılardan bilginlere ve bilim adamlarına kadar birçok grup İpek Yolu'nu gezdi, fikir alışverişinde bulundu ve 4.000 millik İpek Yolu'nun geçtiği her yerde karmaşık, aydınlanmış bir kültür yarattı. Güzergah birçok değişikliğe uğradı, ancak Moğol İmparatorluğu 1300'lerde çöktüğü için bir ticaret yolu olarak önemi azaldı. Tüccarlar daha sonra Çin ile ticaret yapmak için deniz yollarını tercih ettiler.


Unutulan Yerler: Kayıp Şehirler & Kayıp Medeniyetler Hakkında Kitaplar

İçinde Dört Kayıp Şehir, ünlü bilim gazetecisi Annalee Newitz, okuyucuları kentsel yaşamın derin tarihine eğlenceli ve akıllara durgunluk veren bir maceraya götürüyor. Yüzyıllar boyunca ve dünyayı araştıran Newitz, dört antik kentin yükselişini ve düşüşünü araştırıyor. Dört Kayıp Şehir unutulmuş geçmişe bir yolculuktur, ancak dünyadaki insanların çoğunluğunun şehirlerde yaşayacağı bir geleceği öngörmek, aynı zamanda kendi kaderimizle ilgili bir şeyi de ortaya çıkarabilir.

Filmler ve kitaplar, özellikle kurguda bol miktarda bulunur: bir grup kaşif, gizemli bir kayıp şehri ve hazine hazinesini aramak için bir ormanda yollarını keser. Ama tuzaklar, hastalıklar, sürprizler, gerilim, romantizm, macera ve kötü adamlardan oluşan bir labirentte sonunda geri çekilirler, sırlar ve kayıp hazineler, kahramanlarımızın kalplerinde taze olan keşif telaşı.

Bu klasik aksiyon filmi eğlenceli olsa da, gerçek dünyadan hikayeler de var: söylenti, keşfedilen ve ortaya çıkarılan kayıp şehirler ve kayıp medeniyetler. İster gizemli koşullar altında kaybolan kaşifler olsun, ister tarihi tamamen değiştiren bir arkeolojik keşif yapan birkaç maceracı olsun, arkeoloji dünyası bunun gibi gerçek anlar yaşadı.

Ne yazık ki, macera ve keşif yazma dünyası genellikle beyaz yazarlara, genellikle erkeklere düşüyor ve kayıp şehirler ve kadınların, cinsiyete uymayan yazarların ve renkli yazarların kayıp medeniyetleri hakkında kurgusal olmayan kitaplar bulamadım. Bu tür başlıklar bulursanız lütfen bana bildirin. Bu kayıp yerler ve gizemler çoğunlukla nüfusun çoğunluğunun beyaz olmadığı yerlerde ve beyaz adamlar tarafından sömürgeleştirilmiş veya "keşfedilmiş" yerlerde geçtiğinden, bu tür kitapları bulmaya özellikle yatırım yapıyorum. Ayrıca, emperyalist veya ırkçı bakış açısına sahip pek çok kitap var ve hatta yazar, anlatması gerekenin kendi hikayesi olmadığını anladığı için kısmen geri alınan kitaplar bile var. Bu türün daha ilginç, karmaşık ve çeşitli bir türe dönüşmesini dört gözle bekliyorum.

Aşağıda kayıp şehirler ve kayıp medeniyetler hakkında heyecan verici, seyahat tutkunuzu harekete geçirecek, sizi keşfetmek, keşfetmek ve hakkında çok az şey biliyor olabileceğiniz tarihlerin daha derinlerine inmek isteyecek sekiz kitap var.

Maymun Tanrı'nın Kayıp Şehri Douglas Preston tarafından

Beyaz Şehir efsaneleri, acımasız işgalci Cortéeacutes'un Honduras'a vardığı günden beri ortalıkta dolaşıyordu. Yerli halk, insanların İspanyol işgalcilerden kaçmak için kaçtığı bir şehir hakkında hikayeler anlattı, ama onu bulan herkesin öleceği konusunda uyardı. 1940'ta gazeteci Theodore Morde onu bulduğunu iddia etti, ancak birkaç yıl sonra bu iddiayı kanıtlayamadan intihar ederek öldü. 2012'de yazar Preston, şehri bulma arayışında bir grup bilim insanına katılacaktı ve bu kitap, yolculuklarının, keşiflerinin ve yolculuklarından döndükten kısa bir süre sonra onları vuran hastalığın hikayesini anlatıyor. Drama ve macera içeren, sürükleyici bir gerçek hikaye.

Asi Yerler: Kayıp Mekanlar, Gizli Şehirler ve Diğer Esrarengiz Coğrafyalar Alastair Bonnett tarafından

İnsanlar, internet ve köşeleri sayesinde artık keşfedilmemiş hiçbir şey olmadığını düşünme eğilimindeler. Ancak Bonnett, bizi beklenmedik yerlere yönlendirerek bu balonu muhteşem ve fantastik bir şekilde patlattı; İngiliz kıyılarındaki silah platformu Sealand'den, bir İngiliz vatandaşının bir ulus olduğunu iddia ettiği Sandy Island'a kadar haritalarda yer alan Sandy Island'a kadar. son zamanlarda hiç var olmamasına rağmen, taşınan köylere, insansız topraklara ve sınırları ve keşfedilmemişleri anlamamızı zorlayan yerleşim bölgelerine.

Z'nin Kayıp Şehri: Amazon'da Ölümcül Bir Saplantı Öyküsü David Grann tarafından

1925'te Percy Fawcett adlı bir kaşif, Z olarak adlandırdığı eski bir uygarlığın var olduğunu iddia etmek için yıllar harcadıktan sonra eski bir kayıp tarihi bulmaya çalışmak için Amazon'a gitti. Ama sonra seferi ortadan kayboldu. Hepsi medeniyeti bulmak veya Fawcett'e ne olduğunu öğrenmek isteyen birçok kişi için bir saplantı yarattı ve hepsi başarısız oldu. Grann, Fawcett'in topladığı kanıtları bir araya getirerek bu hikaye ve hikaye dizisini araştırıyor ve sonra kendi başına gitmeye karar veriyor. Yolculuğu ve yolculuğun psikolojisine ve buna kalkışan insanlar üzerindeki etkisine bakış şekli büyüleyici ve eğlenceli.

Tanrılar, Mezarlar ve Bilginler: Arkeolojinin Öyküsü C.W. Ceram, Çeviren: Sophie Wilkins ve E.B. Garside

Ceram'ın kitabı, arkeolojinin ve insanın geçmişini arama biçiminin resmini çizen ve Tutankamon'un mezarının ilk görüntüsünden Truva kalıntılarına, Chichen Itza'nın keşiflerine kadar pek çok keşfin içine giren dramatik bir anlatı. Maya piramitleri, Rosetta taşı ve daha fazlası. Kurgu dışı olsa da, kendine özgü bir maceraperest havası var. Gözden geçirenler, bunun birçok yönden güncel olmayan bir metin olduğundan ve güncellenmiş bilgi ile batı merkezli bir bakış açısı arasında gidip geldiğinden bahsetmiştir. Ancak birçokları için arkeolojiye ve ilk büyük uygarlıkların keşfine fantastik ve erişilebilir bir giriş görevi görüyor.

Güç Nehirleri: Doğal Bir Güç Krallıkları Nasıl Yükseltti, Medeniyetleri Yıktı ve Dünyamızı Nasıl Şekillendiriyor? Laurence C. Smith tarafından

Bu, bu listedeki diğerlerinden biraz farklı, ama bence aynı zengin keşif, merak ve gizem duygusunu uyandırıyor. Smith, nehirler ve uygarlık arasındaki takdir edilmeyen ama yadsınamaz bağlantıya bakıyor ve onların yaşamlarımız üzerindeki etkilerini ve nasıl şekillendiklerini, sınırlar, savaş, din ve hatta sel üzerindeki stres testi, baraj inşası tartışması üzerindeki etkilerine bakıyor. Hem erken hem de modern uygarlıkları yaratabilecek ve yıkabilecek gizemli güçlere ışık tutan büyüleyici bir çevre tarihi kitabı.

Harabelerin Zevki tarafından Robin Macaulay

1950'lerde yazılan bu seyahatname, Macaulay'ın çürüyen hallerinde ziyaret ettiği ünlü yerlere bir aşk mektubu. Macaulay'ın kendi notlarını, gözlemlerini ve tarihi gerçekleri ve derslerini eklerken, "restorasyon" çabalarına gerek kalmadan, oldukları gibi kalmalarına izin vermek hakkında yazıyor ve bu harabelerin güzel fotoğraflarını, onları seven şairlerden ve yazarlardan alıntıların yanı sıra yakalıyor. Bu listedeki kitapların çoğundan daha çok keşfedici, yaratıcı bir çalışma: Macaulay, harabeleri keşfetmenin, onları görmenin, aralarında dolaşmanın ne anlama geldiğine ve harabelerin biz insanlar için ne anlama geldiğine dair bir şeyler elde etmek istiyor.

Antik Dünyanın Unutulmuş Halkları tarafından Philip Matyszak

Açıkçası, bu kitap batılı okuyuculara yönelik olduğundan, &ldquounutulmuş&rdquo bir dereceye kadar bir esnemedir. Bununla birlikte, bu kitap, Akdeniz'de ve Dicle ve Fırat Vadisi'nde odaklanmış eski halkların çeşitliliğine bir giriş niteliğindedir. Matyszak, insanların tarih derslerinde Mısırlılar, Babiller, İbraniler, Yunanlılar, Romalılar ve benzeri diğer klasik imparatorlukları hatırladığı ve öğrendiği konusunda haklıdır, ancak Matyszak okuyucuları Akadyalılar, Eftalitler, Hyksoslar ve var olan diğer &ldquolost halklar&rdquo ile tanıştırır. 3000 BCE'den 550 CE'ye kadar olan bölgelerde. Kitap resimli eserler ve sanat eserleri de içeriyor ve okuyuculara, hakkında öğrendiğimiz imparatorlukların var olan ve gelişen tek imparatorluklar olduğunu hatırlatıyor.

Jungle of Stone: Mayaların Kayıp Uygarlığını Keşfeden Amerikalı Kaşifin Olağanüstü Yolculuğu William Carlsen tarafından

1839'da maceracılar John Lloyd Stephens ve Frederick Catherwood, Orta Amerika ormanlarında olağanüstü kalıntılar olduğu söylentilerinin peşine düşmeye karar verdiler. Carlsen, antik Mayaların kalıntılarını ve deneyim hakkında yazdıkları ve resimledikleri kitabı ortaya çıkarırken ve belgeledikçe, katlandıkları şeyleri listeliyor, yalnızca keşifleri nedeniyle değil, aynı zamanda böylesine sofistike bir antik uygarlığı bulmanın önemini kavradıkları için dikkate değer. batı dünyasının dışında & hatta klasik Yunanistan çiçek açarken Mayalar piramitlerini inşa ediyorlardı. Carlsen, sıklıkla unutulan arkeologları ve yazarları gün ışığına çıkarıyor.


Antik Roma – Tarihi

Antik Roma Tarihi Orta İtalya'da küçük bir köyde başlayan bu mütevazı köy, küçük bir metropole dönüşecek, tüm İtalya'yı, güney Avrupa'yı, Orta Doğu'yu ve Mısır'ı fethedip kontrol edecek ve MS zamanının başlangıcında kendisini dünyanın en güçlü ve en güçlü ülkesi olarak bulacaktı. dünyanın en büyük imparatorluğu. Daha önce başka hiçbir insanın başaramadığını yönettiler: Tüm dünyayı tek bir yönetim altında önemli bir süre yönettiler. Büyük Britanya'dan Mısır'a, İspanya'dan Mezopotamya'ya uzanan bu imparatorluk dönemi, dikkate değer bir barış dönemiydi. Antik Roma vatandaşları olan Romalılar, imparatorluklarını bir anlamda dünyanın geri kalanına hukuk ve adalet getiren araç olarak göreceklerdi, dünyaya getirdikleri göreli barış ve istikrar bu görüşü destekliyordu.

Bununla birlikte, onlar askeri bir devlettiler ve tabi ülkelerde güçlü bir askeri varlığı koruyarak bu geniş bölgeyi yönetiyorlardı. Son derece pratik bir halk olan Romalılar, dehalarının çoğunu askeri stratejiye ve teknolojiye, yönetime ve hukuka adadılar, hepsi de inşa ettikleri geniş dünya hükümetini desteklemek için.

Antik RomaAncak, askeri ve idari dehadan daha fazlasının sorumlusuydu. Kültürel olarak, Romalılar, Roma cumhuriyetinin yükselişinden sadece birkaç yüzyıl önce şehir devletlerine başlayan Yunanlılara göre hafif bir aşağılık kompleksine sahipti. Ancak Romalılar kültürlerinin çoğunu Yunanlılardan aldılar: sanat, mimari, felsefe ve hatta din. Bununla birlikte, Romalılar bu kültürü büyük ölçüde değiştirdiler ve onu kendi özel dünya görüşlerine ve pratik ihtiyaçlarına uyarladılar. Geç antik çağda ve Rönesans'ta Avrupa uygarlıklarına aktarılan, Greko-Romen kültürü dediğimiz bu değişen Yunan kültürüdür.

İtalya oldukça verimli bir bölge olduğu için insanlar İtalya'da uzun süre yaşadılar, ancak Roma'nın güçlü olduğu zaman Mısır ve Yunanistan'ın en büyük gücünden sonra başlamadı.

Antik Roma tarihi genellikle üç ana döneme ayrılır: Roma'nın yükselişinden önce, Roma Cumhuriyeti ve Roma İmparatorluğu. İmparatorluk genellikle kimin imparator olduğuna göre bölünür.


Tarihte Kaybedilen En Önemli On Antik Belge

Roma'nın en kutsal metinlerinden bir nakliye konteynırına sığmayacak bir Çince el yazmasına kadar, işte artık var olmayan en önemli antik belgelerin ilk on listemiz:

Sibylline Kitapları
Romalı liderler, belki de 900 yıl boyunca siyasi krizler sırasında bu kehanet sözlerine başvurdular. Orijinaller MÖ 83'te yakıldı. Onların yerine geçenlerin, istilacı Vizigotların onları kullanacağından korkan bir 5. yüzyıl Roma generali tarafından yok edildiği iddia edildi.

Sappho'nun Şiirleri
6. yüzyılda M.Ö. Dokuz ciltlik 10.000 dizelik şiir besteledi. 70'den az tam hat var. Ama bunlar Midilli'nin en ünlü kızı (klasikçi Daniel Mendelsohn'un dediği gibi) erotik aşkın saygı duyulan bir lirik şairi yaptı.

Aeschylus’ Achilleis
Ünlü Yunan oyun yazarının (c. 525-456 B.C.) trajik üçlemesinin, Truva Savaşı'nı çağdaş Atina demokrasisiyle bir hesaplaşma olarak yeniden çerçevelediği düşünülüyor. Tahminen toplam 80'den fazla eseri tarihe karıştı. Yedi oyun hayatta kalır.

Maya Kodları​
9. yüzyılda hiyerogliflerle yazılmış Maya tarihini, kültürünü ve dinini anlatan belki de binlerce kabuklu kitaptan beşten az metin hayatta kaldı. Geri kalanlar, 16. yüzyılda fetihçiler ve Katolik rahipler tarafından yakıldı.

panchatantra
100 B.C. gibi erken bir tarihte yazılmış olan bu sevgili Hint hayvan masalları koleksiyonu, Pehlevi'deki (şimdi kayıp) erken çevirilerden biliniyor, Süryanice ve Arapça'nın orijinal Sanskritçe kaynağı ortadan kayboldu. İbranice bir çeviri, ortaçağ Avrupa'sında popüler bir versiyonun temeliydi.

Zerdüşt Avesta
Antik İran'ın yarı-tek tanrılı inancının kutsal kitabı, orijinal metnin tahminen dörtte birini oluşturan geniş bir parça koleksiyonu olarak varlığını sürdürüyor. MÖ 330'da Büyük İskender Persepolis'i fethettiğinde son tam el yazmaları yanmış olabilir.

Konfüçyüs'ün Altıncı Klasik
Şiir, retorik, eski ayinler, tarih ve kehaneti kapsayan, geleneksel olarak Çinli filozofa atfedilen “Beş Klasik”'e sahibiz. Altıncı müzik, MÖ 3. yüzyılda ortadan kaybolmuş olabilir. “Kitapların Yakılması ve Alimlerin Gömülmesi”

Yongle Ansiklopedisi
11.000 ciltlik Ming hanedanı metnine tarımdan sanata, teolojiye ve doğa bilimlerine kadar çeşitli konularda 2.000'den fazla bilim insanı katkıda bulundu. 1900'deki Boxer İsyanı'nda yakılan 800 cildin yarısı orijinal metnin yüzde 3'ü hayatta kaldı.

İbnü'l-Heysem'in Risaleleri
Optik (Arapça'nın Latince tercümesi) ve bilimsel yöntemi üzerine çalışmaları Avrupa'daki düşünürleri etkileyen Irak doğumlu ortaçağ matematikçisi, astronomu ve fizikçisi, 200'den fazla eser yazdı. Herhangi bir dilde sadece 55 kişi hayatta kalır.

İsrail Krallarının Tarihleri ​​Kitabı'nın 160
İbranice İncil, artık var olmayan yaklaşık 20 esere atıfta bulunur. Sıklıkla alıntılanan “Chronicles”, çok sayıda başka İncil anlatısının çıkarılmış olabileceği ayrıntılı bir erken Demir Çağı tarihiydi.

(Harry Campbell)

Smithsonian dergisine şimdi sadece 12$'a abone olun

Bu makale Smithsonian dergisinin Ocak/Şubat sayısından bir seçkidir.


Yunanlılar: Kayıp Uygarlıklar - Tarih

Yunan Matematiğinin Kökenleri

 • Tüm uygarlıkların en etkileyicisi,
 • Batı kültürünün en etkili
 • Bildiğimiz şekliyle matematiğin kurulmasında en belirleyici olanıdır.
 • En iyi tahmin, Yunan uygarlığının MÖ 2800 yılına kadar uzandığıdır. -- Mısır'daki büyük piramitlerin inşa edildiği sıralarda. Yunanlılar, modern Yunanistan bölgesinde ve güney İtalya, Sicilya, Girit, Rodos, Delos ve Kuzey Afrika'da, muhtemelen orijinal evleri olan Küçük Asya'ya yerleştiler.
 • Yaklaşık 775 M.Ö. hiyeroglif yazıdan Fenike alfabesine geçtiler. Bu onların daha okuryazar olmalarını ya da en azından kavramsal düşünceyi ifade etme yeteneklerinde daha kolay olmalarını sağladı.
 • Antik Yunan uygarlığı yaklaşık 600 B.C.'ye kadar sürdü.
 • Mısır ve Babil etkisi, Küçük Asya'da bir Ionia şehri ve Yunan felsefesi, matematiği ve biliminin doğduğu yer olan Milet'te en büyüktü.
 • Matematiğin bakış açısından, iki dönem arasında ayrım yapmak en iyisidir: MÖ 600'den itibaren klasik dönem. 300 M.Ö. ve MÖ 300'den İskenderiye veya Helenistik dönem. 300 AD Gerçekten, yaklaşık 350 B.C. matematiğin merkezi Atina'dan İskenderiye'ye (Mısır'da), Büyük İskender tarafından inşa edilen şehir (MÖ 358-323) taşındı. MS 700 yıllarında kütüphane Müslümanlar tarafından yağmalanana kadar bin yıl boyunca matematiğin merkezi olarak kaldı.

Yunan Matematiğinin Kaynakları

Gerçekte, Yunan matematiğine ilişkin doğrudan bilgimiz, eski Mısır ve Babil matematiğinden daha az güvenilirdir, çünkü orijinal el yazmalarının hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.

 • Yunan eserlerinin bestelenmesinden 500-1500 yıl sonra yazılan Bizans Yunanca yazmaları (el yazma kitapları).
 • Yunanca eserlerin Arapça tercümeleri ve Arapça versiyonlarının Latince tercümeleri. (Orijinallerde değişiklik var mıydı?)
 • Üstelik bu eserlerin orijinallerinden mi yapıldığını bile bilmiyoruz. Örneğin, Heron, Öklid'in Elementlerinde bir takım değişiklikler yaparak, yeni vakalar ekleyerek, farklı ispatlar ve konuşmalar sağladı. Aynı şekilde İskenderiyeli Theon (MS 400) için de geçerlidir.
 • Aristoteles okulunun bir üyesi olan Eudemus (MÖ yüzyıl), aritmetik, geometri ve astronomi (kayıp) tarihlerini yazdı.
 • Theophrastus (c. 372-c. 287 B.C.) bir fizik tarihi yazdı (kayıp).
 • Pappus (MS geç yüzyıl), Öklid'den Ptolemy'ye (mevcut olan) klasik matematiğin bir hesabı olan Matematik Koleksiyonunu yazdı.
 • Pappus, Yunan eserlerinin bir koleksiyonu olan Analiz Hazinesi'ni yazdı (kayıp).
 • Proclus (MS 410-485) Yorumu yazdı, Öklid'in I. Kitabını ele aldı ve Eudemus'tan (mevcut olan) alıntılar içeriyor.
 • diğerlerinin çeşitli parçaları.

Yunan Matematiğinin Başlıca Okulları

  İyon Okulu, Thales (c. 643- c. 546 M.Ö.) tarafından kurulmuştur. Öğrenciler arasında Anaximander (c. 610-c. 547 B.C.) ve Anaximenes (c. 550-c. 480 B.C.) vardı. Thales bazen ilk tümdengelimli kanıtları vermiş olmakla tanınır.

 • İyon Okulu'nun felsefe ve bilim felsefesi için önemi tartışılmaz.
 1. Felsefe.
 2. Orantı çalışması.
 3. Düzlem ve katı geometri çalışması.
 4. Sayı teorisi.
 5. Kanıt teorisi.
 6. Ölçülemeyenlerin keşfi.

Zeno'nun Paradoksları Zeno, paradokslarını, mevcut hareket kavramlarının belirsiz olduğunu, zaman veya uzayı sürekli veya ayrık olarak görüp görmediğini, çelişkiler olduğunu göstermek için inşa etti. Onlar

İkilik. Sabit bir noktaya ulaşmak için, orta yol işaretini ve sonra kalanların orta işaretini vb.

Aşil. Esasen hareketli bir nokta için aynı.

Ok. Uçan bir nesne kendisine eşit bir boşluk kaplar, ancak kendisine eşit bir boşluk kaplayan hareket halinde değildir.

Stade. En küçük bir zaman anının olduğunu varsayalım. Then time must be further divisible!

Now, the idea is this: if there is a smallest instant of time and if the farthest that a block can move in that instant is the length of one block, then if we move the set B to the right that length in the smallest instant and the set C to the left in that instant, then the net shift of the sets B and C is two blocks. Thus there must be a smaller instant of time when the relative shift is just one block.

 • He was a proponent of the materialistic atomic doctrine.
 • He wrote books on numbers, geometry, tangencies, and irrationals. (His work in geometry was said to be significant.)
 • He discovered that the volumes of a cone and a pyramid are 1/3 the volumes of the respective cylinder and prism.

How to draw a trisectrix: Imagine a radial arm (like a minute hand of a clock) rotating at uniform speed about the origin from the vertical position to the horizontal position in some fixed period of time. (That is from 12 O'clock to 3 O'clock.) The tip of the arm makes a quarter circle as shown in red in the picture. Now imagine a horizontal (parallel to the x -axis) arm falling at uniform speed from the top of arm to the origin in exactly the same time. The trisectrix is the intersection of the two arms. The curve traced in black is the trisectrix. As you can see, the trisectrix is a dynamically generated curve. The Platonic School and those subsequent did not accept such curves as sufficiently ``pure" for the purposes of geometric constructions.

Hippocrates of Chios, though probably a Pythagorean computed the quadrature of certain lunes. (This is the first correct proof of the area of a curvilinear figure.) He also was able to duplicate the cube by finding two mean proportionals (Take a =1 and b =2 in a : x = x : y = y : b . Solution: , the cube root of 2.)

Pythagorean forerunners of the school, Theodorus of Cyrene and Archytas of Tarentum , through their teachings, produced a strong Pythagorean influence in the entire Platonic school.

 • Members of the school included Menaechmus and his brother Dinostratus and Theaetetus (c. 415-369 B.C.)
 • According to Proclus, Menaechmus was one of those who ``made the whole of geometry more perfect". We know little of the details. He was the teacher of Alexander the great, and when Alexander asked for a shortcut to geometry, he is said to have replied,

 • Eudoxus developed the theory of proportion, partly to account for and study the incommensurables (irrationals).
 • He produced many theorems in plane geometry and furthered the logical organization of proof.
 • He also introduced the notion of magnitude .
 • He gave the first rigorous proof on the quadrature of the circle. (Proposition. The areas of two circles are as the squares of their diameters. )

Aristotle set the philosophy of physics, mathematics, and reality on a foundations that would carry it to modern times.

He viewed the sciences as being of three types -- theoretical (math physics, logic and metaphysics), productive (the arts), and the practical (ethics, politics).

He contributed little to mathematics however,

Aristotle regards the notion of definition as a significant aspect of argument. He required that definitions reference to prior objects. The definition, 'A point is that which has no part' , would be unacceptable.

 • Axioms include the laws of logic, the law of contradiction, etc.
 • The postulates need not be self-evident, but their truth must be sustained by the results derived from them.

Aristotle explored the relation of the point to the line -- again the problem of the indecomposable and decomposable.

Aristotle makes the distinction between potential infinity and actual infinity . He states only the former actually exists, in all regards.


The Ancient Civilizations Historical Omnibus: Lost Civilizations, Greek Mythology, and Dictators from Ancient History

This book is a combined edition of three books: “Lost Civilizations: 10 Societies that Vanished Without a Trace” “Greek Gods and Goddesses Gone Wild: Bad Behavior and Divine Excess From Zeus&aposs Philandering to Dionysus&aposs Benders” and “History&aposs Worst Dictators: A Short Guide to the Most Brutal Rulers, From Emperor Nero to Ivan the Terribl THREE BOOKS IN ONE -- SAVE 40%!!

This book is a combined edition of three books: “Lost Civilizations: 10 Societies that Vanished Without a Trace” “Greek Gods and Goddesses Gone Wild: Bad Behavior and Divine Excess From Zeus's Philandering to Dionysus's Benders” and “History's Worst Dictators: A Short Guide to the Most Brutal Rulers, From Emperor Nero to Ivan the Terrible.”

DESCRIPTION FOR LOST CIVILIZATIONS (BOOK 1)

From the #1 bestselling author of History's Greatest Generals comes an exciting new book on the greatest societies in history that vanished without a trace, and why their disappearance still haunts us today.

Whether it is Plato's lost city of Atlantis, a technological advanced utopia that sank into the ocean "in a single day and night of misfortune" the colony of Roanoke, whose early American settlers were swallowed up in the wild forest lands of the unexplored continent, or the Ancient American Explorers, who managed to arrive to the New World 2,000 years before Columbus, the disappearance of these societies is as cryptic as it is implausible.

This book will look at cultures of the 10 greatest lost civilizations in history. Some were millenia ahead their neighbors, such as the Indus Valley Civilization, which had better city planning in 3,000 B.C. than any European capital in the 18th century. Others left behind baffling mysteries, such as the Ancient Pueblo Peoples (formerly known as the Anasazi), whose cliff-dwelling houses were so inaccessible that every member of society would have to be an expert-level rock climber.

Whatever the nature of their disappearance, these lost civilizations offer many lessons for us today -- even the greatest of societies can disappear, and that includes us.

DESCRIPTION FOR GREEK GODS AND GODDESSES GONE WILD (BOOK 2)

Why did the Greek gods and goddesses behave so badly? Because it is one thing for God to make man in his own image and quite another thing for man to return the favor.

Whether it is Zeus constantly philandering and turning his mistress into a cow in order to escape Hera's wrath or Artemis turning a Greek voyeur into a deer to be consumed by his own hunting dogs, petty feuding and revenge seemed to be the national pastime on Mount Olympus among the Greek gods and goddesses.

The actions of the ancient Greek gods and goddesses show that despite their intelligence, strength, and power over the affairs of life, they were all-too-human and subject to earthly temptation. They also demonstrate the dangers that come with having too much of a good thing.

DESCRIPTION FOR HISTORY'S WORST DICTATORS (BOOK 3)

This is the way English philosopher Thomas Hobbes described the living conditions into which humans inevitably fall without a strong, central authority. However, Hobbes would agree that living under a brutal dictator could lead to the same conditions. He would know -- he lived a century after the bloody reign of Henry VIII, 150 years after Spanish conquistadors witnessed Montezuma II offering up thousands of human sacrifices, and four centuries after Genghis Khan rode throughout Eurasia and left behind enough death and destruction to depopulate major parts of the globe.

This exciting new book from historian Michael Rank looks at the lives and times of the worst dictators in history. You will learn about their reigns and violent actions, such as.

- Emperor Nero's murder of family members, suspected arson of Rome, and widespread execution of religious minorities, which caused many early Christians to believe that he was the Antichrist


Downfall of Ancient Greece Caused by 300-Year Drought

A 300-year drought may have caused the demise of several Mediterranean cultures, including ancient Greece, new research suggests.

A sharp drop in rainfall may have led to the collapse of several eastern Mediterranean civilizations, including ancient Greece, around 3,200 years ago. The resulting famine and conflict may help explain why the entire Hittite culture, chariot-riding people who ruled most of the region of Anatolia, vanished from the planet, according to a study published in August in the journal PLOS ONE.

Lost golden period

Even during the heyday of Classical Greek civilization, there were hints of an earlier culture that was lost. Homer's "Iliad," written in the eighth century B.C. about a legendary war between Sparta and Troy, paints a picture of sophisticated Greek city-states, which archaeological evidence suggests once existed. [The 7 Most Mysterious Archaeological Discoveries]

"The classical Greek folks knew from the very beginning that they were coming out of a dark age," said Brandon Lee Drake, an archaeologist at the University of New Mexico, who was not involved in the study.

The ancient Hittite empire of Anatolia began a precipitous decline around 3,300 B.C. Around the same time, the Egyptian empire was invaded by marauding sea bandits, called the Sea People, and the ancient Mycenaean culture of Greece collapsed. Over the next 400 years, ancient cities were burned to the ground and were never rebuilt, Drake said.

But the cause of this Bronze Age collapse has been shrouded in mystery. Some archaeologists believed economic hardships caused the demise, while others proposed that massive tsunamis, earthquakes or a mega-drought was the cause.

Past studies looking for drought typically only found evidence showing it occurred for short periods of time, making it hard to make conclusions about the whole period, Drake said.

Mega-drought

Toward that end, David Kaniewski, an archaeologist at the University of Paul Sabatier-Toulouse in France, and his colleagues collected ancient sediment cores from Larnaca Salt Lake, near Hala Sultan Tekke in Cyprus. The lake was once a harbor, but became landlocked thousands of years ago.

A decline in marine plankton and pollen from marine sea grass revealed that the lake was once a harbor that opened to the sea until around 1450 B.C., when the harbor transformed over 100 years into a landlocked lagoon. Pollen also revealed that by 1200 B.C., agriculture in the area dwindled and didn't rebound until about 850 B.C.

"This climate shift caused crop failures, dearth and famine, which precipitated or hastened socioeconomic crises and forced regional human migrations," the authors write in the paper.

The results bolster the notion that a massive drought caused the Bronze Age collapse, Drake said.

"It's getting hard to argue that there wasn't as significant change in climate at that time," Drake told LiveScience.

Famine may have caused the huge migration of people en masse — which may be the reason that the mysterious Sea People who invaded Egypt brought their families along, Drake said.

As ancient cultures battled for dwindling resources, they burned the great cities of the day to the ground. In the heart of these dark ages, the ancient Mycenaens lost their writing system, called Linear B, and correspondence between countries slowed to a trickle, Drake said.

Ironically, those who suffered through those dark times may not have realized the cause of their misery.

"It happened over 200 years. People may not have even recognized the climate was changing, because it was happening so slowly over their lifetime," Drake said.

Follow Tia Ghose on Twitter and Google+. Follow LiveScience @livescience, Facebook & Google+. Original article on LiveScience.

 • History's Most Overlooked Mysteries
 • Gallery: The 10 Strangest Places on Earth
 • In Photos: Amazing Ruins of the Ancient World

Copyright 2013 LiveScience, a TechMediaNetwork company. Her hakkı saklıdır. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.


There Were Pre-Adamic Lost Civilizations On Earth and the History Avoids Mentioning These

If we carefully read the Bible we find indications that before Adam’s civilization there was another civilization that God destroyed and then created Adam and Eve. Jeremiah’s book says that God “ravaged” the earth before he created Adam.

The Bible scholars believe that this passage in the Bible, and others, refers to the fact that God once destroyed the humans and animals he created before Adam.

I invite you to read the Old Testament carefully and you will find surprising things.

Emperor Roman Julian The Apostate, who lived between 331-363 AD, and Calvinist theologian Isaac of Peyrere, who lived between 1596 and 1676, said that in the distant past on Earth there was a civilization before Adam.

Historian Mayo says the beings that existed before Adam was a true race.

As is the case with the very old Earth’s history, there are many enigmas that we can not yet elucidate, but there are more and more clues that the history of human civilizations has interesting chapters and slowly, this pre-historic puzzle, will be completed.

Archaeologists have discovered in Colombia the skeleton of a 100 million-year-old man’s hand.

In Swaziland, they have discovered a gigantic humanoid footprint of 200 million years.

Where do dinosaurs are placed in this history?

All the clues lead us to the conclusion that Genesis was, in fact, a Re-Genesis. Is it possible that the dinosaurs lived before the Adamic civilization? Can the theologians finally find common ground with evolutionists?


Hidden history : lost civilizations, secret knowledge, and ancient mysteries

Part 1 : MYSTERIOUS PLACES -- LOST LAND OF ATLANTIS -- AMERICA'S STONEHENGE : THE PUZZLE OF MYSTERY HILL -- PETRA : THE MYSTERIOUS CITY OF ROCK -- SILBURY HILL ENIGMA -- WHERE WAS TROY? -- CHICHEN ITZA : CITY OF THE MAYA -- SPHINX : ARCHETYPAL RIDDLE -- KNOSSOS LABYRINTH AND THE MYTH OF THE MINOTAUR -- STONE SENTINELS OF EASTER ISLAND -- LOST LANDS OF MU AND LEMURIA -- STONEHENGE: CULT CENTRE OF THE ANCESTORS -- EL DORADO : THE SEARCH FOR THE LOST CITY OF GOLD -- LOST CITY OF HELIKE -- EGYPTIAN TREASURE FROM THE GRAND CANYON? -- NEWGRANGE: OBSERVATORY, TEMPLE, OR TOMB? -- MACHU PICCHU: LOST CITY OF THE INCAS -- WHAT HAPPENED TO THE LIBRARY OF ALEXANDRIA? -- GREAT PYRAMID : AN ENIGMA IN THE DESERT -- Part 2 : UNEXPLAINED ARTIFACTS -- NAZCA LINES -- PIRI REIS MAP -- UNSOLVED PUZZLE OF THE PHAISTOS DISC -- SHROUD OF TURIN -- STONE SPHERES OF COSTA RICA -- TALOS: AN ANCIENT GREEK ROBOT? -- BAGHDAD BATTERY -- ANCIENT HILL FIGURES OF ENGLAND -- COSO ARTIFACT -- NEBRA SKY DISC -- NOAH'S ARK AND THE GREAT FLOOD -- MAYAN CALENDAR -- ANTIKYTHERA MECHANISM: AN ANCIENT COMPUTER? -- ANCIENT AIRCRAFT? -- DEAD SEA SCROLLS -- CRYSTAL SKULL OF DOOM -- VOYNICH MANUSCRIPT -- Part 3 : ENIGMATIC PEOPLE -- BOG BODIES OF NORTHERN EUROPE -- MYSTERIOUS LIFE AND DEATH OF TUTANKHAMUN -- REAL ROBIN HOOD? -- AMAZONS: WARRIOR WOMEN AT THE EDGE OF CIVILIZATION -- MYSTERY OF THE MAN IN THE ICE -- HISTORY AND MYTH OF THE KNIGHTS TEMPLAR -- PREHISTORIC PUZZLE OF THE FLORESIANS -- MAGI AND THE STAR OF BETHLEHEM -- DRUIDS -- QUEEN OF SHEBA -- MYSTERY OF THE TARIM MUMMIES -- STRANGE TALE OF THE GREEN CHILDREN -- APOLLONIUS OF TYANA : ANCIENT WONDER WORKER -- KING ARTHUR AND THE KNIGHTS OF THE ROUND TABLE -- SOME FURTHER MYSTERIES TO PONDER -- MYSTERIOUS PLACES -- UNEXPLAINED ARTIFACTS -- ENIGMATIC PEOPLE

List of site sources >>>


Videoyu izle: ПОЈАВА СВЕТИХ ПРОРОКА ИЛИЈЕ И ЕНОХА (Ocak 2022).