Tarih Podcast'leri

Belgeler - Tarihçe

Belgeler - Tarihçe


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

İşbu Antlaşma'da Başlıca Müttefik ve İlişkili Güçler olarak tanımlanan bu Güçler;
BELÇİKA, ÇİN, KÜBA, YUNANİSTAN, HİCAZ, POLONYA, PORTEKİZ,
ROMANYA, SERB-HIRAT-SLOVEN DEVLETİ, SİAM ve
ÇEKOSLOVAKYA,
Yukarıda belirtilen Başlıca Güçler ile birlikte, Müttefik ve İlişkili Devletleri oluşturan bu Yetkiler
güçler,

bir kısımdan;

ve BULGARİSTAN,

diğer kısımdan;

Bulgaristan Kraliyet Hükümeti'nin talebi üzerine Bulgaristan'a bir Mütareke verildi.
29 Eylül 1918 tarihinde, Başlıca Müttefik ve Müşterek Devletler
Barış yapılabilir ve

Müttefik ve Müttefik Güçler, aralarında bazılarının savaşa girmesini eşit derecede arzularken,
Bulgaristan'a karşı doğrudan veya dolaylı olarak müdahil oldular ve
Avusturya-Macaristan tarafından 28 Temmuz 1914'te Sırbistan'a savaş ilanı ve düşmanlıklarda
Bulgaristan tarafından 11 Ekim 1915'te Sırbistan'a karşı açılan ve Almanya tarafından ittifak halinde yürütülen
Avusturya-Macaristan ile, Türkiye ile ve Bulgaristan ile, bir firma ile değiştirilmelidir, adil ve
dayanıklı Barış,

Bu amaçla YÜKSEK Akit Taraflar, Tam Yetkili Temsilcileri olarak aşağıdakileri atamışlardır:

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI:
Sayın Frank Lyon POLK, Dışişleri Bakanı Müsteşarı;
Saygıdeğer Henry WHITE, eski Olağanüstü Büyükelçi ve ABD'nin Tam Yetkili
Amerika Birleşik Devletleri Roma ve Paris'te;
General Tasker H. BLISS, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yüksek Savaştaki Askeri Temsilcisi
Konsey;

BÜYÜK BRİTANYA BİRLEŞİK KRALLIK KRALI VE
İRLANDA VE DENİZLER ÖTESİNDEKİ İNGİLİZ HÜKÜMETİ, HİNDİSTAN İMPARATORU:
Sayın Cecil HARMSWORTH, M.P., Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı;
Sir Eyre CROWE, K.C.B., K.C.M.G., Tam Yetkili Bakan, Müsteşar Yardımcısı
Dışişleri için Devlet;

Ve
KANADA'NIN HÜKÜMETİ için:
Sayın Sir George Halsey PERLEY, K.C.M.G., Kanada Yüksek Komiseri
Birleşik Krallık;

AVUSTRALYA COMMONWEALTH için:
Saygıdeğer Andrew FISHER, Birleşik Krallık Avustralya Yüksek Komiseri;

GÜNEY AFRİKA BİRLİĞİ için:
Bay Reginald Andrew BLANKENBERG, O.B.E., Avrupa Birliği Yüksek Komiser Vekili
Birleşik Krallık'ta Güney Afrika;

YENİ ZELANDA'NIN HÜKÜMETİ İÇİN:
Sayın Sir Thomas MACKENZIE, K.C.M.G., Yeni Zelanda Yüksek Komiseri
Birleşik Krallık;

HİNDİSTAN için:
Sir Eyre CROWE, K.C.B., K.C.M.G.

FRANSA CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI:
Bay Georges CLEMENCEAU, Konsey Başkanı, Savaş Bakanı;
Sayın Stephen PICHON, Dışişleri Bakanı;
Bay Louis-Lucien KLOTZ, Maliye Bakanı;
Bay Andre TARDIEU, Fransız-Amerikan Askeri İşlerinden Sorumlu Genel Komiseri;
Bay Jules CAMBON, Fransa Büyükelçisi;

İTALYA KRALI MUHTEŞEM:
Saygıdeğer Maggiorino FERRARIS, Krallığın Senatörü;
Saygıdeğer Guglielmo MARCONI, Krallığın Senatörü;
Sir Giacomo de MARTINO, Olağanüstü Temsilci ve Tam Yetkili Bakan;

JAPONYA İMPARATORU Majesteleri:
Sayın K. MATSUI, H.M.'nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Japonya İmparatoru'nda
Paris;

Majesteleri BELÇİKA KRALI:
Bay Jules van den HEUVEL, Olağanüstü Temsilci ve Tam Yetkili Bakan, Devlet Bakanı;
Sayın ROLIN-JAEQUEMYNS, Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü Üyesi,
Belçika Delegasyonu Genel Sekreteri;

ÇİN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI:
Bay Vikyuin Wellington Koo;
Bay Sao-ke Alfred SZE;

KÜBA CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI:
Rafael Martinez ORTIZ, Küba Olağanüstü Temsilcisi ve Tam Yetkili Bakan
Paris'te Cumhuriyet;

HELLENLER KRALI Majesteleri;
Sayın Eleftherios VENISÉLOS, Bakanlar Kurulu Başkanı;
Sayın Nicolas POLITIS, Dışişleri Bakanı;

Majesteleri HİCAZ KRALI:
Sayın Rüstem HAIDAR;
Sayın Abdul Hadi AOUNI;

POLONYA CUMHURBAŞKANI:
Bay Ladislas GRABSKI;
Bay Stanislas PATEK, Tam Yetkili Bakan;

PORTEKİZ CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI:
Dr. Affonso DA COSTA, eski Bakanlar Kurulu Başkanı;
Bay Jayme BATALHA REIS, Tam Yetkili Bakan,

RUMANYA KRALI Majesteleri:
Bay Victor ANTONESCO, Olağanüstü Temsilci ve H.M. Kralı
Paris'te Romanya;
General Constantin COANDA, Kolordu Komutanı, A.D.C. eski Devlet Başkanı olan Kral'a
Bakanlar Kurulu;

SERBLER, HIRvatlar ve Slovenler Kralı Majesteleri:
Sayın Nicolas P. PACHITCH, eski Bakanlar Kurulu Başkanı;
Dışişleri Bakanı Sayın Ante TRUMBIĆ
Sayın IVAN ZOLGER, Hukuk Doktoru;

SİAM KRALI Majesteleri:
Ekselansları Prens CHAROON, Olağanüstü Temsilci ve H.M. NS
Paris'te Siam Kralı;

ÇEKO-SLOVAK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI:
Sayın Eduard BENES, Dışişleri Bakanı;
Bay Stephen OSUSKY, Çekoslovakya Olağanüstü Temsilcisi ve Tam Yetkili Bakan
Londra'da Cumhuriyet;

BULGARİSTAN:
Sn. Alexander STAMBOLISKI, Bakanlar Kurulu Başkanı, Savaş Bakanı;

DSÖ, tam yetkilerini ileterek, iyi ve uygun biçimde bulundu
TAKİP:

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren savaş hali sona erecektir.

O andan itibaren ve işbu Antlaşmanın hükümlerine tabi olarak, resmi ilişkiler mevcut olacaktır.
Müttefik ve Ortak Güçler ile Bulgaristan arasında.

BÖLÜM I.

MİLLETLER LİGİ ANLAŞMASI.
MADDE 1 - 26 VE EKLER
(Bkz. Bölüm 1, Versailless Antlaşması, Sayfa 10-23.)

BÖLÜM II.

BULGARİSTAN SINIRLARI.

MADDE 27.

Bulgaristan'ın sınırları aşağıdaki gibi belirlenecektir:

I. Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ile:

Üç sınırın ortak noktası olan Timok ve Tuna'nın birleştiği yerden
Bulgaristan, Romanya ve Sırp-Hırvat-Sloven Devleti, güneye doğru seçilecek bir noktaya
Bregovo'nun batısındaki 38 noktasına yakın Timok rotası,

Timok memba rotası;
oradan güneybatıya doğru Vk'nin doğusundaki noktaya. İzvor, Sırbistan ile eski sınırın
Bulgaristan, Bezdanica nehri ile buluşuyor,

274 ve 367 noktalarından geçen zemine sabitlenecek bir hat, genel olarak aşağıdaki
kuzeybatıdaki Timok havzaları ile kuzeybatıdaki Delejna ve Topolovitsa arasındaki havza
güneydoğuda, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti Kojilovo, Sipikovo ve Halovo'ya gidiyor.
son iki yeri ve Bulgaristan Bregovo, Rakitnica ve Kosova'yı birbirine bağlayan yol;

oradan güneye doğru 1720 noktasına kadar, Berkovitsa'nın yaklaşık 12 kilometre batı-güney-batısında,

Bulgaristan ve Sırbistan arasındaki eski sınır;

oradan güneydoğuya doğru yaklaşık 134 kilometre boyunca 1929 noktasına (Srebrena gl.),

Kom Balkan'ın tepesine sabitlenecek bir çizgi;

oradan güney-güney-batı yönünde, Vlkovija'nın güneyindeki Vidlic Gora'da l109 noktasına,

Grn'nin doğusundan geçen 1602 ve 1344 noktalarından geçen yere sabitlenecek bir hat.
Krivodol ve Komstica nehrini geçerek Dl'nin yaklaşık 1 1/2 kilometre yukarısında. Krivodol;

oradan Tsaribrod-Sofya yolu üzerinde, yol ile olan kavşağının hemen batısındaki bir noktaya
Kalotina,

Mozgos'un doğusundan, Staninci'nin batısından, Brebevnica'nın doğusundan ve
Lipinci'nin kuzey doğusundaki 738 no'lu noktadan;

oradan batı-güney-batıya doğru Lukavica nehri boyunca seçilecek bir noktaya kadar
Slivnica'nın 100 metre kuzey doğusunda,

yere sabitlenecek bir hat;

oradan güneye, Visan'ın batısında, Lukavica'nın Dl.
Nevlja'nın bulunduğu yer,

Lukavica'nın memba yönü;

oradan güneybatıya doğru Vrabca'nın batısındaki Jablanica ile bir derenin birleştiği yere,

879 noktasından geçen ve Trn'den yolu kesen yere sabitlenecek bir hat
Trn'den Pirot'a giden direkt yol ile bu yolun birleştiği yerin hemen güneyinde Tsaribrod;

oradan kuzeye doğru Jablanica ve Jerma'nın (Trnska) birleştiği yere doğru,

Jablanica'nın seyri;

oradan batıya, Descani Kladenac yakınındaki çıkıntıda eski sınırda seçilecek bir noktaya,

Ruj Planina'nın tepesini takip eden ve noktalardan geçen yere sabitlenecek bir çizgi
1199,1466 ve 1706;

oradan güneybatıya, Trn'nin yaklaşık 17 kilometre batısındaki 1516 (Golema Rudina) noktasına,

eski Sırp-Bulgar sınırı;

oradan güneye, Strezimirovci'nin doğusundaki Jerma (Trnska) nehri üzerinde seçilecek bir noktaya,

yere sabitlenecek bir hat;

oradan güneye doğru nehirlerin birleştiği noktanın hemen altında Dragovishtitsa nehrine yakın nokta
672,

Dzincovci'nin batısından 1112 ve 1329 noktalarından geçen zemine sabitlenecek bir hat,
Bozicka ve Meljanska nehirlerinin havzaları arasındaki havzayı takip ederek ve geçen
1731, 1671, 1730 ve 1058 noktaları aracılığıyla;

oradan güneybatıya doğru 1333 noktasında eski Sırp-Bulgar sınırına, yaklaşık 10 kilometre
Kriva (Eğri)-Palanka'dan Köstendil'e giden yolun bu sınırı kestiği noktanın kuzey-batısında,

üzerinde Dragovishtitsa arasındaki havzayı takip eden yere sabitlenecek bir hat
kuzeybatıda ve güneydoğuda Lomnica ve Sovolstica;

oradan güneydoğuya doğru Dobrilaka'nın güneybatısındaki Males Planina üzerinde 1445 noktasına,

eski Sırp-Bulgar sınırı;

oradan güney-güney-batıya doğru, Belashitza Planina üzerinde Tumba'ya (1253 noktası),
Yunanistan, Bulgaristan ve Sırp-Hırvat-Sloven Devleti'nin üç sınırının birleştiği bir hat
Stinek'in doğusundan geçen Ograjden Planina'daki 1600 noktasından geçen zemine sabitlenmiş ve
Badilen, Baykovo'nun batısında, Strumitsa'yı 177 noktasının yaklaşık 3 kilometre doğusunda kesiyor ve geçiyor
Gabrinovo'nun doğusunda.

2. Yunanistan ile:

Yukarıda tanımlanan noktadan doğuya doğru, su havzasını terk ettiği noktaya kadar
güneyde Mesta-Karasu ve kuzeyde Maritsa (Marica) havzaları 1587 noktasına yakın
(Dibikli),

1913 Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki sınır,

3. Güneyde, Müttefik Başlıca Devletler tarafından daha sonra atfedilecek olan topraklar ve
İlişkili Yetkiler:

Buradan doğuya doğru, Kuchuk-Derbend'in yaklaşık 18 kilometre batısında yer alan 1295 noktasına

üzerinde Meriç havzası arasındaki havzayı takip eden yere sabitlenecek bir hat
kuzey ve Mesta-Karasu havzaları ve doğrudan Ege Denizi'ne akan diğer nehirler
güneyde deniz;

oradan doğuya doğru Bulgaristan ile Türkiye arasındaki 1913 sınırında seçilecek bir noktaya
Küçük-Derbend'in 4 kilometre kuzeyinde,

güneyi oluşturan tepe çizgisini mümkün olduğunca takip ederek yere sabitlenecek bir çizgi
Akçahisar (Dzuma) Suju havzasının sınırı;

oradan kuzeye, Maritsa nehri ile birleştiği noktaya,

1913 sınırı;

oradan Hadi-K tren istasyonunun yaklaşık 3 kilometre altında seçilecek bir noktaya. (Kadiko;),

Maritsa mansabının ana rotası;

oradan kuzeye, sınırın oluşturduğu çıkıntının tepesinde seçilecek bir noktaya
1915 Sofya Antlaşması, Cisr Mustafa Paşa'nın yaklaşık 10 kilometre doğu-güney-doğusunda,

yere sabitlenecek bir hat;

oradan doğuya Karadeniz'e,

1915 Sofya Antlaşması sınırı, ardından 1913 sınırı.

4 Karadeniz.

5. Romanya ile:

Karadeniz'den Tuna'ya,

1 Ağustos 1914'te var olan sınır;

oradan Timok ve Tuna'nın birleştiği yere,

Tuna nehrinin yukarı akışının ana navigasyon kanalı.

MADDE 28.

Bu Antlaşma tarafından tanımlanan sınırlar, tanımlanan kısımlar için,
mevcut Antlaşmaya eklenmiş milyonda bir harita. Metin ile metin arasında farklılık olması durumunda
harita, metin geçerli olacaktır. [Giriş'e bakın]

MADDE 29.

Bileşimi işbu Antlaşmada veya diğer herhangi bir Sözleşmede belirlenen veya belirlenecek olan Sınır Komisyonları
Başlıca Müttefik ve İlişkili Güçler ile ilgili Güçler veya herhangi bir ilgili Güç arasındaki Antlaşma,
bu sınırları yerde takip etmek zorundalar.

Sadece "sabitlenecek bir hat" olarak tanımlanan bölümleri sabitleme gücüne sahip olacaklardır.
yerde" değil, aynı zamanda, ilgili Güçlerden biri tarafından bu yönde bir talepte bulunulduğunda,
ve Komisyon, tarafından tanımlanan kısımların revize edilmesinin istendiği konusunda tatmin olmuştur.
idari sınırlar; ancak bu, uluslararası sınırlar durumunda geçerli olmayacaktır.
Komisyonun görevinin kendisini aşağıdakilerle sınırlayacağı Ağustos 1914'te var olan
işaret direklerinin ve sınır işaretlerinin yeniden oluşturulması. Her iki durumda da takip etmek için çaba göstereceklerdir.
mümkün olduğunca dikkate alarak, Antlaşmalarda verilen tanımlara mümkün olduğunca yakın
idari sınırlar ve yerel ekonomik çıkarlar.

Komisyonların kararları çoğunlukla alınacak ve taraflar için bağlayıcı olacaktır.
endişeli.

Sınır Komisyonlarının masrafları iki Devlet tarafından eşit paylar halinde karşılanacaktır.
endişeli.

MADDE 30.

Bir su yolu tarafından tanımlanan sınırlar söz konusu olduğunda, "yol" veya "kanal" ifadeleri kullanılır.
İşbu Antlaşmanın tanımlarında, ulaşıma elverişli olmayan nehirler ile ilgili olarak,
suyolu veya ana kolu ve üzerinde gezilebilir nehirler ile ilgili olarak,
ana seyrüsefer kanalı tarafından sağlanan Sınır Komisyonlarına bağlı olacaktır.
Sınır hattının rota veya kanaldaki herhangi bir değişikliği izleyip izlemeyeceğini belirlemek için mevcut Antlaşma
gerçekleşebileceği veya rota veya kanalın konumuna göre kesin olarak belirlenip belirlenmeyeceği
işbu Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte.

MADDE 31.

İlgili çeşitli Güçler, Komisyonlara gerekli tüm belgeleri sağlamayı taahhüt ederler.
görevleri, özellikle mevcut veya eski sınırları belirleyen anlaşmaların orijinal kopyaları, tümü büyük ölçekli
mevcut haritalar, jeodezik veriler, tamamlanmış ancak yayınlanmamış araştırmalar ve bunlarla ilgili bilgiler
sınır akarsularının değişimi.

Ayrıca, yerel makamlara Komisyonlara her türlü bilgiyi iletme talimatı vermeyi taahhüt ederler.
belgeler, özellikle planlar, kadastro ve tapu defterleri ve talep üzerine tüm detayları vermek
mülkiyet, mevcut ekonomik koşullar ve diğer gerekli bilgilerle ilgili.

MADDE 32.

İlgili çeşitli Güçler, Sınır Komisyonlarına her türlü yardımı yapmayı taahhüt ederler,
doğrudan veya yerel makamlar aracılığıyla, ulaşım, konaklama ile ilgili her şeyde,
görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli emek, malzeme (işaret direkleri, sınır direkleri).

MADDE 33.

İlgili çeşitli Güçler, trigonometrik noktaları, işaretleri, direkleri veya
Komisyonlar tarafından dikilen sınır işaretleri.

MADDE 34.

Direkler görünmez olacak şekilde yerleştirilecek; numaralandırılacaklar ve konumları ve
numarası kartografik bir belgede belirtilecektir.

MADDE 35.

Sınırı belirleyen protokoller ve bunlara ekli haritalar ve belgeler düzenlenecektir.
üç nüsha olarak, iki nüshası limitrophe Güçlerinin Hükümetlerine iletilecektir.
ve üçüncüsü Fransız Cumhuriyeti Hükümetine, asıl nüshaları Fransa Cumhuriyeti'ne teslim edecek.
Mevcut Antlaşmayı imzalayan güçler.

BÖLÜM III.
SİYASİ HÜKÜMLER.

BÖLÜM I.
Sırb-Hırvat-SLOVEN DEVLETİ.
MADDE 36.

Bulgaristan, Müttefik ve Müttefik Kuvvetler tarafından halihazırda alınmış olan harekete uygun olarak,
Sırp-Hırvat-Sloven Devletini tanır.

MADDE 37. Bulgaristan, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti lehine tüm hak ve mülkiyet haklarından feragat eder.
Bulgaristan'ın sınırları dışında yer alan Bulgar Monarşisinin toprakları,
Madde 27, Kısım II (Bulgaristan'ın Sınırları) ve işbu Antlaşma veya herhangi bir Antlaşma tarafından tanınmıştır.
anlaşmanın bir parçası olarak, mevcut anlaşmanın tamamlanması amacıyla sonuçlandırılmıştır.
Sırp-Hırvat-Sloven Devleti.

MADDE 38.

Baş Müttefik ve Ortaklar tarafından aday gösterilen beş üyeden oluşan yedi üyeden oluşan bir Komisyon
Yetkiler biri Sırp-Hırvat-Sloven Devleti, diğeri Bulgaristan tarafından oluşturulacaktır.
Sınır çizgisini yerinde tespit etmek için işbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden on beş gün sonra
Madde 27 (1), Kısım II'de (Bulgaristan Sınırları) açıklanmıştır.

MADDE 39.

Sırp-Hırvat-Sloven Devletine tahsis edilen topraklarda mutat olarak ikamet eden Bulgar vatandaşları
Sırp-Hırvat-Sloven vatandaşlığını ipso facto alacak ve Bulgar vatandaşlığını kaybedecek.

Ancak 1 Ocak 1913'ten sonra bu topraklarda ikamet eden Bulgar vatandaşları,
Sırp-Hırvat-Sloven Devletinden izin almadan Sırp-Hırvat-Sloven vatandaşlığı kazanamaz.

MADDE 40.

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıllık bir süre içinde Bulgar vatandaşları,
18 yaşından büyük ve mutat olarak kendisine tahsis edilen topraklarda ikamet eden
Sırp-Hırvat-Sloven Devleti işbu Antlaşma uyarınca kendi isteklerini seçme hakkına sahip olacaktır.
eski milliyet. 18 yaşından büyük Bulgar uyruklu Sırp-Hırvat-Slovenler ve
Bulgaristan'da mutat olarak ikamet edenler, Sırp-Hırvat-Sloven vatandaşlığını seçme konusunda benzer bir hakka sahip olacaklardır.

Bir kocanın seçeneği karısını, ebeveynlerin seçeneği ise 18 yaşından küçük çocuklarını kapsayacaktır.
yaşında.

Yukarıdaki tercih hakkını kullanan kişiler, takip eden on iki ay içinde
ikamet yerlerini tercih ettikleri Devlete devrederler.

Taşınmaz mallarını, bulundukları diğer Devletin topraklarında alıkoyma hakkına sahip olacaklardır.
tercih hakkını kullanmadan önce ikametgahı vardı. yanlarında taşıyabilirler
her tanımın taşınabilir özelliği. kendilerine hiçbir ihracat veya ithalat vergisi uygulanamaz.
bu tür bir mülkün kaldırılması ile bağlantı.

Aynı dönemde Bulgar uyruklu ve yabancı uyruklu Sırp-Hırvat-Slovenler
yabancı kanunda aksine hüküm bulunmamışsa ve
Sırp-Hırvat-Sloven vatandaşlığını elde etmek ve kaybetmek için yabancı uyruklu olmamışlardır.
tarafından belirlenen gerekliliklere uygun olarak Bulgar uyruklu olmaları
Sırp-Hırvat-Sloven Devleti.

MADDE 41.

Sırp-Hırvat-Sloven'in Bulgaristan'ın mali yükümlülüklerinin oranı ve niteliği
Devletin, egemenliği altına aldığı topraklar nedeniyle üstlenmesi gerekecek, belirlenecek
işbu Antlaşmanın 141. Maddesi, VIII. Kısmı (Mali Hükümler) uyarınca.

Müteakip anlaşmalar, işbu Antlaşma tarafından kararlaştırılmayan tüm soruları karara bağlayacak ve
söz konusu bölgenin devredilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek olan.

BÖLÜM II.
YUNANİSTAN.

MADDE 42.

Bulgaristan, Bulgaristan toprakları üzerindeki tüm haklardan ve mülkiyetten Yunanistan lehine feragat ediyor
Monarşi, 27. Madde, Bölüm 11'de (Sınırlar
Bulgaristan) ve işbu Antlaşma veya aşağıdaki amaçlarla akdedilmiş herhangi bir Antlaşma tarafından tanınmıştır.
Yunanistan'ın bir parçası olarak mevcut yerleşimi tamamlamak.

MADDE 43.

Baş Müttefik ve Ortaklar tarafından aday gösterilen beş üyeden oluşan yedi üyeden oluşan bir Komisyon
Biri Yunanistan, diğeri Bulgaristan tarafından olmak üzere yetkiler, ülkeye girişinden on beş gün sonra atanacak.
Madde 27 (2), Kısım II'de tanımlanan sınır çizgisini yerinde izlemek için işbu Antlaşma'nın gücü
(Bulgaristan Sınırları), işbu Antlaşmanın

MADDE 44.

Yunanistan'a tahsis edilen topraklarda mutat olarak ikamet eden Bulgar vatandaşları, Yunanca alacak
tabiiyet ipso facto ve Bulgar vatandaşlığını kaybedecektir.

Ancak 1 Ocak 1913'ten sonra bu topraklarda ikamet eden Bulgar vatandaşları,
Yunanistan'dan izin almadan Yunan vatandaşlığı alamazlar.

MADDE 45.

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıllık bir süre içinde Bulgar vatandaşları,
18 yaşından büyük ve Yunanistan'a tahsis edilen topraklarda mutat olarak ikamet eden
işbu Antlaşma, Bulgar vatandaşlığını seçme hakkına sahip olacaktır.

Bir kocanın seçeneği karısını, ebeveynlerin seçeneği ise 18 yaşından küçük çocuklarını kapsayacaktır.
yaşında.

Yukarıdaki tercih hakkını kullanan kişiler, takip eden on iki ay içinde
ikamet yerlerini tercih ettikleri Devlete devrederler.

Taşınmaz mallarını, bulundukları diğer Devletin topraklarında alıkoyma hakkına sahip olacaklardır.
seçme hakkını kullanmadan önce ikametgahı vardı. kendilerine hiçbir ihracat veya ithalat vergisi uygulanamaz.
bu tür bir mülkün kaldırılması ile bağlantı.

MADDE 46.

Yunanistan, Başlıca Müttefik ve İlişkili Güçler ile bir Antlaşmada yer almayı kabul eder ve kabul eder.
sakinlerinin çıkarlarını korumak için bu Yetkiler tarafından gerekli görülebilecek hükümler
Irk, dil veya din bakımından nüfusun çoğunluğundan farklı olan o Devletin

Yunanistan ayrıca, Başlıca Müttefik ve İlişkili Devletlerle bir Antlaşmada yer almayı kabul eder ve kabul eder.
Bu Yetkiler gibi hükümlerin transit geçiş özgürlüğünü korumak için gerekli göreceği ve
diğer ulusların ticareti için adil muamele.

MADDE 47.

Yunanistan'ın üstlenmesi gereken Bulgaristan'ın mali yükümlülüklerinin oranı ve niteliği
egemenliği altında bulunan topraklar nedeniyle, buna göre belirlenecektir.
İşbu Antlaşmanın 141. Maddesi, VIII. Kısmı (Mali Hükümler).

Müteakip anlaşmalar, işbu Antlaşma tarafından kararlaştırılmayan tüm sorunlara karar verecek ve
söz konusu bölgenin devredilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek olan.

BÖLÜM III.
TRAKYA.

MADDE 48.

Bulgaristan, Başlıca Müttefik ve Ortak Güçler lehine tüm haklardan ve mülkiyetten vazgeçer.
Trakya'da Bulgar Monarşisine ait olan ve içinde yer alan topraklar
Madde 27 (3), Kısım II'de (Bulgaristan Sınırları) tanımlandığı gibi Bulgaristan'ın yeni sınırlarının dışında,
şu anda herhangi bir Devlete atanmamıştır.

Bulgaristan, Başlıca Müttefik ve Müttefik Güçler tarafından yapılan anlaşmayı kabul etmeyi taahhüt eder.
Bu topraklarla ilgili olarak, özellikle sakinlerinin uyruğuyla ilgili olduğu ölçüde.

Başlıca Müttefik ve Ortak Güçler, Bulgaristan'ın ekonomik çıkışlarının
Ege Denizi.

Bu garantinin koşulları daha sonraki bir tarihte belirlenecektir.

BÖLÜM IV.
AZINLIKLARIN KORUNMASI.

MADDE 49.

Bulgaristan, bu Bölümde yer alan hükümlerin aşağıdaki şekilde kabul edileceğini taahhüt eder:
temel yasaları ve hiçbir yasa, düzenleme veya resmi eylemin bunlarla çelişmediğini veya bunlara müdahale etmeyeceğini
herhangi bir yasa, yönetmelik veya resmi işlem bunların üzerinde geçerli olmayacaktır.

MADDE 50.

Bulgaristan, tüm sakinlerine yaşam ve özgürlüğün tam ve eksiksiz korunmasını sağlamayı taahhüt eder.
Bulgaristan, doğum, milliyet, dil, ırk veya din ayrımı olmaksızın.

Bulgaristan'ın tüm sakinleri, ister kamu ister özel olsun, herhangi bir
uygulamaları kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olmayan inanç, din veya inanç.

MADDE 51.

Bulgaristan, herhangi bir gereklilik olmaksızın ipso facto Bulgar uyruklu olduğunu kabul ve beyan eder.
formalite, varış tarihinde Bulgaristan topraklarında mutat olarak ikamet eden tüm kişiler
işbu Antlaşma'nın yürürlüğe girdiği ve herhangi bir başka Devletin uyruğu olmayanlar.

MADDE 52.

Bulgaristan topraklarında doğan ve başka bir Devletin vatandaşı olmayan tüm kişiler, ipso facto
Bulgar vatandaşı olun.

MADDE 53.

Bütün Bulgar vatandaşları kanun önünde eşit olacak ve aynı medeni ve siyasi haklardan yararlanacaklardır.
ırk, dil veya din ayrımı olmaksızın haklara sahiptir.

Din, inanç veya meslek farklılığı, konularda herhangi bir Bulgar vatandaşına halel getirmeyecektir.
örneğin kamuya kabul edilme gibi medeni veya siyasi haklardan yararlanma ile ilgili
istihdam, işlevler ve onurlar veya mesleklerin ve endüstrilerin uygulanması.

Herhangi bir Bulgar vatandaşının herhangi bir dili özel olarak özgürce kullanmasına hiçbir kısıtlama getirilmeyecektir.
ilişkilerde, ticarette, dinde, basında veya herhangi bir tür yayında veya halka açık yerlerde
toplantılar.

Bulgar Hükümeti tarafından herhangi bir resmi dil kurulmasına rağmen, yeterli
Bulgarca olmayan Bulgar vatandaşlarına dillerini kullanmaları için kolaylıklar sağlanacak,
Mahkeme huzurunda sözlü veya yazılı olarak

MADDE 54.

Irksal, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup Bulgar vatandaşları aynı haktan yararlanacaklardır.
hukuken ve fiilen diğer Bulgar vatandaşları gibi muamele ve güvenlik. Özellikle yapacakları
masrafları kendilerine ait olmak üzere hayırsever, dini ve dini kuruluşlar kurma, yönetme ve kontrol etme konusunda eşit haklara
sosyal kurumlar, okullar ve diğer eğitim kurumları, kendi haklarını kullanma hakkı ile
dil ve orada dinlerini özgürce yaşamak.

MADDE 55

Bulgaristan, önemli bir eğitimin olduğu kasaba ve ilçelerde kamu eğitim sisteminde eğitim sağlayacaktır.
Bulgarca konuşanların dışındaki Bulgar vatandaşlarının oranı ikamet için yeterli tesislerdir.
ilkokullarda bu tür Bulgarların çocuklarına eğitim verilmesini sağlamak.
vatandaşları kendi dilleri aracılığıyla Bu hüküm, Bulgar
Hükümet, söz konusu okullarda Bulgarca öğretimini zorunlu kılmaktan vazgeçti.

Bulgar uyrukluların önemli bir bölümünün bulunduğu kasaba ve ilçelerde
ırksal, dinsel veya dilsel azınlıklar, bu azınlıklara,
Devlet bünyesindeki kamu kaynaklarından sağlanabilecek meblağlardan yararlanma ve uygulama,
eğitim, dini veya hayır amaçlı belediye veya diğer bütçeler.

MADDE 56.

Bulgaristan, kişilerin bu hakkı kullanmalarına hiçbir engel koymamayı taahhüt eder.
işbu Andlaşma veya Müttefik ve Müttefik Devletler tarafından akdedilen andlaşmalar uyarınca
Almanya, Avusturya, Macaristan, Rusya veya Türkiye ile veya Müttefik ve İlişkili ülkelerden herhangi biri ile
Bulgar vatandaşlığını geri alıp almayacağına kendileri karar verecek.

Bulgaristan, Başlıca Müttefik ve Ortak Güçler olarak bu tür hükümleri tanımayı taahhüt eder.
kişilerin karşılıklı ve gönüllü göçü açısından uygun olduğunu düşünebilir.
ırksal azınlıklara mensup.

MADDE 57.

Bulgaristan, bu Bölümün önceki maddelerinde yer alan hükümlerin,
ırksal, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup kişiler, uluslararası
ilgilenecek ve Milletler Cemiyetinin garantisi altına alınacaktır. onlar olmayacak
Milletler Cemiyeti Konseyi'nin çoğunluğunun onayı olmaksızın değiştirilmiştir. Müttefik ve
Konseyde temsil edilen Ortak Güçler, herhangi bir
Konseyin çoğunluğu tarafından uygun şekilde kabul edilen bu maddelerde değişiklik
Ulusların Lig.

Bulgaristan, Milletler Cemiyeti Konseyinin herhangi bir Üyesinin,
Bunlardan herhangi birinin ihlalini veya herhangi bir ihlal tehlikesini Konseyin dikkatine sunmak
ve Konsey'in bunun üzerine böyle bir eylemde bulunabileceği ve istediği şekilde talimat verebileceği,
durumlarda uygun ve etkili olduğunu kabul eder.

Bulgaristan ayrıca, hukuki veya fiili sorunlarla ilgili herhangi bir fikir ayrılığının,
Bu Maddeler, Bulgar Hükümeti ile Başlıca Müttefik ve Devletlerden herhangi biri arasındaki
Birleşik Devletler veya Milletler Cemiyeti Konseyi Üyesi olan diğer herhangi bir Güç,
Lig Sözleşmesi'nin 14. Maddesi uyarınca uluslararası nitelikte bir anlaşmazlık olarak kabul edilecektir.
Milletlerin. Bulgar Hükümeti, bu tür bir anlaşmazlığın, diğer
Tarafların talepleri, Uluslararası Daimi Adalet Divanı'na sevk edilir. kararı
Daimi Mahkeme nihai olacak ve aşağıdaki hükümlerle aynı kuvvet ve etkiye sahip olacaktır.
Sözleşmenin 13. Maddesi.

BÖLÜM V.
GENEL HÜKÜMLER.

MADDE 58.

Bulgaristan, girilebilecek tüm anlaşmaların veya anlaşmaların tam gücünü tanımayı taahhüt eder.
Müttefik ve İlişkili Güçler tarafından şu anda var olan veya var olan Devletlerle
1 Ağustos 1914'te var olduğu şekliyle eski Rusya İmparatorluğu'nun tamamında veya bir kısmında gelecekte ve
bu tür Devletlerin sınırlarını orada belirlenen şekilde tanır.

Bulgaristan, devletin bağımsızlığına kalıcı ve devredilemez olarak saygı duymayı kabul eder ve kabul eder.
dedi Devletler.

Madde 143, Kısım Vlll (Mali Hükümler) ve Madde 171, Kısım hükümleri uyarınca
İşbu Antlaşmanın IX (Ekonomik Hükümleri), Bulgaristan, bu Antlaşmanın yürürlükten kaldırılmasını kesinlikle kabul etmektedir.
Brest-Litovsk Antlaşmaları ve Brest-Litovsk Antlaşmaları ve Brest-Litovsk ile yaptığı tüm antlaşmalar, sözleşmeler ve anlaşmaların
Rusya'da Maksimalist Hükümet.

Müttefik ve Ortak Güçler, Rusya'nın Bulgaristan'dan alma haklarını resmen saklı tutar.
işbu Antlaşmanın ilkelerine dayalı olarak iade ve onarım.

MADDE 59.

Bulgaristan işbu belge ile Avusturya Yunanistan, Macaristan, Polonya, Avusturya sınırlarını tanır ve kabul eder.
Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devleti ve Çeko-Slovak Devleti bu sınırlar olabilir.
Başlıca Müttefik ve İlişkili Güçler tarafından belirlenir.

MADDE 60.

Bulgaristan, Barış Antlaşmalarının ve ek sözleşmelerin tam gücünü tanımayı taahhüt eder
Müttefik ve Müşterek Devletler tarafından akdedilmiş veya akdedilebilecek olan
Bulgaristan'ın yanında savaşmak ve yapılmış veya yapılabilecek her türlü düzenlemeyi tanımak
Eski Alman İmparatorluğu'nun, Avusturya'nın, Macaristan'ın ve
Osmanlı İmparatorluğu ve sınırları içindeki yeni devletleri orada belirtildiği gibi tanımak.

MADDE 61.

Bulgaristan tarafından işbu Antlaşma uyarınca devredilen toprakların hiçbir sakini rahatsız edilmeyecek veya taciz edilmeyecektir.
28 Temmuz 1914'ten sonraki siyasi tutumu veya uyruğunun belirlenmesi nedeniyle
işbu Antlaşma uyarınca yürütülür.

MADDE 62.

Bulgaristan, Fas'taki Fransız Himayesini tanıdığını ve kabul etmeyeceğini ilan etti.
rejiminden elde edilen yardımlardan veya bağışıklıklardan kendisi veya vatandaşları adına talepte bulunabilir.
Fas'taki kapitülasyonlar. tarafından imzalanan tüm anlaşmalar, anlaşmalar, düzenlemeler ve sözleşmeler
Fas ile Bulgaristan, 1 Ekim 1915 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış sayılmaktadır.

Bulgaristan'a giren Fas malları, Fransız mallarına uygulanan muameleden yararlanacaktır.

MADDE 63.

Bulgaristan, Büyük Britanya tarafından Mısır üzerinde ilan edilen Himaye'yi tanıdığını beyan eder.
18 Aralık 1914 ve kendisi veya vatandaşları adına
Mısır'daki kapitülasyon rejiminden elde edilen faydalar veya dokunulmazlıklar. Tüm anlaşmalar,
Bulgaristan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmalar, düzenlemeler ve sözleşmeler,
1 Ekim 1915 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Bulgaristan'a giren Mısır malları, İngiliz mallarına uygulanan muameleden yararlanacaktır.

BÖLÜM IV.
ASKERİ, DENİZ VE HAVA HÜKÜMLERİ.

Bütün ulusların silahlarının genel bir sınırlandırılmasının başlatılmasını mümkün kılmak için,
Bulgaristan, aşağıdaki askeri, deniz ve hava şartlarına kesinlikle uymayı taahhüt eder.

BÖLÜM 1.
ASKERİ HÜKÜMLER.
BÖLÜM I.
GENEL.
MADDE 64.

İşbu Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde, Türkiye'nin askeri kuvvetleri
Bulgaristan, aşağıda belirtilen ölçüde terhis edilecektir.

MADDE 65.

Bulgaristan'da evrensel zorunlu askerlik hizmeti kaldırılacaktır. The Bulgarian Army shall in
future only be constituted and recruited by means of voluntary enlistment.

CHAPTER I I .
EFFECTIVES AND CADRES OF THE BULGARIAN ARMY.
ARTICLE 66.

The total number of military forces in the Bulgarian Army shall not exceed 20,000 men, including
officers and depot troops.

The formations composing the Bulgarian Army shall be fixed in accordance with the wishes of
Bulgaria, subject to the following reservations:

(1) The effectives of units shall be compulsorily fixed between the maximum and minimum figures
shown in Table IV annexed to the present Section.

(2) The proportion of officers, including the personnel of staffs and special services, shall not
exceed one-twentieth of the total effectives with the colours, and that of non-commissioned offficers
shall not exceed one-fifteenth of the total effectives with the colours.

(3) The number of machine guns, guns and howitzers shall not exceed those fixed in Table V
annexed to the present Section per thousand men of the total effectives with the colours.

The Bulgarian Army shall be exclusively employed for the maintenance of order within Bulgarian
territory and for the control of the frontiers.

ARTICLE 67.

In no case shall units be formed of greater size than a division, the latter being in accordance with
Tables I, II, and IV annexed to the present Section. The maximum size of the staffs and of all
formations are given in the Tables annexed to the present Section; these figures need not be exactly
followed, but they must not in any case be exceeded.

The maintenance or formation of any other group of forces, as well as any other organisation
concerned with military command or war preparation, is forbidden.

Each of the following units may have a depot:
A regiment of Infantry;
A regiment of Cavalry;
A regiment of Field Artillery;
A battalion of Pioneers.
ARTICLE 68

All measures of mobilisation or appertaining to mobilisation are forbidden.

Formations, administrative services and staffs must not in any case include supplementary cadres.

It is forbidden to carry out any preparatory measures for the requisition of animals or any other
means of military transport.

ARTICLE 69.

The number of gendarmes, customs offficials, forest guards, local or municipal police or other like
offficials shall be fixed by the Inter-Allied Military Commission of Control referred to in Article 98,
and shall not exceed the number of men employed in a similar capacity in 19ll within the territorial
limits of Bulgaria as fixed in accordance with the present Treaty. In no case shall the number of
these officials who are armed with rifles exceed 10,000.

The number of these officials may only be increased in the future in proportion to the increase of
population in the localities or municipalities which employ them.

These officials, as well as those employed in the railway service, must not be assembled for the
purpose of taking part in any military exercises.

In addition, Bulgaria may establish a special corps of frontier guards, which must be recruited by
means of voluntary enlistment and must not exceed 3,000 men, so that the total number of rifles in
use in Bulgaria shall not exceed 33,000.

ARTICLE 70.

Any military formation not dealt with in the above Articles is forbidden. Such other formations as
may exist in excess of the effectives authorised shall be suppressed within the period laid down in
Article 64.

CHAPTER I I I .
RECRUITING AND MILITARY TRAINING.

ARTICLE 71.

All officers, including the gendarmerie, customs, forest and other services must be regulars
(officers de carriere). Officers at present serving who are retained in the army, gendarmerie or the
above-mentioned services must undertake to serve at least up to the age of 40. Officers at present
serving who do not join the new army, gendarmerie or the above-mentioned services shall be free
from any military obligations. They must not take part in any military exercises, theoretical or
practical.

Officers newly appointed must undertake to serve on the active list of the army, gendarmerie or the
above-mentioned services for at least 20 consecutive years.

The proportion of officers leaving the service for any cause before the expiration of their term of
engagement must not exceed in any year one-twentieth of the total effectives of officers provided by
Article 66. If this percentage is unavoidably exceeded, the resulting deficit in the cadres shall not be
filled up by new appointments.

ARTICLE 72.

The total length of engagement of non-commissioned officers and men shall not be less than 12
years consecutive service with the colours.

The proportion of men dismissed before the expiration of their term of service for reasons of health
or discipline or for any other cause must not exceed in any year one-twentieth of the total effectives
fixed by Article 66. If this number is unavoidably exceeded, the resulting deficit shall not be filled
by fresh enlistments.

CHAPTER IV.
SCHOOLS, EDUCATIONAL ESTABLISMENTS, MILITARY CLUBS AND SOCIETIES.

ARTICLE 73.

On the expiration of three months from the coming into force of the present Treaty there must only
exist in Bulgaria one military school, strictly set apart for the recruitment of officers for the
authorised units.

The number of students admitted to instruction in the said school shall be strictly in proportion to
the vacancies to be filled in the officer cadres. The students and the cadres shall be reckoned as part
of the effectives fixed by Article 66.

Consequently, within the time fixed above, all military colleges or similar institutions in Bulgaria,
as well as the various schools for officers, student officers, cadets, non-commissioned officers or
student non-commissioned officers, other than the school above provided for, shall be abolished.

ARTICLE 74

Educational establishments, other than those referred to in Article 73 above, universities, societies
of discharged soldiers, touring clubs, boy scouts' societies, and associations or clubs of every
description, must not occupy themselves with any military matters. They will on no account be
allowed to instruct or exercise their pupils or members in the use of arms.

These educational establishments, societies, clubs or other associations must have no connection
with the Ministry of War or any other military authority.

ARTICLE 75.

In schools and educational establishments of every description, whether under State control or
private management, the teaching of gymnastics shall not include any instruction or drill in the use
of arms or training for war.

CHAPTER V.
ARMAMENT, MUNITIONS AND MATERIAL, FORTIFICATIONS.

ARTICLE 76.

On the expiration of three months from the coming into force of the present Treaty the armament of
the Bulgarian Army shall not exceed the figures fixed per thousand men in Table V annexed to the
present Section.

Any excess in relation to effectives shall only be used for such replacements as may eventually be
necessary.

ARTICLE 77.

The stock of munitions at the disposal of the Bulgarian Army shall not exceed the amounts fixed in
Table V annexed to the present Section,

Within three months from the coming into force of the present Treaty the Bulgarian Government
shall deposit any existing surplus of armament and munitions in such places as shall be notified to it
by the Principal Allied and Associated Powers.

No other stock, depot or reserve of munitions shall be formed.

ARTICLE 78.

The number and calibre of guns constituting the fixed normal armament of fortified places existing
at the present moment in Bulgaria shall be immediately notified to the Principal Allied and
Associated Powers, and will constitute maximum amounts which may not be exceeded.

Within three months from the coming into force of the present Treaty the maximum stock of
ammunition for these guns will be reduced to and maintained at the following uniform rates:

1,500 rounds per gun for those the calibre of which is 105 mm. and under;

500 rounds per gun for those of higher calibre.

No new fortifications or fortified places shall be constructed in Bulgaria.

ARTICLE 79.

The manufacture of arms, munitions and of war material shall only be carried on in one single
factory, which shall be controlled by and belong to the State, and whose output shall be strictly
limited to the manufacture of such arms, munitions and war material as is necessary for the military
forces and armaments referred to in Articles 66, 69, 77 and 78 above.

Within three months from the coming into force of the present Treaty all other establishments for the
manufacture, preparation, storage or design of arms, munitions or any other war material shall be
abolished or converted to purely commercial uses.

Within the same length of time all arsenals shall also be suppressed, except those to be used as
depots for the authorised stocks of munitions, and their staffs discharged.

The plant of any establishments or arsenals existing in excess of the needs of the authorised
manufacture shall be rendered useless or converted to purely commercial uses, in accordance with
the decisions of the Military Inter-Allied Commission of Control referred to in Article 98.

ARTICLE 80.

Within three months from the coming into force of the present Treaty all arms, munitions and war
material, including any kind of anti-aircraft material, of whatever origin, existing in Bulgaria in
excess of the authorised quantity shall be handed over to the Principal Allied and Associated
Powers.

This delivery shall take place at such points in Bulgarian territory as may be appointed by the said
Powers, who shall also decide on the disposal of such material.

ARTICLE 81.

The importation into Bulgaria of arms, munitions and war material of all kinds is forbidden.

The manufacture for foreign countries and the exportation of arms, munitions and war material shall
also be forbidden.

ARTICLE 82.

The use of flame throwers, asphyxiating, poisonous or other gases, and all similar liquids,
materials or processes being prohibited, their manufacture and importation are strictly forbidden in
Bulgaria.

Material specially intended for the manufacture, storage or use of the said products or processes is
equally forbidden.

The manufacture and importation into Bulgaria of armoured cars, tanks, or any similar machines
suitable for use in war are equally forbidden.

TABLE 1.
COMPOSITION AND MAXIMUM EFFECTIVES OF AN INFANTRY DIVISION

Maximum Effective of each unit.

Birimler.
Officers.........................Men.

Headquarters of an infantry division
......25......................70
Headquarters of divisional infantry
.......5......................50
Headquarters of divisional artillery
.......4......................30
3 regiments of infantry* (on the basis of 65 officers and 2,000 men per regiment)
.....195.................6,000
1 squadron
..........6....................160
1 battalion of trench artillery (3 companies)
..14....................500
1 battalion of pioneers**
........14....................500
Regiment field artillery***
.........80.................1,200
1 battalion cyclists (comprising 3 companies)
18....................450
1 signal detachment****
..........11....................330
Divisional medical corps
..........28....................550
Divisional parks and trains
............4....................940
Total for an infantry division .................. 414...............10,780

---------------------------

*Each regiment comprises 3 battalions of infantry. Each battalion comprises 3 companies of
infantry and 1 machine gun company.
**Each battalion comprises 1 headquarters, 2 pioneer companies, 1 bridging section, 1
searchlight section.
***Each regiment comprises 1 headquarters, 3 groups of field or mountain artillery,
comprising 8 batteries, each battery comprising 4 guns or howitzers (field or mountain).
****This detachment comprises: telegraph and telephone detachment. 1 listening sectlon, 1
carrier pigeon section.

TABLE II.
COMPOSITION AND MAXIMUM EFFECTIVES FOR A CAVALRY DIVISION

Units
Maximum Number Authorised........Maximum effectives of each unit
........Officers.............Men.
Headquarters of a cavalry division
...........................l...............................15.................50
Regiment of cavalry*
..........................6...............................30...............720
Group of field artillery (3 batteries)
..........................1...............................30...............430
Group of motor machine-guns and armoured cars**
...........................l.................................4.................80
Miscellaneous services
............................................................30..............500
Total for a cavalry division of six regiments............................................259...........5,380

-------------------------------------

*Each regiment comprises 4 squadrons.
**Each group comprises 9 fighting cars, each carrying 1 gun, 1 machine gun and 1 spare
machine gun, 4 communication cars, 2 small lorrles for stores, 7 lorries, induding 1 repair
lorry, 4 motor cycles.
Note.-The large cavalry units may include a variable number of regiments and be divided into
independent brigades within the limit of the effectives laid down above.

TABLE III
COMPOSITION AND MAXIMUM EFFECTIVES FOR A MIXED BRIGADE.

Units
Maximum effectives of each unit.
Officers........................ Men.

Headquarters of a brigade
.....................10..............................50
2 regiments of infantry*
..................130.........................4,000
1 cyclist battalion (3 companies)
....................18............................450
1 cavalry squadron
......................5............................100
1 group field or mountain artillery (3 batteries)
.20...........................400
1 trench mortar company
......................5...........................150
Miscellaneous services
....................10.......................... 200

Total for mixed brigade ..................198........................5,350

---------------------------------

*Each regiment comprises 3 battalions of Infantry. Each battallon comprises 3 companies of
infantry and 1 machine gun company.

TABLE IV.
MINIMUM EFFECTIVES OF UNITS WHATEVER ORGANISATION IS ADOPTED IN THE
ARMY.
(Divisions, Mixed Brigades, etc.)

Units

Maximum effectives (for reference)..........Minimum effectives.
Officers.....Men.................Officers....Men
Infantry division
414........l0,780........300..........8,000
Cavalry division
259.........5,380.......180........3,650
Mixed brigade
198.........5,350.......140........4,250
Regiment of infantry
65..........2,000.........52........1,600
Battalion of infantry
16.............650.........12...........500
Company of infantry or machine guns
3.............160...........2............120
Cyclist group
18.............450.........12............300
Regiment of cavalry
30.............720..........20............450
Squadron of cavalry
6..............160............3............100
Regiment of artillery
80..........1,200..........60........1,000
Battery of field artillery
4.............150............2...........120
Company of trench mortars
3.............150............2...........100
Battalion of pioneers
14.............500............8...........300
Battery of mountain artillery
5.............320............3............200

TABLE V.
MAXIMUM AUTHORISED ARMAMENTS AND MUNITION SUPPLIES

Materiel.
Quantity for 1,000 Men....Amount of Muitions per Arm (rifles, guns, etc.)

Rifles or carbines*
1,150......................... 500 rounds
Machine guns, heavy or light
15...................... l0,000 rounds
Trench mortars, light
2...........................500 rounds
Trench mortars, medium
2.......................... 500 rounds
Guns or howitzers (field or mountain).
3........................1,000 rounds

---------------------------------
*Automatic rifles or carbines are counted as light machine guns.

Note.-No heavy gun, i. e., of a calibre greater than 105 mm., is authorised, wlth the
exception of the normal armament of fortified places.

SECTION II.
NAVAL CLAUSES.
ARTICLE 83.

From the date of the coming into force of the present Treaty all Bulgarian warships, submarines
included, are declared to be finally surrendered to the Principal Allied and Associated Powers.

Bulgaria will, however, have the right to maintain on the Danube and along her coasts for police
and fishery duties not more than four torpedo boats and six motor boats, all without torpedoes and
torpedo apparatus, to be selected by the Commission referred to in Article 99.

The personnel of the above vessels shall be organised on a purely civilian basis.

The vessels allowed to Bulgaria must only be replaced by lightly-armed patrol craft not exceeding
l00 tons displacement and of non-military character.

ARTICLE 84.

All warships, including submarines, now under construction in Bulgaria shall be broken up. NS
work of breaking up these vessels shall be commenced as soon as possible after the coming into
force of the present Treaty.

ARTICLE 85.

Articles, machinery and material arising from the breaking up of Bulgarian warships of all kinds,
whether surface vessels or submarines, may not be used except for purely industrial or commercial
purposes.

They may not be sold or disposed of to foreign countries.

ARTICLE 86.

The construction or acquisition of any submarine, even for commercial purposes, shall be forbidden
in Bulgaria.

ARTICLE 87.

All arms, ammunition and other naval war material, including mines and torpedoes, which belonged
to Bulgaria at the date of the signature of the Armistice of September 29, 1918, are declared to be
finally surrendered to the Principal Allied and Associated Powers.

ARTICLE 88.

During the three months following the coming into force of the present Treaty the high-power
wireless telegraphy station at Sofia shall not be used for the transmission of messages concerning
naval, military or political questions of interest to Bulgaria, or any State which has been allied to
Bulgaria in the war, without the assent of the Principal Allied and Associated Powers. This station
may be used for commercial purposes, but only under the supervision of the said Powers, who will
decide the wave-length to be used.

During the same period Bulgaria shall not build any more high-power wireless telegraphy stations
in her own territory or that of Germany, Austria, Hungary or Turkey.

SECTION III.
AIR CLAUSES.
ARTICLE 89.

The armed forces of Bulgaria must not include any military or naval air forces. No dirigible shall be
kept.

ARTICLE 90.

Within two months from the coming into force of the present Treaty the personnel of the air forces
on the rolls of the Bulgarian land and sea forces shall be demobilised.

ARTICLE 91.

Until the complete evacuation of Bulgarian territory by the Allied and Associated troops the aircraft
of the Allied and Associated Powers shall enjoy in Bulgaria freedom of passage through the air,
freedom of transit and of landing.

ARTICLE 92.

During the six months following the coming into force of the present Treaty the manufacture,
importation and exportation of aircraft, parts of aircraft, engines for aircraft, and parts of engines
for aircraft shall be forbidden in all Bulgarian territory.

ARTICLE 93.

On the coming into force of the present Treaty all military and naval aeronautical material must be
delivered by Bulgaria and at her expense to the Principal Allied and Associated Powers.

Delivery must be effected at such places as the Governments of the said Powers may select, and
must be completed within three months.

In particular, this material will include all items under the following heads which are or have been in
use or were designed for warlike purposes:

Complete aeroplanes and seaplanes, as well as those being manufactured, repaired or assembled.

Dirigibles able to take the air, being manufactured, repaired or assembled.

Plant for the manufacture of hydrogen.

Dirigible sheds and shelters of every kind for aircraft. Pending their delivery, dirigibles will, at the
expense of Bulgaria, be maintained inflated with hydrogen; the plant for the manufacture of
hydrogen, as well as the sheds for dirigibles, may, at the discretion of the said Powers, be left to
Bulgaria until the time when the dirigibles are handed over.

Engines for aircraft.

Nacelles and fuselages.

Armament (guns, machine guns, light machine guns, bomb-dropping apparatus, torpedo-dropping
apparatus, synchronization apparatus, aiming apparatus).

Munitions (cartridges, shells, bombs loaded or unloaded, stocks of explosives or of material for
their manufacture).

Instruments for use on aircraft.

Wireless apparatus and photographic or cinematograph apparatus for use on aircraft.

Component parts of any of the items under the preceding heads.

The material referred to above shall not be removed without special permission from the said
Governments.

SECTION IV.
INTER-ALLIED COMMISSIONS OF CONTROL.
ARTICLE 94.

All military, naval and air ciauses contained in the present Treaty for the execution of which a time
limit is prescribed shall be executed by Bulgaria under the control of Inter-Allied Commissions
appointed for this purpose by the Principal Allied and Associated Powers.

The above-mentioned Commissions will represent the Principal Allied and Associated Powers in
dealing with the Bulgarian Government in all matters concerning the execution of the military, naval
and air clauses. They will communicate to the Bulgarian authorities the decisions which the
Principal Allied and Associated Powers have reserved the right to take or which the execution of the
said clauses may necessitate.

ARTICLE 95.

The Inter-Allied Commissions of Control may establish their organisations at Sofia, and shall be
entitled as often as they think fit to proceed to any point whatever in Bulgarian territory, or to send
sub-commissions or to authorise one or more of their members to go to any such point.

ARTICLE 96.

The Bulgarian Government must furnish to the Inter-Allied Commissions of Control all such
information and documents as the latter may think necessary to ensure the execution of their
mission, and all means (both in personnel and in material) which the said Commissions may need to
ensure the complete execution of the military, naval or air clauses.

The Bulgarian Government must attach a qualified representative to each Inter-Allied Commission
of Control, with the duty of receiving the communications which the Commission may have to
address to the Bulgarian Government, and of furnishing it with or procuring all information or
documents demanded.

ARTICLE 97.

The upkeep and cost of the Commissions of Control and the expenses involved by their work shall
be borne by Bulgaria.

ARTICLE 98.

It will be the special duty of the Military Inter-Allied Commission of Control:

(1) to fix the number of gendarmes, customs officials, forest guards, local or municipal police, or
other like officials, which Bulgaria shall be authorised to maintain in accordance with Article 69;

(2) to receive from the Bulgarian Government any information relating to the location of the stocks
and depots of munitions, the armament of the fortified works, fortresses and forts, and the location
of the works or factories for the production of arms, munitions and war material and their
operations.

It will take delivery of the arms, munitions, war material and plant intended for war construction,
will select the points where such delivery is to be effected, and will supervise the works of
destruction and of rendering things useless or the transformation of material which are to be carried
out in accordance with the present Treaty.

ARTICLE 99.

It will be the special duty of the Naval Inter-Allied Commission of Control to take delivery of arms,
munitions, and other naval war material, and to supervise the destruction and breaking up provided
for in Article 84.

The Bulgarian Government must furnish to the Naval Inter-Allied Commission of Control all such
information and documents as the Commission may deem necessary to ensure the complete
execution of the naval clauses, in particular the designs of the warships, the composition of their
armaments, the details and models of the guns, munitions, torpedoes, mines, explosives, wireless
telegraphic apparatus, and in general everything relating to naval war material, as well as all
legislative or administrative documents or regulations.

ARTICLE l00.

It will be the special duty of the Aeronautical Inter-Allied Commission of Control to make an
inventory of the aeronautical material which is actually in possession of the Bulgarian Government,
to inspect aeroplane, balloon and motor manufactories and factories producing arms, munitions and
explosives capable of being used by aircraft, to visit all aerodromes, sheds, landing grounds, parks
and depots situated in Bulgarian territory, and to authorise where necessary the removal of material
and to take delivery of such material.

The Bulgarian Government must furnish to the Aeronautical Inter Allied Commission of Control all
such information and legislative, administrative or other documents which the Commission may
think necessary to ensure the complete execution of the air clauses, and in particu1ar a list of the
personnel belonging to all Bulgarian air services and of the existing material, as well as of that in
process of manufacture or on order, and a complete list of all establishments working for aviation,
of their positions and of all sheds and landing grounds.

SECTION V.
GENERAL ARTICLES.
ARTICLE 101.

After the expiration of a period of three months from the coming into force of the present Treaty the
Bulgarian laws must have been modified and shall be maintained by the Bulgarian Government in
conformity with this Part of the present Treaty.

Within the same period all the administrative or other measures relating to the execution of this Part
of the present Treaty must have been taken by the Bulgarian Government.

ARTICLE 102.

The following portions of the Armistice of September 29, 1918 paragraphs 1, 2, 3 and 6, remain in
force in so far as they are not inconsistent with the stipulations of the present Treaty.

ARTICLE 103.

Bulgaria undertakes from the coming into force of the present Treaty not to accredit to any foreign
country any military, navy or air mission, and not to send or allow the departure of any such
mission; she undertakes moreover to take the necessary steps in order to prevent Bulgarian nationals
from leaving her territory in order to enlist in the army, fleet or air service of any foreign Power, or
to be attached to any such Power with the purpose of helping in its training, or generally to give any
assistance to the military, naval or air instruction in a foreign country.

The Allied and Associated Powers undertake on their part that from the coming into force of the
present Treaty they will neither enlist in their armies, fleets or air services nor attach to them any
Bulgarian national with the object of helping in military training, or in general employ any Bulgarian
national as a military, naval or air instructor.

The present arrangement, however, in no way hinders the right of France to recruit for the Foreign
Legion in accordance with French military laws and regulations.

ARTICLE 104.

So long as the present Treaty remains in force Bulgaria undertakes to submit to any investigation
which the Council of the League of Nations by a majority vote may consider necessary.

PART V.
PRISONERS OF WAR AND GRAVES.
SECTION I.
PRISONERS OF WAR.
ARTICLE 105.

The repatriation of prisoners of war and interned civilians who are Bulgarian nationals shall take
place as soon as possible after the coming into force of the present Treaty, and shall be carried out
with the greatest rapidity.

ARTICLE 106.

The repatriation of Bulgarian prisoners of war and interned civilians shall, in accordance with
Article 105, be carried out by a Commission composed of representatives of the Interested
Associated Powers on the one part, and of the Bulgarian Government on the other part.

For each of the Allied and Associated Powers a sub-commission, composed exclusively of
representatives of the interested Power and of delegates of the Bulgarian Government, shall regulate
the details of carrying into effect the repatriation of prisoners of war.

ARTICLE 107.

From the time of their delivery into the hands of the Bulgarian aulhorities the prisoners of war and
interned civilians are to be returned without delay to their homes by the said authorities.

Those amongst them who before the war were habitually reE;ident in territory occupied by the
troops of the Allied and Associated Powers are likewise to be sent to their homes, subject to 1:he
consent and control of the military authorities of the Allied and Associated armies of occupation.

ARTICLE 108.

The whole cost of repatriation from the moment of starting shall be borne by the Bulgarian
Government, who shall also provide the means of transport and working personnel consldered
necessary by the Commission referred to in Article 106.

ARTICLE 109.

Prisoners of war and interned civilians awaiting disposal or undergoing sentence for offences
against discipline shall be repatriated irrespective of the completion of their sentence or of the
proceedings pending against them.

This stipulation shall not apply to prisoners of war and interned civilians punished for offences
committed subsequent to October 5, 1919

During the period pending their repatriation all prisoners of war and interned civilians shall remain
subject to the existing regulations, more especially as regards work and discipline.

ARTICLE 110.

Prisoners of war and interned civilians who are awaiting trial or undergoing sentence for offences
other than those against discipline may be detained.

ARTICLE 111.

The Bulgarian Government undertakes to admit to its territory without distinction all persons liable
to repatriation.

Prisoners of war or Bulgarian nationals who do not desire to be repatriated may be excluded from
repatriation; but the Allied and Associated Governments reserve to themselves the right either to
repatriate them or to take them to a neutral country or to allow them to reside in their own territories.

The Bulgarian Government undertakes not to institute any exceptional proceedings against these
persons or their families nor to take any repressive or vexatious measures of any kind whatsoever
against them on this account.

ARTICLE 112.

The Allied and Associated Governments reserve the right to make the repatriation of Bulgarian
prisoners of war and Bulgarian nationals in their hands conditional upon the immediate notification
and release by the Bulgarian Government of any prisoners of war and other nationals of the Allied
and Associated Powers who may be still retained in Bulgaria against their will.

ARTICLE 113.

An Inter-Allied Commission for enquiry and control shall be formed for the purpose of:

(1) Searching for non-repatriated Allied and Associated nationals;

(2) Identifying those who have expressed their desire to remain within Bulgarian territory;

(3) Establishing criminal acts punishable by the penalties referred to in Part Vl (Penalties) of the
present Treaty, committed by Bulgarians against the persons of prisoners of war or Allied and
Associated nationals during their captivity.

This Commission shall consist of a representative of each of the following Powers, viz.: the British
Empire, France, Italy, Greece, Roumania and the Serb-Croat-Slovene State.

The result of the enquiries made by this Commission shall be transmitted to each of the
Governments concerned.

The Bulgarian Government undertakes:

(1) To give every facility to this Commission, to furnish it with all necessary means of transport; ile
allow it free access to camps, prisons, hospitals and all other places; and to place at its disposal all
documents, whether public or private, which would facilitate its enquiries;

(2) To impose penalties upon any Bulgarian officials or private persons who have concealed the
presence of any nationals of any of the Allied or Associated Powers, or have neglected to reveal the
presence of any such after it had come to their knowledge.

ARTICLE 114.

The Bulgarian Government undertakes, from the coming into force of the present Treaty, to restore
without delay all articles, money, securities and documents which have belonged to nationals of the
Allied and Associated Powers and which have been retained by the Bulgarian authorities.

ARTICLE 115.

The High Contracting Parties waive reciprocally all repayment of sums due for the maintenance of
prisoners of war in their respective territories.

SECTION II.
GRAVES.
ARTICLE 116.

The Allied and Associated Governments and the Bulgarian Govenment will cause to be respected
and maintained the graves of the soldiers and sailors buried in their respective territories.

They agree to recognise any Commission appointed by any one of these Governments for the
purpose of identifying, registering, caring for, or erecting suitable memorials over the said graves,
and to facilitate the discharge of its duties.

Furthermore they reciprocally agree to afford, so far as the provisions of their laws and the
requirements of public health allow, every facility for giving effect to requests that the bodies of
their soldiers and sailors may be transferred to their own country.

ARTICLE 117.

The graves of prisoners of war and interned civilians who are nationals of the different belligerent
States and have died in captivity shall be properly maintained in accordance with Article 6 of the
present Treaty.

The Allied and Associated Governments on the one part and the Bulgarian Government on the other
part reciprocally undertake also to furnish to each other:

(1) A complete list of those who have died, together with all information useful for identification;

(2) All information as to the number and position of the graves of all those who have been buried
without identification.

PART VI.
PENALTIES.
ARTICLE 118.

The Bulgarian Government recognises the right of the Allied and Associated Powers to bring before
military tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of
war. Such persons shall, if found guilty, be sentenced to punishments laid down by law. Bu
provision will apply notwithstanding any proceedings or prosecution before a tribunal in Bulgaria
or in the territory of her allies.

The Bulgarian Government shall hand over to the Allied and Associated Powers or to such one of
them as shall so request, all persons accused of having committed an act in violation of the laws and
customs of war, who are specified either by name or by the rank, office, or employment which they
held under the Bulgarian authorities.

ARTICLE 119.

Persons guilty of criminal acts against the nationals of one of the Allied and Associated Powers will
be brought before the military tribunals of that Power.

Persons guilty of criminal acts against the nationals of more than one of the Allied and Associated
Powers will be brought before military tribunals composed of members of the military tribunals of
the Powers concerned.

In every case the accused will be entitled to name his own counsel.

ARTICLE 120.

The Bulgarian Government undertakes to furnish all documents and information of every kind, the
production of which may be considered necessary to ensure the full knowledge of the incriminating
acts, the discovery of offenders and the just appreciation of responsibility.


Videoyu izle: İNSANLIK TARİHİ MEDENİYETİN OLUŞUMU TARİH Belgesel BG (Mayıs Ayı 2022).